В системния регистрационен файл е регистрирано събитие с ИД 7000 или 7026 на компютър, на който се изпълнява Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2008

СИМПТОМИ

В системния регистрационен файл е регистрирано събитие с ИД 7000 или 7026на компютър, на който се изпълнява една от следните операционни системи:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Този проблем може да възникне, ако дадено устройство не е свързано към компютъра, но услугата за драйвер на устройството е разрешена. Например следните събития се регистрират, когато компютърът няма паралелен порт, DVD устройство или CD устройство.

На компютър, базиран на Windows 7 или базиран на Windows Server 2008 R2

На компютър, базиран на Windows Vista или Windows Server 2008

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Създайте резервно копие на системния регистър, преди да го модифицирате. Уверете се, че знаете как да възстановите системния регистър в случай на възникване на проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър, да възстановите регистъра или да го модифицирате, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да заобиколите проблема, описан в раздела "Симптоми", забранете услугата Cdrom или Parport в системния регистър, за да спрете регистрирането на грешките.


За да забраним услугата Cdrom или Parport в системния регистър вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника на Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да направите това, променете стойността на следните подключове в системния регистър на 3 (Ръчен) или 4 (Забранен):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom
  Name: (Име:) Start (Старт)
  Type: (Тип:) REG_DWORD
  Data: (Данни:) 3 или 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport
  Name: (Име:) Start (Старт)
  Type: (Тип:) REG_DWORD
  Data: (Данни:) 3 или 4
Забележка: Ако горният запис в системния регистър се смени на 4 (Забранен), съответното устройство не може да се използва, защото не се зарежда драйвер, използван в устройството. Затова, ако устройството ще се използва в бъдеще, горният запис в системния регистър трябва да се зададе на 3 (Ръчен).

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл.

БИБЛИОГРАФИЯ

935497 Съобщение за грешка на компютър, базиран на Windows Vista или Windows Server 2008, който няма паралелен порт: "Услугата за драйвер на паралелен порт не можа да стартира" (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 933757 – Последен преглед: 20.12.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка