Как да възстановите личните си файлове след извършване на инсталация по избор на Windows Vista или Windows 7

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва как да възстановите личните си файлове след извършване на инсталация по избор на Windows Vista или Windows 7.

При някои сценарии може да не можете да извършите надстройване от по-стара версия на Windows. Ако не можете да надстроите, може да е необходимо да извършите инсталация по избор. Когато извършвате инсталация по избор на Windows Vista или Windows 7, Windows създава папка Windows.old, която съдържа файловете от предишната ви система. Можете при желание да възстановите личните си файлове от папката Windows.old и да ги преместите в инсталацията по избор на Windows.


За да възстановим личните файлове вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да възстановите личните файлове сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.
Забележки
 • Папката Windows.old, която съдържа файловете от предишната ви система, трябва да съществува в компютъра.
 • Когато изпълнявате пакета, може да получите някои съобщения за грешка в командния прозорец. Можете да игнорирате съобщенията за грешка.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

Ако вашата предишна операционна система е Windows XP

За да възстановите личните файлове от папката Windows.old, намерете папките, които съдържат файловете. След това преместете файловете в съответните папки в текущата инсталация на Windows.

Намиране на личните файлове

След като инсталирате Windows Vista или Windows 7, преместете личните файлове от предишните им папки в съответните папки.

Важно Препоръчително е да не изтривате файлове или папки, преди да се уверите, че всички лични файлове са успешно преместени в текущата инсталация на Windows.

Папката Windows.old

Когато инсталирате Windows Vista или Windows 7, се създава папката Windows.old. Инсталационната програма създава тази папка, за да съхрани файловете от инсталацията на Windows XP. За да намерите папката Windows.old в Windows Vista или Windows 7, натиснете бутона Стартбутон , въведете диск:\windows.old (например c:\windows.old) в полето Начало на търсене и щракнете върху Windows.old в списъка Програми.

 Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или съответно натиснете Продължи.
Папката Windows.old съдържа следните папки от инсталацията на Windows XP:
 1. диск:\Windows.old\Windows
 2. диск:\Windows.old\Documents and Settings
 3. диск:\Windows.old\Program Files

Папката "Documents and Settings"

Повечето програми съхраняват личните файлове на потребителя в папката "Documents and Settings". Обикновено не можете да намерите лични файлове в папката Windows или в папката "Програмни файлове".

Папката "Documents and Settings" съдържа по една папка за всеки потребител, който е записан в компютъра в Windows XP. Например в папката "диск:\Windows.old\Documents and Settings" се появяват следните папки:
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Ако не сте използвали акаунт на администратор, за да влезете в Windows XP, в тази папка може да не се съдържат никакви лични файлове.
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Ако сте използвали функцията "Споделени файлове" в Windows XP, споделените файлове се намират в папката "All Users". Тази папка съдържа например записани телевизионни предавания на компютри, на които се изпълнява Windows Media Center Edition 2005. Отворете папките в папката "All Users", за да намерите файловете, които искате да запазите. След това прекопирайте тези файлове на ново местоположение, което е извън структурата на папката Windows.old.
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име

  Повечето лични файлове се намират в папки с етикети за всеки потребител, който е записан в компютъра в Windows XP.

Потребителски папки

Повечето лични файлове се намират на следното място:
диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име
Тази папка съдържа следните три папки:
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име\Cookies
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име\Start Menu
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име\UserData
Обикновено тези три папки не съдържат важни потребителски данни. Следните три папки също се намират в папката "диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_им":
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име\Desktop
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име\Favorites
 • диск:\Windows.old\Documents and Settings\Потребителско_име\My Documents
Обикновено тези три папки съдържат повечето от важните лични файлове от инсталацията на Windows XP.

Възстановяване на личните файлове

За да възстановите личните файлове от инсталацията на Windows XP, изпълнете следните стъпки.

Стъпка 1: Възстановяване на записани телевизионни предавания

По подразбиране Windows Media Center 2005 пази записаните телевизионни предавания в папката Recorded TV (Записано от телевизията). За да възстановите тези файлове, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded TV
  Забележка Пътят може да е и следният:
  Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Recorded TV
 2. Щракнете с десния бутон върху Recorded TV и щракнете върху Изрежи.
 3. Щракнете върху Стартбутон и щракнете върху потребителското име горе вдясно на менюто Старт.
 4. Щракнете с десния бутон върху папката Videos или My Videos и после щракнете върху Постави.
Windows премества файловете от записани телевизионни предавания в папката Videos.

Стъпка 2: Възстановяване на предпочитаните от Internet Explorer

За да преместите съдържанието на папката "Предпочитани" от инсталацията Windows XP в Windows Vista или в Windows 7, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Documents and Settings\Потребителско_име\Favorites
 2. Натиснете CTRL+A, за да изберете всички елементи в папката Favorites. След това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите от папката Favorites в клипборда в Windows Vista.
 3. Щракнете върху Стартбутон и щракнете върху вашето потребителско име горе вдясно на менюто Старт.
 4. Щракнете с десния бутон върху Favorites и след това щракнете върху Постави.
Windows премества файловете от предпочитаните на Internet Explorer в папката Favorites.

Стъпка 3: Възстановяване на папката "Работен плот"

Ако не сте съхранявали никакви файлове или данни на работния плот на Windows XP, можете да прескочите тази стъпка. Можете да отворите папката Desktop в папката Windows.old, за да се уверите, че на работния плот на Windows XP са били съхранени само преки пътища, а не файлове с данни.

За да възстановите папката "Работен плот" от инсталацията на Windows XP, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Documents and Settings\Потребителско_име
  .
 2. Щракнете с десния бутон върху Desktop и след това щракнете върху Изрежи.
 3. Затворете всички отворени прозорци.
 4. Щракнете с десния бутон върху празно място на работния плот и щракнете върху Постави.
Папката на работния плот от Windows XP се появява като икона на текущия ви работен плот.

Стъпка 4: Възстановяване на папката My Documents

Обикновено повечето лични файлове в Windows XP се съхраняват в папката My Documents. Въпреки че можете да преместите тази папка на всяко място в Windows, препоръчително е да я преместите в папката "Документи". След това можете по-лесно да намирате тези файлове в текущата версия на Windows.

За да преместите папката My Documents, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Documents and Settings\Потребителско_име
  .
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Documents (Моите документи) и щракнете върху Изрежи .
 3. Щракнете върху Стартбутон и след това щракнете върху Документи.
 4. Щракнете с десния бутон върху Документи и след това щракнете върху Постави.
Windows копира папката My Documents заедно с нейното съдържание в текущата папка "Документи".

Възстановяване на файлове и папки на други потребители

Ако в компютъра има записани други потребители в Windows XP, изпълнете стъпките в раздела "Възстановяване на личните файлове", за да възстановите данните на другите потребители. Когато направите това, може по желание да влезете в Windows Vista или Windows 7 като отделен потребител за всеки потребител на Windows XP, който има данни в компютъра. По този начин можете да поддържате отделни данни за всеки от потребителите в текущата инсталация на Windows.

Възстановяване на други файлове и папки от папката Windows.old

След като възстановите всички лични папки от инсталацията на Windows XP, проверете в папката Windows.old, за да установите дали има други папки, които съдържат лични данни.

Важно Уверете се, че всички важни данни са преместени, преди да изтриете папката Windows.old.

Ако вашата предишна операционна система е Windows Vista

За да възстановите личните файлове от папката Windows.old, намерете папките, които съдържат файловете. След това преместете файловете в съответните папки в текущата инсталация на Windows.

Намиране на личните файлове

След като инсталирате Windows Vista или Windows 7, преместете личните файлове от предишните им папки в съответните папки.

Важно Препоръчително е да не изтривате файлове или папки, преди да се уверите, че всички лични файлове са успешно преместени в текущата инсталация на Windows.

Папката Windows.old

Когато извършвате инсталация по избор на Windows Vista или Windows 7, се създава папката Windows.old. Инсталационната програма създава тази папка, за да съхрани файловете от инсталацията на Windows XP или Windows Vista.

За да намерите папката Windows.old в Windows Vista или Windows 7, натиснете бутона Стартбутон , въведете диск:\windows.old (например c:\windows.old) в полето Начало на търсене и щракнете върху Windows.old.
 Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или съответно натиснете Продължи.
Папката Windows.old съдържа следните папки от инсталацията на Windows Vista:
 1. диск:\Windows.old\Windows
 2. диск:\Windows.old\Users
 3. диск:\Windows.old\Program Files

Папката "Users"

Повечето програми съхраняват личните файлове на потребителя в папката "Users". Обикновено не можете да намерите лични файлове в папката Windows или в папката "Програмни файлове".

Папката "Users" съдържа по една папка за всеки потребител, който е записан в компютъра в Windows Vista. Например в папката "диск:\Windows.old\Users" се появяват следните папки:
 • диск:\Windows.old\Users\Public

  Ако сте използвали функцията "Споделени файлове" в Windows Vista, споделените файлове се намират в папката "Public". Тази папка например съдържа записани телевизионни предавания на компютрите, на които се изпълнява Windows Media Center. Отворете папките в папката Public, за да намерите файловете, които искате да запазите. След това прекопирайте тези файлове на ново местоположение, което е извън структурата на папката Windows.old.
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име

  Повечето лични файлове се намират в папки с етикети за всеки потребител, който е записан в компютъра в Windows Vista.
Папки на отделни потребители
Повечето лични файлове се намират на следното място:
диск:\Windows.old\Users\Потребителско_име
Тази папка съдържа следните три папки:
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Contacts
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Desktop
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Documents
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Downloads
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Favorites
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Links
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Music
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Pictures
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Saved Games
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Searches
 • диск:\Windows.old\UsersПотребителско_име\Videos
Обикновено тези три папки съдържат повечето от важните лични файлове от инсталацията на Windows XP.

Възстановяване на личните файлове

За да възстановите личните файлове от предишната инсталация на Windows в Windows Vista или в Windows 7, изпълнете следните стъпки.

Стъпка 1: Възстановяване на записани телевизионни предавания

По подразбиране Windows Media пази записаните телевизионни предавания в папката "Записано от телевизията". За да възстановите тези файлове, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Users\Public\Recorded TV
  .
 2. Щракнете с десния бутон върху Recorded TV и щракнете върху Изрежи.
 3. Щракнете върху Стартбутон и щракнете върху потребителското име горе вдясно на менюто Старт.
 4. Щракнете с десния бутон върху папката Videos или My Videos и после щракнете върху Постави.
Windows премества файловете от записани телевизионни предавания в папката Videos.

Стъпка 2: Възстановяване на личните файлове

За да преместите личните си файлове от предишната инсталация в Windows Vista, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Users\Потребителско_име
 2. Натиснете CTRL+A, за да изберете всички елементи в папката. След това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите от папката на "Потребители" в клипборда в Windows Vista.
 3. Щракнете върху Стартбутон и щракнете върху потребителското име горе вдясно на менюто Старт.
 4. Щракнете върху Постави.
Windows премества папките с личните файлове в акаунта на потребителя в Windows Vista.

За да преместите личните си файлове от предишната инсталация в Windows 7, изпълнете следните стъпки:
 1. Намерете папката Windows.old и отворете следната папка:
  Users\Потребителско_име
 2. Щракнете с десния бутон върху папката Documents и след това щракнете върху Преименуване. Преименувайте папката на My Documents.
 3. Щракнете с десния бутон върху папката Music и след това щракнете върху Преименуване. Преименувайте папката на My Music.
 4. Щракнете с десния бутон върху папката Pictures и след това щракнете върху Преименуване. Преименувайте папката на My Pictures.
 5. Натиснете и задръжте клавиша CTRL и щракнете върху всички папки в папката на потребителя. След това натиснете CTRL+X, за да преместите елементите от папката на "Потребители" в клипборда в Windows 7.
 6. Щракнете върху Стартбутон и щракнете върху потребителското име горе вдясно на менюто Старт.
 7. Щракнете върху Постави.
Windows премества папките с личните файлове в акаунта на потребителя в Windows 7.

Възстановяване на файлове и папки на други потребители

Ако в компютъра има записани други потребители в Windows Vista, изпълнете стъпките в раздела "Възстановяване на личните файлове", за да възстановите данните на другите потребители. Когато направите това, може по желание да влезете в Windows Vista или Windows 7 като отделен потребител за всеки потребител на Windows Vista, който има данни в компютъра. По този начин можете да поддържате отделни данни за всеки от потребителите в текущата инсталация на Windows.

Възстановяване на други файлове и папки от папката Windows.old

След като възстановите всички лични папки от инсталацията на Windows Vista, проверете в папката Windows.old, за да установите дали има други папки, които съдържат лични данни.

Важно Уверете се, че всички важни данни са преместени, преди да изтриете папката Windows.old.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.
Свойства

ИД на статията: 932912 – Последен преглед: 27.09.2011 г. – Редакция: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Обратна връзка