След надграждане на браузъра до Internet Explorer 7 хипервръзките в Outlook Express престават да функционират

СИМПТОМИ

При щракване върху хипервръзки, съдържащи се в електронни писма от Microsoft Outlook Express, след надграждане на браузъра до Windows Internet Explorer 7 е възможно да възникнат следните проблеми:
 • Хипервръзките не функционират правилно.
 • Internet Explorer 7 не се зарежда или отваря.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи.

Метод 1

 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 3. В диалоговия прозорец Folder Options ("Опции за папките") щракнете върху раздела File Types ("Типове файлове").
 4. В списъка Registered file types ("Регистрирани типове файлове") щракнете върху (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol, след което щракнете върху Advanced ("Разширени").
 5. В диалоговия прозорец Edit File Type ("Редактиране на тип файл") щракнете върху Edit ("Редактиране").

  Забележка Отбележете си текущите стойности на полетата в този диалогов прозорец преди да преминете към следващата стъпка. Ако този метод не помогне за разрешаване на проблема, може да се наложи да възстановите стойностите на полетата, които сега предстои да промените.
 6. Въведете open в полето Action ("Действие"), ако този запис липсва.
 7. Въведете "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome в полето Application used to perform action ("Приложение, използвано за извършване на действие") в случай, че този запис липсва в него.
 8. Поставете отметка в полето Use DDE ("Използвай DDE"), ако отметката липсва.
 9. Въведете "%1",,-1,0,,,, в полето DDE Message ("DDE съобщение"), ако този запис още не е въведен в него.
 10. Въведете IExplore в полето Application ("Приложение"), ако този запис липсва.
 11. Уверете се, че полето DDE Application Not Running ("DDE приложението не се изпълнява") не съдържа стойности. Ако полето съдържа някаква стойност, изтрийте я.
 12. Въведете WWW_OpenURL в полето Topic ("Тема"), ако този запис още не е въведен.
 13. Натиснете OK два пъти, за да затворите диалоговия прозорец Edit File Type ("Редактиране на тип файл").
 14. В списъка Registered file types ("Регистрирани типове файлове") намерете и щракнете върху (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy, след което щракнете върху Advanced ("Разширени").
 15. Повторете стъпките от 5 до 14, използвайки списъчния елемент (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy вместо (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol.
 16. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Folder Options ("Опции за папките").
 17. Проверете функционирането на хипервръзката в Outlook Express.
Ако проблемът не изчезне, използвайте Метод 2.

Метод 2

 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 3. В диалоговия прозорец Folder Options ("Опции за папките") щракнете върху раздела File Types ("Типове файлове").
 4. В списъка Registered file types ("Регистрирани типове файлове") намерете и щракнете върху (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol, след което щракнете върху Advanced ("Разширени").
 5. В диалоговия прозорец Edit File Type ("Редактиране на тип файл") щракнете върху Edit ("Редактиране").
 6. На края на стойността, намираща се в полето Application used to perform action ("Приложение, използвано за извършване на действие"), сменете записа -nohome с %1.

  Забележка Ако Internet Explorer 7 извежда запитване дали сте съгласни да го превърнете в браузъра по подразбиране, щракнете върху No ("Не"). Ако натиснете Yes ("Да"), Internet Explorer 7 може да върне записа към -nohome. След това проблемът може пак да се появи.
 7. Натиснете OK два пъти, за да затворите диалоговия прозорец Edit File Type ("Редактиране на тип файл").
 8. В списъка Registered file types ("Регистрирани типове файлове") намерете и щракнете върху (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy, след което щракнете върху Advanced ("Разширени").
 9. Повторете стъпките от 5 до 8, използвайки списъчния елемент (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy вместо (НЯМА) URL:HyperText Transfer Protocol.
 10. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Folder Options ("Опции за папките").
 11. Проверете функционирането на хипервръзката в Outlook Express.
Свойства

ИД на статията: 929867 – Последен преглед: 12.10.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка