Опции за инсталиране на потребителски версии на Windows Vista (отнася се само за 32-битови версии)

Важно Описаното в тази статия важи, само ако инсталирате 32-битова операционна система. Статията не се отнася за 64-битовите операционни системи.

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се дискутират възможностите за инсталиране, отнасящи се за потребителските версии на Windows Vista. Тя не съдържа информация за Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise, нито за версии на Windows Vista, инсталирани с помощта на Microsoft Volume Licensing (споразумение на Microsoft за корпоративно лицензиране).

Методът за инсталиране на Windows Vista зависи от вашите отговори на следните въпроси:
 • Притежавате ли лиценз за надграждане до Windows Vista или лиценз за пълната версия на продукта?
 • Дали инсталираната версия на Windows поддържа надграждане до закупената от вас версия?
 • Желаете ли да съхраните личните си файлове, настройки и програми? Или предпочитате да направите чиста инсталация на Windows Vista?

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обща информация относно инсталирането на Windows Vista

Дефиниции

 • Надграждане до Windows Vista При надграждане до Windows Vista се запазват съхраняваните към момента лични файлове, настройки и инсталирани програми. Само някои версии на Windows могат да бъдат надградени до определени версии на Windows Vista.
 • Персонализирана инсталация (инсталация на чисто) на Windows Vista При персонализирана и чиста инсталация на Windows Vista не съхраняват инсталираните програми, наличните настройки и файлове. Windows Vista се инсталира без програми на други производители. Можете да извършите персонализирана инсталация на Windows Vista като използвате лиценз за надграждане или лиценз за пълната версия на продукта. Ако притежавате лиценз за надграждане, трябва да стартирате инсталацията от текущата версия на Windows. В менюто за избор на инсталация изберете Custom ("По избор").

 • Версия за надграждане до Windows Vista Версията за надграждане до Windows Vista е лиценз, който позволява инсталиране на Windows Vista, ако вече притежавате лицензирана и отговаряща на изискванията версия на Windows. Чрез лиценз за надграждане можете да извършите инсталация чрез надграждане или персонализирана инсталация на Windows Vista. Инсталацията на Windows Vista трябва да бъде стартирана в отговаряща на изискванията версия на Windows.
 • 32-битови операционни системи Windows се предлага под формата на 32-битови и 64-битови версии на операционната система. В тази статия се обсъждат възможностите за надграждане, валидни в случай на използване на 32-битова операционна система и опит за инсталиране на 32-битова версия на Windows Vista.
 • N версии на Windows Vista N версиите на Windows XP и на Windows Vista не включват Windows Media Center. Те за предназначени за клиенти в Европа. N версиите на Windows не позволяват надграждане. Вместо надграждане е необходимо да извършите персонализирана инсталация.

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

За да надградите работещ под Windows XP компютър до Windows Vista, е необходимо наличието на инсталиран Microsoft Windows XP Service Pack 2. За да проверите дали на компютъра е инсталиран Windows XP SP2, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт"), щракнете с десния бутон върху My Computer ("Моят компютър") и след това върху Properties ("Свойства").
 2. В раздела General ("Общи") проверете дали под System ("Система") присъства Service Pack 2.
Ако Windows XP SP2 не е инсталиран, преди да стартирате надграждането до Windows Vista, е необходимо да го инсталирате. Посетете следния сайт на Microsoft, за да изтеглите Windows XP SP2:

Как да определите дали вашият компютър работи под 32-битова или 64-битова версия на Windows XP

Ако желаете научите повече за това, как да определите дали вашият компютър използва 32-битова или 64-битова версия на Windows XP, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

827218 Как да определите дали вашият компютър работи под 32-битова или 64-битова версия на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Инсталационни опции

Предлаганите инсталационни опции зависят от инсталираната на вашия компютър версия на Windows. В този раздел са описани възможностите, предлаганите за всяка от версиите на Windows.

В някои чуждоезикови версии на Windows XP надграждането не се поддържа

Не се поддържа надграждането от описаните по-долу чуждоезикови версии на Windows XP до версията на Windows Vista на същия език.
 • Windows XP, на които са инсталирани следните езикови интерфейсни пакети:
  • Български
  • Хърватски
  • Естонски
  • Латвийски
  • Литовски
  • Румънски
  • Сръбски (латиница)
  • Словашки
  • Словенски
  • Тайски
  • Украински
 • Windows XP Media Center Edition, на които са инсталирани следните езикови интерфейсни пакети:
  • Традиционен китайски (Хонконг)
  • Традиционен китайски (Тайван)
  • Чешки
  • Датски
  • Фински
  • Норвежки (букмол)
  • Полски
  • Португалски (Португалия)
  • Руски
  • Испански
  • Шведски
  • Турски
 • Windows XP Tablet PC Edition, на които са инсталирани следните езикови интерфейсни пакети:
  • Чешки
  • Датски
  • Фински
  • Унгарски
  • Италиански
  • Норвежки
  • Полски
  • Португалски (Бразилия)
  • Португалски (Португалия)
  • Руски
  • Испански
  • Шведски
  • Турски

Инсталационни опции за Windows XP Home и Windows XP Home N Edition

Надграждане
Ако на вашия компютър е инсталиран Windows XP Home или Windows XP Home N Edition, можете да надградите операционната си система до следните версии на Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Забележка Преди надграждането до Windows Vista се уверете, че на компютъра е инсталиран Windows XP Service Pack 2.

След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. На компютъра, чиято операционна система искате да надградите, заредете следния сайт, от който можете да изтеглите Windows Vista Upgrade Advisor (Съветник за надстройване до Windows Vista):
 2. Стартирайте Windows Vista Upgrade Advisor (Съветника за надстройване до Windows Vista), за да проверите съвместимостта на системата с Windows Vista.
 3. Поставете DVD диска с Windows Vista.
 4. По време на инсталацията изберете опцията Upgrade ("Надстрой").
Персонализирана инсталация
Можете да извършите персонализирана инсталация на следните версии на Windows Vista в Windows XP Home или Windows XP Home N Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Опцията за персонализирана инсталация се предлага на цената на DVD пакета за надграждане.

След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:

 1. Направете резервно копие на всички данни и настройки с помощта на Windows Easy Transfer или Windows XP Backup. Windows Easy Transfer се съдържа на DVD диска на Windows Vista.
 2. Поставете DVD диска с Windows Vista, намирайки се в Windows XP Home или Windows XP Home N.
 3. По време на инсталацията изберете опцията Custom ("По избор").
 4. След приключването на инсталацията ще можете да възстановите данните, на които сте направили резервно копие по време на стъпка 1, използвайки носителя за архивиране.

Инсталационни опции за Windows XP Professional и версиите на Windows XP Professional N

Надграждане
Ако на вашия компютър е инсталиран Windows XP Professional или Windows XP Professional N Edition, можете да надградите операционната си система до следните версии на Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Забележка Преди надграждането до Windows Vista се уверете, че на компютъра е инсталиран Windows XP Service Pack 2.

След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. На компютъра, чиято операционна система искате да надградите, посетете следния сайт, за да изтеглите Windows Vista Upgrade Advisor (Съветник за надстройване до Windows Vista):
 2. Стартирайте Windows Vista Upgrade Advisor (Съветника за надстройване до Windows Vista), за да проверите съвместимостта на системата с Windows Vista.
 3. Поставете DVD диска с Windows Vista.
 4. По време на инсталацията изберете опцията Upgrade ("Надстрой").
Персонализирана инсталация
Можете да извършите персонализирана инсталация на следните версии на Windows Vista в Windows XP Professional или в Windows XP Professional N Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. Направете резервно копие на всички данни и настройки с помощта на Windows Easy Transfer или Windows XP Backup. Windows Easy Transfer се съдържа на DVD диска на Windows Vista.
 2. Поставете DVD диска с Windows Vista, намирайки се в Windows XP Professional или в Windows XP Professional N.
 3. По време на инсталацията изберете опцията Custom ("По избор").
 4. След приключването на инсталацията ще можете да възстановите данните, на които сте направили резервно копие по време на стъпка 1, използвайки носителя за архивиране.

Инсталационни опции за Windows XP Tablet Edition

Надграждане
Ако на вашия компютър е инсталиран Windows XP Tablet Edition, можете да надградите операционната си система до следните версии на Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Забележка Преди надграждането до Windows Vista се уверете, че на компютъра е инсталиран Windows XP Service Pack 2.

