Възможно е определени приложни програми на други производители да не се стартират и при стартиране на компютъра се появява съобщение за грешка: "Illegal System DLL Relocation" ("Недопустимо преместване на системен DLL")

СИМПТОМИ

При стартиране на компютър, работещ под управлението на Microsoft Windows XP със сервизен пакет 2, е възможно някои приложни програми на други производители да не стартират. Освен това може да се появи следното съобщение за грешка:
име_на_изпълнимата_програма - Illegal System DLL Relocation ("име_на_изпълнимата_програма - Недопустимо преместване на системен DLL")

The system DLL user32.dll was relocated in memory. ("Системният DLL user32.dll е преместен в паметта.") The application will not run properly. ("Приложението няма да функционира по правилен начин.") The relocation occurred because the DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx occupied an address range reserved for Windows system DLLs. ("Преместването е извършено, защото DLL файлът C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx е заел адресен диапазон, запазен за системни DLL на Windows.") The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL. ("Свържете се с компанията, предоставила DLL, за да получите нов DLL файл.")
Проблемът възниква, когато са инсталирани следните приложения на други производители:
  • Realtek HD Audio Control Panel
  • ElsterFormular 2006/2007
  • TUGZip
  • CD-Tag
Ако се появи същото съобщение при използване на друга програма, инсталирайте актуализацията, спомената в тази статия от базата знания на Microsoft. Ако се потвърди, че други програми също са засегнати от този проблем, ще актуализираме тази статия, добавяйки допълнителна информация.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне след инсталиране на актуализации на защитата 925902 (MS07-017) и 928843 (MS07-008). Включеният в актуализацията на защитата 928843 файл Hhctrl.ocx и файлът User32.dll, който е част от актуализацията на защитата 925902, са с конфликтуващи базови адреси. Този проблем възниква, ако програмата зарежда файла Hhctrl.ocx, преди да зареди файла User32.dll.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите проблема, използвайте някой от описаните по-долу методи.

Забележка Домашните потребители първо трябва да опитат да приложат метод 1. Ако актуализацията на защитата 935448 е инсталирана на компютъра по начин, който не включва използване на Automatic Updates (Автоматични актуализации) или Microsoft Update (Актуализиране от Microsoft), тези потребители трябва да използват метод 2.

Метод 1: Инсталиране на актуализация 935448 чрез Automatic Updates (Автоматични актуализации) или чрез Microsoft Update (Актуализиране от Microsoft)


За достъп до Microsoft Update посетете следния сайт на Microsoft:

Метод 2: Инсталиране на 935448 чрез Microsoft Download Center (Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове)


От Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове можете да изтеглите следния файл:

Изтегляне Изтеглете пакета 935448 сега.

Дата на издаване: 3 април 2007 г.

За допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжка от Microsoft щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft онлайн (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Microsoft е сканирал този файл за вируси. За откриване на вирусите Microsoft е използвал софтуер с най-актуални дефиниции, налични към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които способстват за предотвратяване на неразрешени промени на файла.


Метод 3: Едновременно мрежово инсталиране на 935448 в предприятие чрез използване на Windows Server Update Services (WSUS) или Microsoft Systems Management Server (SMS)

Специалистите в ИТ могат да използват WSUS или SMS за едновременно инсталиране на тази актуализация на компютрите на предприятие. За допълнителна информация относно MSUS и SMS посетете следните сайтове на Microsoft:

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да получите допълнителна информация относно актуализациите на защитата 925902 (MS07-017) и 928843 (MS07-008), щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

928843 MS07-008: Уязвимост в ActiveX контролата на HTML Help (Помощна информация за HTML) може да позволи дистанционно изпълнение на код (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
925902 MS07-017: Уязвимост в GDI може да позволи дистанционно изпълнение на код (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно превключвателите на командния ред за пакетите за актуализация на Windows щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

262841 Превключватели на командния ред за пакетите за актуализация на софтуера на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно термините, използвани за описание на софтуерните актуализации, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 935448 – Последен преглед: 28.04.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка