При работа с Works 8 се появява следното съобщение за грешка: "Microsoft Works 8 has stopped working" ("Microsoft Works 8 спря да работи")

СИМПТОМИ

При работа в Microsoft Works 8.5 се появява следното съобщение за грешка:
Microsoft Works 8 has stopped working ("Microsoft Works 8 спря да работи")
Грешката може да възникне при едно от следните действия:
 • Разпечатване на съдържанието на файл от тип електронна таблица или база данни, създаден в Microsoft Works 8
 • Отваряне на файл от тип електронна таблица или база данни, създаден в Microsoft Works 8
 • Предварителен преглед/визуализация на електронна таблица или база данни, създадена в Microsoft Works 8
 • Форматиране на електронна таблица или база данни, създадена в Microsoft Works 8
Ако използвате версия на Works, по ранна от 8.5, е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Out of Memory ("Недостиг на памет")
Въпреки това Works продължава да работи.

РАЗРЕШЕНИЕ

Microsoft издаде актуализация, коригираща проблема в Works 8.5. Във версии на Works, по-ранни от 8.5, можете да заобиколите този проблем чрез изпълнение на стъпките, описани по-долу в тази статия в раздела "Временно решение". Ако не сте сигурни коя версия на Works е инсталирана на компютъра, изпълнете следните стъпки, за да я научите:
 1. Стартирайте някоя от следните програми от Works:
  • Works Word Processor
  • Works Spreadsheet
  • Works Database
  • Works Calendar
 2. В менюто Help ("Помощ") изберете About Microsoft Works ("За Microsoft Works").
 3. Диалоговият прозорец About Microsoft Works ("За Microsoft Works") ще покаже версията на Works, която използвате.
Тази актуализация важи само за компютри, работещи под Windows Vista или Windows XP Service Pack 2 (SP2). Невъзможно е инсталирането на актуализацията на по-ранна версия на Windows от Windows XP SP2. За да я изтеглите и инсталирате, посетете следния сайт на Microsoft:

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да заобиколите този проблем, се свържете с производителя на принтера и го попитайте дали се предлага актуализиран принтерен драйвер за него. В случай, че съществува такъв актуализиран драйвер, изтеглете го и го инсталирайте на компютъра. Опитайте да разпечатате съдържанието повторно. Ако това решение даде нужния резултат, не е необходимо да изпълнявате останалите стъпки, описани в тази статия.

Ако няма актуализиран драйвер на принтера или ако проблемът остане след инсталирането на актуализиран драйвер за вашия принтер, помолете производителя му за емулация на принтерния драйвер, поддържана от принтера. Емулация на принтерния драйвер е драйвер, имитиращ функционирането на друг принтерен драйвер. Например ако имате принтер HP DeskJet, може да успеете да разрешите този проблем чрез инсталиране на драйвера на принтера HP DeskJet 550C. Използвайте описаните по-долу стъпки за инсталиране на емулацията на принтерния драйвер, препоръчана от производителя му. Ако производителят не може да ви препоръча емулация на драйвера, инсталирайте универсален принтерен драйвер чрез посочените по-долу стъпки. Уверете се, че използвате стъпките, които са подходящи за вашата версия на Windows.

Бележка При използване на универсален принтерен драйвер или емулация на драйвер за принтер някои от функциите на принтера могат да са недостъпни. Например когато използвате универсалния принтерен драйвер, е невъзможно да разпечатате графични изображения.

Windows Vista

За да инсталирате друг принтерен драйвер под Windows Vista, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт") бутон на старт-менюто , въведете printers в полето Start Search ("Начало на търсене"), след което щракнете върху Printers ("Принтери") в списъка Programs ("Програми").
 2. Горе вляво на страницата щракнете върху Add a printer ("Добави принтер").
 3. В полето Add printer ("Добавяне на принтер") щракнете двукратно върху Add a local printer ("Добавяне на локален принтер").
 4. Натиснете Use an existing port ("Използване на съществуващ порт"), след това Next ("Следваща").
 5. Под Manufacturer ("Производител") щракнете върху производителя на вашия принтер, например HP, след което под Printers ("Принтери") щракнете върху другия препоръчан от производителя принтер, например HP DeskJet 500C. Ако не можете да получите препоръчван от производителя алтернативен принтерен драйвер, щракнете върху Generic ("Общ") под Manufacturer ("Производител"), след което щракнете върху Generic/Text Only ("Универсален/Само текст") под Printers ("Принтери").

  Бележка При използване на универсален принтерен драйвер или емулация на драйвер за принтер някои от функциите на принтера ще са недостъпни. Например когато използвате универсалния принтерен драйвер, е невъзможно да разпечатате графични изображения.
 6. Ако се появи въпрос "Which version of the driver do you want to use?" ("Коя версия на драйвера искате да използвате?"), щракнете върху Use the driver that is currently installed (recommended) ("Използване на текущо инсталиран драйвер (препоръчва се)") и натиснете Next ("Следваща").
 7. Поставете отметка в квадратчето Set as the default printer ("Задай като принтер по подразбиране"), след това натиснете Next ("Следваща") и накрая Finish ("Готово").
 8. В списъка с принтери щракнете двукратно върху новия принтер.
 9. В менюто Printer ("Принтер") щракнете върху Properties ("Свойства").
 10. В раздела Ports ("Портове") щракнете върху квадратчето на съответния порт, отговарящ на вашия принтер, за да поставите отметка в него, след което натиснете OK. Например можете да изберете LPT1, ако принтерът е свързан към компютъра (LTP1 е порт, който се използва от повечето компютри за комуникация с локален принтер).

Windows XP

За да инсталирате друг принтерен драйвер под Windows XP, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Printers and Faxes ("Принтери и факсове").
 2. Щракнете върху Add a printer ("Добавяне на принтер") под Printer Tasks ("Задачи на принтер").
 3. Натиснете Next ("Следваща") на първата страница на съветника за добавяне на принтер.
 4. Щракнете върху Local printer attached to this computer ("Локален принтер, свързан към този компютър"), уверете се, че има отметката на квадратчето Automatically detect and install my Plug and Play printer ("Автоматично открий и инсталирай моя Plug and Play принтер"), след което натиснете бутон Next ("Следваща").
 5. Щракнете върху съответния порт и натиснете Next ("Следваща"). Например можете да изберете LPT1, ако принтерът е свързан към компютъра (LTP1 е порт, който се използва от повечето компютри за комуникация с локален принтер).
 6. В списъка Manufacturers ("Производители") изберете другия принтер, препоръчан от производителя на вашия принтер, или щракнете върху Generic ("Общ").

  Бележка При използване на универсален принтерен драйвер само за текст или емулация на драйвер за принтер някои от функциите на принтера ще са недостъпни. Например когато използвате универсалния принтерен драйвер, е невъзможно да разпечатате графични изображения.
 7. Щракнете върху Yes ("Да"), когато се появи въпрос дали Windows да използва принтера по подразбиране, след което натиснете Next ("Следваща").
 8. Щракнете върху No ("Не"), когато се появи подкана да разпечатате тестова страница, след което натиснете Next ("Следваща"), последвано от Finish ("Готово").

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно Works 8.5 посетете следния сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 933828 – Последен преглед: 23.11.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка