Пакет с кумулативни актуализации за Windows Vista


Важно Актуализацията, описана в настоящата статия от базата знания на Microsoft, е заменена от актуализацията в статия 941600 на базата знания на Microsoft. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

941600 Пакет с кумулативни актуализации за основните USB компоненти в Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ВЪВЕДЕНИЕ


Microsoft издаде пакет с кумулативни актуализации за Windows Vista. Този пакет помага да създадете картина на качеството на основните USB компоненти на операционната система Windows Vista. Този пакет замества издадените в миналото USB корекции и съдържа допълнителни изключително важни USB корекции.

За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет за Windows Vista щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
935791 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Vista

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Проблеми, отстранени в пакета с актуализации

Този пакет с актуализации включва корекциите, споменати в следните статии на базата знания на Microsoft:
925528 Стоп-грешките възникват на компютри, работещи под Windows, снабдени с поне 2ГБ или повече RAM и използващи контролера NVIDIA nForce USB (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
929734 След събуждане на компютър, работещ под Windows Vista, от дрямка или хибернация възникват проблеми (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
930568 При опит за поставяне на компютър, работещ под Windows Vista, в състояние на дрямка или хибернация се появява съобщение за грешка "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"
929478 След използване на опцията Safely Remove Hardware (Безопасно премахване на хардуер) за премахване на вградено оптично устройство от преносим компютър, работещ под Windows Vista, опитите за свързване на устройството пак могат да се окажат безуспешни (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
930570 При събуждане на компютър, работещ под Windows Vista, от състояние на дрямка или хибернация се появява съобщение за грешка в процеса Usbhub.sys: "STOP 0x00000044" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
928631 След подновяване на работата на Windows Vista след дрямка или хибернация е възможно USB устройство да престане да функционира правилно (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
933433 При използване на USB микрофон на компютър, работещ под Windows Vista и снабден с 4 или повече ГБ RAM, качеството на записа е лошо (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
933442 Съставно USB устройство не функционира, след като го деактивирате и след това активирате в Device Manager (Диспечер на устройствата) на компютър, работещ под Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
934633 При свързване на многофункционален USB принтер към компютър, работещ под Windows Vista, се създава втори екземпляр на принтерния обект, а първият екземпляр престава да функционира (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
934796 На компютър, работещ под Windows Vista, към който е включено съставно USB устройство, се появява съобщение за грешка: "STOP 0x000000FE" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
933824 На компютър, работещ под Windows Vista, функцията Safely Remove Hardware (Безопасно премахване на хардуер) и командата "Eject" ("Извади") на Windows Explorer не функционират правилно, когато към него е свързан Apple iPod (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
935782 На компютър, работещ под Windows Vista и използващ UHCI USB контролери, възстановяването на работния режим на USB устройство след режима на селективно временно изключване става прекалено бавно. (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
935783 На компютър, работещ под Windows Vista, при преминаване от режима на дрямка към работния режим, е възможно USB устройство да функционира по неочакван начин (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Следните проблеми досега не са били документирани в статии от базата знания на Microsoft.
  • След преминаване в работен режим от състояние на временно спиране или от състояние на хибернация е възможно компютърът да престане да реагира на команди и на син екран да се появи съобщение за стоп-грешка 0x9F.
  • Компютърът прекалено бавно преминава от режим на временно спиране или хибернация в работно състояние.
  • При използване на контролер VIA компютърът прекалено бавно се връща в работно състояние от режим на временно спиране или хибернация.
  • Компютърът престава да реагира след използване на четец на пръстови отпечатъци AuthenTec. Освен това на син екран се появява стоп-грешка 0xFE или 0x9F.
  • Компютърът престава да реагира след използване на USB аудиоустройство с Bluetooth.
  • При използване на контролер EHCI компютърът прекалено бавно се връща в работно състояние от режим на временно спиране или хибернация.
  • След премахване на USB устройство компютърът престава да реагира и на син екран се появява съобщение за стоп-грешка 0xFE.
  • След многократно преминаване от състояние на временно спиране или от състояние на хибернация в работен режим на син екран се появява съобщение за стоп-грешка 0xFE.

Информация за актуалната/спешната корекция

Поддържана актуална корекция се предлага от Microsoft. Тази актуална корекция обаче е предназначена да коригира само проблема, който е описан в тази статия. Приложете тази актуална корекция само за системи, които изпитват този конкретен проблем. Тази актуална корекция може да бъде подложена на допълнителни изпитания. Затова, ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате до следващата актуализация на софтуера, която ще съдържа тази актуална корекция.

Ако тази актуална корекция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, обърнете се към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не се отнасят за тази конкретна актуална корекция, се таксуват по обичайните тарифи за поддръжка. За пълен списък на телефонните номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или за създаване на отделно искане за обслужване посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.
Важно Актуализацията, описана в настоящата статия от базата знания на Microsoft, е заменена от актуализацията в статия 941600 на базата знания на Microsoft. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

941600 Пакет с кумулативни актуализации за основните USB компоненти в Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Предварителни изисквания

Няма никакви предварителни условия.Изискване за рестартиране

Трябва да рестартирате компютъра преди да приложите тази спешна корекция.

Информация за замяна на актуалната/спешната корекция

Тази спешна корекция не заменя предишни спешни корекции.

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") на елемента Date and Time (Дата и час), намиращ се в контролния панел.
Windows Vista, x86-базирани версии
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.2059673,21611-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Hidclass.sys6.0.6000.2059638,91211-May-200701:30x86
Hidir.sys6.0.6000.2059621,50411-May-200701:30x86
Hidparse.sys6.0.6000.2059625,47211-May-200701:30Not Applicable
Hidusb.sys6.0.6000.2059612,28811-May-200701:30x86
Hccoin.dll6.0.6000.205968,70411-May-200702:40x86
Usbd.sys6.0.6000.205965,88811-May-200701:30Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2059638,40011-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Usbohci.sys6.0.6000.2059619,45611-May-200701:30x86
Usbport.sys6.0.6000.20596224,76811-May-200701:30x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2059623,04011-May-200701:30x86
X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifestNot Applicable2,92611-May-200717:18Not Applicable
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifestNot Applicable2,35611-May-200717:18Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifestNot Applicable5,38611-May-200717:18Not Applicable
Windows Vista, 64-битови версии
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifestNot Applicable2,92811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifestNot Applicable2,35811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifestNot Applicable5,38811-May-200717:22Not Applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2059610,75211-May-200703:29x64
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.205967,55211-May-200701:55x64
Usbehci.sys6.0.6000.2059648,12811-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64
Usbohci.sys6.0.6000.2059624,06411-May-200701:55x64
Usbport.sys6.0.6000.20596258,04811-May-200701:55x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2059628,67211-May-200701:55x64
Hidclass.sys6.0.6000.2059648,64011-May-200701:55x64
Hidir.sys6.0.6000.2059625,60011-May-200701:55x64
Hidparse.sys6.0.6000.2059631,61611-May-200701:55x64
Hidusb.sys6.0.6000.2059615,87211-May-200701:55x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2059695,74411-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft

Слединсталационни инструкции

След като инсталирате този пакет или по-късна спешна корекция, базирана на USB, е възможно някои USB устройства да престанат да функционират, когато Windows Vista премине от режим на дрямка или от хибернация в нормален режим. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

928631 След подновяване на работата на Windows Vista след дрямка или хибернация е възможно USB устройство да престане да функционира правилно (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.