Как да възстановите компютър до предишна инсталация на Windows, след като инсталирате Windows Vista

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва как да възстановите ръчно предишна инсталация на Windows на компютъра, за да замените текущата инсталация на Windows Vista.

За да направите това, трябва да използвате командния ред и да въведете точните команди в него, за да преименувате и преместите папките между различните версии на Windows.

Тази статия е предназначена за начинаещи потребители и потребители със средни познания в работата с компютри.

Може да ви се стори по-лесно да следвате стъпките, ако първоначално сте отпечатали тази статия на хартия.

Стъпки за възстановяване на компютър до предишна инсталация на Windows, след като инсталирате Windows Vista

Стъпка 1: Определете дали има папка Windows.OLD и дали има достатъчно свободно място на твърдия диск с Windows

 1. Щракнете върху бутона Стартбутон и след това изберете Компютър.
 2. В меню Изглед щракнете върху По-подробно.
 3. В колоната Свободно място погледнете колко място има за Локален диск (C:) под областта Твърди дискови устройства.
 4. В областта Твърди дискови устройства щракнете двукратно върху Локален диск (C:) и след това определете дали папката Windows.OLD съществува.

  Важно Ако папката Windows.OLD не съществува, не можете да следвате стъпките в тази статия, за да възстановите предишна инсталация на Windows на този компютър.
 5. Щракнете с десния бутон върху папката Windows.OLD.
 6. След няколко секунди Windows Vista ще определи размера на папката.

Определете дали папката Windows.OLD е по-малка от свободното пространство, налично за Локален диск (C:) в стъпка 2.

Забележка Ако папката Windows.OLD е два пъти по-голяма от свободното пространство, налично за Локален диск (C:), може да не можете да възстановите предишната инсталация на Windows.

Стъпка 2: Стартирайте средата за възстановяване на Windows

 1. Поставете инсталационния диск на Windows Vista в DVD устройството и рестартирайте компютъра.
 2. Когато бъдете подканени да рестартирате от диска, натиснете произволен клавиш.
 3. В прозореца Инсталиране на Windows изберете език, час, валута, метод на въвеждане с клавиатура или друг, след което щракнете върху Напред.
 4. В прозореца Инсталиране на Windows щракнете върху Поправяне на вашия компютър.
 5. В прозореца Опции за възстановяване на системата щракнете върху версията на операционната система Windows Vista, чиято инсталация искате да поправите, след което натиснете Напред.
 6. В прозореца Опции за възстановяване на системата щракнете върху Команден прозорец.
Отваря се командният прозорец и показва командната среда. Командната среда е мястото, където ще въвеждате командите, описани в следващите стъпки.

Стъпка 3: Преименувайте папките на Windows Vista

Забележка Когато въвеждате една или повече от командите в командната среда в следващите стъпки в този раздел и след това натиснете ENTER, може да получите следното съобщение:
Системата не може да открие посочения файл.
Ако получите пак това съобщение, отидете на следващата стъпка в този раздел, след което въведете командата в тази следваща стъпка.

В командния ред въведете следните команди:
 1. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  c:
 2. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

Стъпка 4: Копирайте съдържанието или преместете съдържанието на папката Windows.OLD

Въведете следните команди в командната среда:
 1. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
В командната среда въведете една от следните команди, според ситуацията ви.

Когато предишната инсталация на Windows е била Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 2000
 • Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Когато предишната инсталация на Windows е била различна версия на Windows Vista
 • Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

Стъпка 5: Възстановете зареждащия сектор за предишната инсталация на Windows

В командната среда въведете една от следните команди, според ситуацията ви.

Забележка D: представлява DVD устройството в следващите команди. Ако DVD устройството на компютъра е под друга буква, като например E:, използвайте нея в командата.
 • Когато предишната инсталация на Windows е била Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 2000

  Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Когато предишната инсталация на Windows е била различна версия на Windows Vista

  Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

Стъпка 6: Възстановете файла Boot.ini за предишната инсталация на Windows на Windows XP или на Windows 2000

Забележка Следвайте тези стъпки само когато предишната инсталация е Windows XP или Windows 2000.

В командния ред въведете следните команди:
 1. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  c:
 2. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

Стъпка 7: Затворете командния прозорец, след което щракнете върху "Рестартирай"

 1. В командния ред въведете следната команда и след това натиснете клавиша ENTER:
  exit
 2. Щракнете върху Рестартирай.
Ще се стартира предишната инсталация на Windows.
Свойства

ИД на статията: 933168 – Последен преглед: 27.09.2011 г. – Редакция: 1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

Обратна връзка