След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 • На компютъра, чиято операционна система искате да надградите, посетете следния сайт, за да изтеглите Windows Vista Upgrade Advisor (Съветник за надстройване до Windows Vista):
 • Стартирайте Windows Vista Upgrade Advisor (Съветника за надстройване до Windows Vista), за да проверите съвместимостта на системата с Windows Vista.
 • Поставете DVD диска с Windows Vista.
 • По време на инсталацията изберете опцията Upgrade ("Надстрой").
Персонализирана инсталация
Можете да извършите персонализирана инсталация на следните версии на Windows Vista в Windows Vista in Windows XP Tablet Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. Направете резервно копие на всички данни и настройки с помощта на Windows Easy Transfer или Windows XP Backup. Windows Easy Transfer се съдържа на DVD диска на Windows Vista.
 2. Поставете DVD диска с Windows Vista, докато се намирате под управлението на Windows XP Tablet Edition.
 3. По време на инсталацията изберете опцията Custom ("По избор").
 4. След приключването на инсталацията ще можете да възстановите данните, на които сте направили резервно копие по време на стъпка 1, използвайки носителя за архивиране.

Инсталационни опции за Windows XP Media Center Edition

Надграждане
Ако на вашия компютър е инсталиран Windows XP Media Center Edition 2004 или Windows XP Media Center Edition 2005, можете да надградите операционната си система до следните версии на Windows Vista:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. На компютъра, чиято операционна система искате да надградите, посетете следния сайт, за да изтеглите Windows Vista Upgrade Advisor (Съветник за надстройване до Windows Vista):
 2. Стартирайте Windows Vista Upgrade Advisor (Съветника за надстройване до Windows Vista), за да проверите съвместимостта на системата с Windows Vista.
 3. Поставете DVD диска с Windows Vista.
 4. По време на инсталацията изберете опцията Upgrade ("Надстрой").
Персонализирана инсталация
Можете да извършите персонализирана инсталация на следните версии на Windows Vista в Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 или в Windows XP Media Center Edition 2005:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. Направете резервно копие на всички данни и настройки с помощта на Windows Easy Transfer или Windows XP Backup. Windows Easy Transfer се съдържа на DVD диска на Windows Vista.
 2. Поставете DVD диска с Windows Vista, докато се намирате под управлението на Windows XP Tablet Edition.
 3. По време на инсталацията изберете опцията Custom ("По избор").
 4. След приключването на инсталацията ще можете да възстановите данните, на които сте направили резервно копие по време на стъпка 1, използвайки носителя за архивиране.

Инсталационни опции за Windows 2000

Персонализирана инсталация
Не се предлагат възможности за инсталация чрез надграждане за компютри, работещи под Microsoft Windows 2000. Можете да заобиколите това ограничение чрез извършване на персонализирана инсталация с лиценз за надграждане, стартирайки тази инсталацията в Windows 2000.

Ако на вашия компютър е инсталирана операционната система Windows 2000, можете да инсталирате следните версии на Windows Vista чрез извършване на персонализирана инсталация:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
След закупуване на разпространяваната в търговската мрежа версия или изтегляне на Windows Vista от сайта Windows Marketplace изпълнете следните стъпки:
 1. Направете резервно копие на всички данни и настройки с помощта на Windows Easy Transfer или Windows XP Backup. Windows Easy Transfer се съдържа на DVD диска на Windows Vista.
 2. Поставете DVD диска с Windows Vista, докато се намирате под управлението на Windows 2000.
 3. Когато изпълните описаните на страниците на съветника за инсталиране стъпки, изберете опцията Custom ("По избор").
 4. След приключването на инсталацията ще можете да възстановите данните, на които сте направили резервно копие по време на стъпка 1, използвайки носителя за архивиране.

Пътища за надграждане между различни версии на Windows Vista

В следната таблица са показани пътищата за надграждане, които могат да бъдат използвани при надграждане от една версия на Windows Vista до друга.
До Vista Home BasicДо Vista Home Basic NДо Vista Home PremiumДо Vista BusinessДо Vista Business NДо Vista Ultimate
От Vista Home BasicНадграждане/надстройкаНе е наличноНадграждане/надстройкаНадграждане/надстройкаПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройка
От Vista Home Basic NПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройкаПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталация
От Vista Home PremiumПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройкаПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройка
От Vista BusinessПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройкаПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройка
От Vista Business NПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройкаПерсонализирана инсталация
От Vista UltimateПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияПерсонализирана инсталацияНадграждане/надстройка
Свойства

ИД на статията: 932616 – Последен преглед: 18.07.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка