Откази в мрежовите връзки при опит да използвате Windows Vista зад устройство от тип "защитна стена"

Описание на проблема

При опит да използвате компютър с Windows Vista зад устройство от тип "защитна стена" и да осъществите мрежова връзка, различна от връзката чрез HTTP протокол, не се осъществява мрежова връзка. Отказът за осъществяване на мрежова връзка може да доведе до срив или бавна реакция на следните програми:
 • Microsoft Outlook или Windows Mail
 • уеб браузъри като Windows Internet Explorer 7
 • връзката с отдалечен работен плот
 • програми, споделящи файлове
Когато Outlook бъде засегнат от този проблем, ще получите следното съобщение в диалоговия прозорец за извикване на отдалечена процедура:
Outlook се опитва да извлече данни от сървъра на Microsoft Exchange Exchange_Server_FQDN.
Може също в лентата на състоянието да се появи съобщението "Опит за свързване".

Този проблем може да възникне, ако устройството от тип "защитна стена" има проблем с функцията "Автоматична настройка на прозореца на получаване" в Windows Vista. Тази статия ви помага да намерите начин за заобикаляне на проблема.

Заобикаляне на проблема

За да заобиколите този проблем, използвайте някой от следните методи:


Метод 1. Забранете автоматичната настройка и проверете дали устройството от тип "защитна стена" извършва правилно мащабирането в Windows

За да забраним автоматичната настройка вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да забраните автоматичната настройка сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да забраните автоматичната настройка автоматично, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника.

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

За да забраните автоматичната настройка, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Стартбутона Старт , щракнете върху Всички програми и след това върху Принадлежности.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху Команден прозорец и след това върху Изпълни като администратор. Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
 3. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
  Тази команда забранява функцията Автоматична настройка на прозореца на получаване.
 4. Затворете прозореца Команден прозорец.
 5. Рестартирайте компютъра.
Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?" .

Това реши ли проблема?

 1. Опитайте да осъществите мрежова връзка, различна от тази чрез HTTP. С други думи, използвайте програмата, засегната от този проблем.
 2. Ако проблемът е решен, свържете се с производителя на устройството от тип "защитна стена" относно стъпките за решаване на проблема. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 3. Можете да оставите автоматичната настройка забранена, докато проблемът не бъде решен. Когато сте готови да разрешите автоматичната настройка, щракнете върху СтартБутон , щракнете върху Всички програми, върху Принадлежности и след това върху Команден прозорец.
 4. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
  Тази команда разрешава отново функцията Автоматична настройка на прозореца на получаване, за да можете да се възползвате от предимствата на увеличената скорост на предаване на мрежата, която осигурява тази опция.
Ние ще сме признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратетеимейл съобщение.

За информация как да се свържете с производителя на устройството от тип "защитна стена", посетете следния уеб сайт на Microsoft: Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.

Метод 2. Стартиране на инструмента за оценяване на връзката към интернет

Инструментът за оценяване на връзката към интернет проверява вашия маршрутизатор за интернет, за да определи дали той поддържа определени технологии. Инструментът е предназначен за използване в домашна мрежа, зад домашен NAT маршрутизатор за интернет. Използването на този инструмент зад корпоративна защитна стена или с операционна система, различна от посочените в раздела "Отнася се до", няма да даде правилни резултати. За използването на този инструмент се изискват права на администратор. За повече информация посетете следния сайт на Microsoft:

Причина

Този проблем може да възникне, ако устройството от тип "защитна стена" има проблем с използването на опцията за мащабиране на TCP прозореца, описан в RFC 1323 на специалната комисия за интернет разработки (Internet Engineering Task Force, IETF). По подразбиране, функцията Автоматична настройка на прозореца на получаване в Windows Vista използва коефициент на мащабиране 8 на прозореца за не-HTTP връзките. Този проблем не възниква при опит за установяване на HTTP връзка.

Повече информация

В следващия списък са посочени някои устройства от тип "защитна стена", при които може да възникне този проблем, както и причините за възникване на проблема в съответното устройство:
 • Linksys, серия RV (RV042, RV081, RV-16)
 • NetApp, кеш устройства версия NC 6.0.2 или по-ранна

  Възможно е функцията Съединяване на TCP връзки да не работи заедно с функцията Мащабиране на прозореца в Windows Vista. По подразбиране, функцията Съединяване на TCP връзки е разрешена в кеш устройствата на NetApp, версия NC 6.0.2 или предишна.
 • Cisco PIX 6.1(5), Cisco PIX 6.2(3) и Cisco PIX 6.3(1)

  Тези устройства не поддържат функцията Мащабиране на прозореца в Windows Vista.
 • Версии на софтуера Cisco IOS

  Cisco IOS версия 12.3(15) и следващите версии на този софтуер поддържат функцията Мащабиране на прозореца в Windows Vista.
 • Sonicwall

  Възможно е функцията Мащабиране на прозореца в Windows Vista да не работи, ако сте разрешили някоя от следните функции в устройството от тип "защитна стена" на Sonicwall:
  • Опция за стриктно съответствие на TCP
  • Налагане на стриктно съответствие на TCP с RFC 793 и RFC 1122
 • Контролна точка NG R55

  За да заобиколите този проблем, забранете функцията Използване на брояч на последователността.
За повече информация относно функцията Автоматична настройка на прозореца на получаване в Windows Vista, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от фирми, които не зависят от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, нито подразбиращи се, нито явни, за работата или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 934430 – Последен преглед: 18.07.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка