Грешка в "мрежа или достъп до файл" или грешка "папката не съществува"

Автоматична диагностика и поправяне на проблема

Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с файлове и папки в Windows може автоматично да отстрани проблема, описан в тази статия.Това отстраняване на неизправности отстранява много и различни проблеми.

Научете повече

Програмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с файлове и папки в Windows може автоматично да отстрани проблема, описан в тази статия. Тази програма за отстраняване на неизправности решава много и различни проблеми.

Научете повече


Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от услугите на Microsoft за автоматично отстраняване на неизправности.


Забележка Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация

СИМПТОМИ

На компютър, на който се изпълнява Windows Vista, създавате подпапка в споделена папка. Когато опитате да преименувате подпапката, получавате съобщение за грешка, подобно на следното:
Папката <Име на споделена папка> не съществува. Файлът може да е преместен или изтрит.
Искате ли да я създадете?
Освен това, ако опитате да запишете файл в споделена папка, е възможно да получите съобщение за грешка, подобно на следното:

Грешка на мрежата или достъпа до файл. Връзката към мрежата може да е загубена.


Забележка Използвате пакета функции за разполагане на операционна система Microsoft System Management Server 2003, за да разположите Windows Vista на компютъра.

ПРИЧИНА

Проблемът възниква, тъй като базата данни на кеша на страната на клиента, която използва функцията Офлайн файлове, е повреден при разполагането на Windows Vista. Това поведение предизвиква липсваща стойност в системния регистър.

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да отстраните този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Стартбутон , щракнете върху Изпълнение, въведете Regedit.exe и след това натиснете OK.

  Забележка Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Забележка Създайте подключа от системния регистър Parameters (Параметри), ако не съществува. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
  3. Въведете Parameters и натиснете ENTER.
 3. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 4. Въведете FormatDatabase и натиснете ENTER.
 5. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 7. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра, за да се приложи промяната.


Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация

Как работи MATS пакетът, за да реши този проблем

 1. MATS пакетът сканира вашия компютър и открива дали на него се изпълнява Windows Vista.
 2. MATS пакета проверява дали функцията Офлайн файлове в Контролен панел е разрешена.
 3. MATS пакетът удостоверява, че стойността от системния регистър FormatDatabase не съществува.
 4. MATS пакетът създава стойността от системния регистър.

  Забележка По време на този процес се показва диалогов прозорец. Този диалогов прозорец ви дава възможност да решите проблема автоматично (препоръчителната опция) или ръчно да изберете отделни проблеми, които да бъдат решени. Ако изберете ръчно отделни проблеми, които да бъдат решени, трябва да изберете опцията Проблеми с преименуването или преместването на файлове и папки или Други или не знам от диалоговия прозорец.
 5. MATS пакетът проверява дали стойността FormatDatabase от системния регистър е създадена успешно.

Други проблеми, които решава MATS пакетът

2394521 Не може да се изпразни кошчето в Windows XP или Windows Vista
949109 Грешка "Файлът или папката не съществува" в Windows Vista
813711 Промени в размера, изгледа, иконата или позицията на папка са загубени
2394740 Не могат да се избират няколко елемента след надстройване от Windows XP до Windows Vista
2396571 Икони се променят неправилно в Windows
Свойства

ИД на статията: 934160 – Последен преглед: 29.02.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка