Описание на сервизния пакет Service Pack 1 за пакета Microsoft Office 2007

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Microsoft издаде сервизен пакет за пакетите на Microsoft Office 2007. В тази статия е предоставена информация за начина на получаване на сервизния пакет, както и на списък с проблемите, които се отстраняват чрез сервизния пакет. Също така можете да прочетете за проблемите, които може да възникнат при инсталирането на сервизния пакет, и как да установите дали сервизният пакет е инсталиран.

ВЪВЕДЕНИЕ

Сервизният пакет Service Pack 1 (SP1) за пакета Microsoft Office 2007 съдържа значителни подобрения на защитата, стабилността и производителността. Някои от подобренията, които са включени в сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007 вече са издадени в отделни актуализации. Сервизният пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007 обединява вече издадените поправки в една актуализация.

Подробна информация за сервизния пакет

Списък за изтегляне с проблемите, които сервизният пакет решава

Предлага се работна книга на Microsoft Excel, в която има списък на проблемите в пакета на 2007 Microsoft Office, които се решават от сервизния пакет SP1 на 2007 Microsoft Office.

Забележка Работната книга е само на английски език. Работната книга няма да се превежда на други езици.

Следният файл се предлага за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:


Изтегляне Изтеглете пакета Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls сега.

Дата на издаване: 11-ти декември 2007 г.

За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който се предлага към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.

Бюлетини на защитата, които са свързани със сервизния пакет

Сервизният пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007 е свързан със следните бюлетини на защитата:
934233 MS07-023: Уязвимост в Microsoft Excel може да позволи отдалечено изпълнение на код

934873 MS07-025: Уязвимост в Microsoft Office може да позволи отдалечено изпълнение на код

936227 MS07-042: Уязвимост в Microsoft XML Core Services може да позволи отдалечено изпълнение на код

936542 MS07-036: Уязвимост в Microsoft Excel може да позволи отдалечено изпълнение на код

По-стари издания на актуализации, включени в този сервизен пакет

Сервизният пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007 включва следните по-рано издадени актуализации:
932080 Описание на актуализацията за програмите на Office 2007: 9-ти април 2007 г.

933493 Описание на актуализацията за Outlook 2007: 13-ти април 2007 г.

933688 Описание на актуализацията на защитата за системата Office 2007: 8-ми май 2007 г.

934062 Описание на актуализацията на защитата за системата Office 2007: 8-ми май 2007 г.

934173 Описание на актуализацията за Word 2007: 8-ми май 2007 г.

934390 Описание на актуализацията за програмите на Office 2007: 18-ти май 2007 г.

934391 Описание на актуализацията за програмите на Office 2007: 18-ти май 2007 г.

934393 Описание на актуализацията за системата Office 2007: 8-ми май 2007 г.

934395 Описание на актуализацията за програмите на Office 2007: 18-ти май 2007 г.

934670 Описание на актуализацията за Excel 2007: 8-ми май 2007 г.

935569 Съобщение за грешка при стартиране на програма на Office 2007 на компютър, работещ с Outlook 2007 с Business Contact Manager: "Версията на приложението на Office не отговаря"

936056 Описание на актуализацията на защитата за сървърите на системата Microsoft Office 2007: 14-ти август 2007 г.

936509 Описание на актуализацията за Excel 2007: 10-ти юли 2007 г.

936514 Описание на актуализацията на защитата за системата Office 2007, както и за Compatibility Pack за системата Office 2007: 10-ти юли 2007 г.

936646 Описание на актуализацията на защитата за Publisher 2007: 10-ти юли 2007 г.

936864 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2007: 17-ти юни 2007 г.

936960 Описание на актуализацията на защитата за системата Microsoft Office 2007: 14-ти август 2007 г.

937608 Описание на актуализацията за Outlook 2007: 10-ти юли 2007 г.

938190 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2007: 4-ти юни 2007 г.

Познати проблеми

953147 Сервизният пакет Service Pack 1 за пакета Office 2007 не е изтеглен напълно в WSUS

942101 Показва се съобщение за грешка при опит за прилагане на някой от пакетите на Office 2007 Service Pack 1 на компютър, работещ с Windows XP Service Pack 2

942620 Показва се съобщение за грешка при опит за инсталиране на сървърите на Microsoft 2007 Office Service Pack 1 компютър, на който не е инсталиран Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1

942995 Внезапно се показва подкана за рестартиране на компютъра след инсталиране на сервизен пакет на Office 2007 или актуализация за Office 2007

943081 При преглед на която и да е актуализация на сервизния пакет Service Pack 1 за системата Office 2007 под "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел заглавието на актуализацията съдържа безсмислени знаци

943082 След отмяна на инсталирането на сервизния пакет Service Pack 1 за пакета Microsoft Office 2007 части от сервизния пакет остават в компютъра

943087 Инструментът за сканиране на документи не работи при използването му за сканиране на документ след инсталиране на сервизния пакет Service Pack 1 за пакета Office 2007

946205 Съобщение за грешка при опит за отваряне на файл с компилирана база данни или компилиран файл с проект в Access 2007: "Тази база данни е в непознат формат"

938574 Описание на пакета с актуални корекции за редактора за въвеждане на език (японски) издание 2007: 20-ти юни 2007 г.

Подробни данни за инсталацията

Начин на получаване и инсталиране на сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007

Сервизният пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007 се намира в центъра на Microsoft за изтегляния. За да изтеглите този сервизен пакет и да получите инструкции за инсталиране и стратегии за разполагане, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Начин на получаване и инсталиране на Microsoft Office Language Pack 2007 SP1

За пълните функции на пакета Microsoft Office 2007 инсталирайте Microsoft Office Language Pack 2007 SP1, ако използвате пакета за многоезичен потребителски интерфейс (MUI). За изтегляне на Microsoft Office Language Pack 2007 SP1 посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Информация за премахване

Не може да използвате компонента за добавяне или отстраняване на програми в контролния панел за премахване на този сервизен пакет. За да премахнете сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007 от компютъра, трябва да премахнете пакета Office 2007. След това инсталирайте отново пакета Office 2007 с помощта на оригиналния компактдиск с пакета Office 2007.

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

873125 Не може да премахвате сервизни пакети за продукти на Office 2003 или Office 2007

Начин на установяване на това дали сервизният пакет е инсталиран

Сервизният пакет съдържа файлове с версии, които са описани в таблиците по-долу.

Забележка Не е необходимо да инсталирате този сервизен пакет, ако разполагате с по-нова версия на файловете в таблиците.

За да установите дали описаните в таблиците файлове вече са инсталирани, изпълнете тези стъпки:
  1. Стартирайте придружителя за търсене. За целта щракнете върху Старт и след това върху Търсене.

    Забележка Ако се стартира Windows Desktop Search, щракнете върху Щракнете тук, за да използвате придружителя за търсене.
  2. В прозореца Резултати от търсене щракнете върху Всички файлове и папки в екрана Придружител за търсене.
  3. В полето Цялото име или част от името на файла въведете името на файла, след което щракнете върху Търси.
  4. В списъка с файлове щракнете с десния бутон върху открития файл, след което щракнете върху Свойства.
  5. В разделите Обща информация и Версия прегледайте свойствата на файла, който е инсталиран на компютъра.
Сервизен пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
MAINMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
За повече информация относно начините за определяне на инсталираната на компютъра версия на Office 2007 щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате тази статия в базата знания на Microsoft:

928116 Начин на установяване на това коя версия на даден продукт на Office 2007 е инсталирана

Информация за администратори за .msp файлове

Административният сервизен пакет съдържа пълния файл на Microsoft Windows Installer (.msp файл), който е включен в пакет на самоизвличащ се изпълним файл. Файловете .msp в таблицата по-долу са разпространени в този сервизен пакет.
Сервизният пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
Име на .msp файлОписание
MAINMUIsp1-en-us.mspВажи за сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspВажи за сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
MAINWWsp1-en-us.mspВажи за сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
Office64WWsp1.mspВажи за сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
Proofsp1-en-us.mspВажи за сервизния пакет SP1 за пакета Microsoft Office 2007
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
Име на .msp файлОписание
MAINMUIsp1-en-us.mspВажи за Office Language Pack 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspВажи за Office Language Pack 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspВажи за Office Language Pack 2007 SP1
За подробните процедури, описващи начина на разпределяне на актуализациите на продуктите за системата Microsoft Office 2007, посетете следния уеб сайт на Microsoft:Office System TechCenter съдържа най-новите административни актуализации и ресурси за стратегическо разполагане за всички версии на Microsoft Office. За повече информация относно Office System TechCenter посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 936982 – Последен преглед: 14.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка