Отстраняване на проблеми, сигнализирани с кодове на грешка, при активиране на корпоративно копие на компютри, работещи под Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Vista

ВЪВЕДЕНИЕ

При опит да използвате ключ за многократно активиране (MAK) или услугата за управление на ключове (KMS), за да активирате корпоративно копие на един или повече компютри, работещи под Windows 7 или Windows Vista, може да получите кодове на грешки. Тази статия описва начините за отстраняване на тези проблеми.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Код на грешка 0xC004C001

Симптом

При опит да използвате ключ за многократно активиране (MAK), за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004C001

Сървърът за активиране установи, че указаният продуктов ключ е невалиден

Причина

Този проблем може да възникне, ако ключът MAK е невалиден.

Заобиколно решение

За да разрешите този проблем, проверете дали използваният ключ е предоставеният от Microsoft ключ MAK. За да проверите дали ключът за активиране MAK е валиден, свържете се с телефонния център PA.

Код на грешка 0xC004C003

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004C003
Сървърът за активиране установи, че указаният продуктов ключ е блокиран.

Причина

Този проблем може да възникне, ако ключът MAK е блокиран на сървъра за активиране.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, свържете се с телефонния център PA, за да получите нов ключ MAK, след което инсталирайте и активирайте системата.

Код на грешка 0xC004B100

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004B100

Сървърът за активиране установи, че компютърът не може да се активира.

Причина

Този проблем може да възникне, ако ключът MAK не се поддържа.

Заобиколно решение

За да разрешите този проблем, проверете дали използваният ключ MAK е предоставеният от Microsoft ключ MAK. За да проверите дали ключът за активиране MAK е валиден, свържете се с телефонния център PA.

Код на грешка 0xC004C008

Симптом

При опит да използвате ключ KMS, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004C008

Сървърът за активиране установи, че указаният продуктов ключ не може да се използва.

Причина

Този проблем може да възникне, ако е надвишен лимитът за активиране на ключа KMS. Един ключ KMS може да се използва за активиране до 10 пъти на шест различни компютъра.

Заобиколно решение

Ако трябва да извършите повече активирания, свържете се с телефонния център PA.

Код на грешка 0xC004C020

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004C020

Сървърът за активиране съобщи, че е надвишен лимитът на ключа за многократно активиране.

Причина

Надвишен е лимитът за активиране на ключа MAK. Ключовете за активиране MAK са предназначени за ограничен брой активирания.

Заобиколно решение

Свържете се с телефонния център PA, за да получите нов ключ MAK, или за да увеличите лимита за активиране на вашия ключ MAK.

Код на грешка 0xC004C021

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004C021

Сървърът за активиране съобщи, че е надвишен лимитът на разширението на ключа за многократно активиране.

Причина

Този проблем може да възникне, ако е надвишен лимитът за активиране на ключа MAK. Ключовете за активиране MAK са предназначени за ограничен брой активирания.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, свържете се с телефонния център PA, за да получите нов ключ MAK или да увеличите лимита за активиране на вашия ключ MAK.

Код на грешка 0xC004F009

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F009

Услугата за софтуерно лицензиране съобщи, че гратисният период е изтекъл.

Причина

Този проблем може да възникне, ако гратисният период е изтекъл, преди системата да бъде активирана. В момента системата е в режим на намалена функционалност (RFM).

Заобиколно решение

Следвайте указанията за възстановяване от режима на намалена функционалност в Ръководството за Volume Activation 2.0. За да изтеглите това ръководство, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Код на грешка 0xC004F00F

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, KMS клиент или KMS хост, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:

0xC004F00F

Услугата за софтуерно лицензиране съобщи, че ИД за привързване на хардуера е извън допустимия толеранс.

Причина

Този проблем може да възникне, ако хардуерът на компютъра е променен или ако инсталираните на компютъра драйвери са актуализирани.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, ако използвате ключ MAK, активирайте отново системата по време на гратисния период "извън допустимия толеранс", онлайн или по телефона. За да заобиколите този проблем, ако използвате ключ KMS, рестартирайте компютъра. Или, в командна среда, въведете следната команда и натиснете ENTER:
slmgr.vbs -ato

Код на грешка 0xC004F014

Симптом

При опит да използвате MAK или KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F014

Услугата за софтуерно лицензиране съобщи, че продуктовият ключ не съществува

Причина

Този проблем може да възникне, ако в системата не е инсталиран продуктов ключ.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, инсталирайте продуктовия ключ MAK. Или, инсталирайте продуктовия ключ KMS, който се намира в следната папка на инсталационния диск:
Sources\Pid.txt

Код на грешка 0xC004F02C

Симптом

При опит да използвате MAK клиент или KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F02C

Услугата за софтуерно лицензиране съобщи, че форматът на данните за офлайн активиране е грешен.

Причина

Този проблем може да възникне ако системата открие, че данните, които сте предоставили по време на активирането по телефона, са грешни.

Заобиколно решение

За да решите този проблем, проверете дали ИД на потвърждението е въведен правилно.

Код на грешка 0xC004F035

Симптом

При опит да използвате KMS клиент или KMS хост, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F035

Услугата за софтуерно лицензиране съобщи, че компютърът не може да бъде активиран с продуктов ключ за корпоративно лицензиране. Системите с корпоративно лицензиране изискват надстройване от съответстваща операционна система. Обърнете се към системния администратор или използвайте друг тип ключ.

Причина

Този проблем може да възникне, тъй като корпоративните издания са лицензирани само за надстройване. Инсталация на операционна система с корпоративен лиценз на компютър, който няма съответстваща операционна система, не се поддържа.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, инсталирайте съответстваща версия на операционна система на Microsoft и след това инсталирайте отново операционната система с корпоративен лиценз.

Код на грешка 0xC004F038

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F038
Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че компютърът не може да бъде активиран. Броят, съобщен от вашата услуга за управление на ключовете (KMS), е недостатъчен. Обърнете се към системния администратор.

Причина

Този проблем може да възникне, ако броят на клиентските компютри за този KMS хост е недостатъчен. За използването на KMS се изискват минимум 25 компютъра в групата.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, трябва да добавите още компютри в групата, за да можете да активирате KMS клиентите. За да определите броя компютри в групата за даден KMS хост, изпълнете следната команда в командна среда:
Slmgr.vbs -dli

Код за грешка 0xC004F039

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F039

Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че компютърът не може да бъде активиран. Услугата за управление на ключове (KMS) не е разрешена.

Причина

Този проблем може да възникне, ако KMS хостът е инсталиран, но не е активиран.

Заобиколно решение

Използвайте онлайн активиране или активиране по телефона, за да активирате KMS хоста.

Код на грешка 0xC004F041

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F041

Услугата за лицензиране на софтуер установи, че сървърът за управление на ключове (KMS) не е активиран. KMS трябва да се активира.

Причина

KMS не е активиран.

Заобиколно решение

Използвайте онлайн активиране или активиране по телефона, за да активирате KMS хоста.

Код на грешка 0xC004F042

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F042

Услугата за лицензиране на софтуер установи, че посочената услуга за управление на ключове (KMS) не може да се използва.

Причина

Този проблем може да възникне, ако има несъответствие между KMS клиента и KMS хоста.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, уверете се, че не се опитвате да активирате бета версия на KMS клиента чрез издадена версия на KMS хоста. Или, уверете се, че не се опитвате да активирате издадена версия на KMS клиента чрез бета версия на KMS хоста.

Код на грешка 0xC004F050

Симптом

При опит да използвате ключ KMS, KMS клиент или ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F050
Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че продуктовият ключ е невалиден.

Причина

Този проблем може да възникне, ако ключът KMS е въведен неправилно. Този проблем може да възникне също и ако е въведен ключът за бета версията на операционната система, докато вие използвате нейната издадена версия.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, инсталирайте подходящия KMS ключ за съответната версия на Windows. Уверете се, че ключът е въведен правилно. Ако копирате и поставите ключа, уверете се, че дългите тирета (—) в ключа не са заменени с тирета (-).

Код на грешка 0xC004F051

Симптом

При опит да използвате ключ KMS или ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F051

Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че продуктовият ключ е блокиран.

Причина

Този проблем може да възникне, ако продуктовият ключ е блокиран от Microsoft на сървъра за активиране.

Заобиколно решение

Снабдете се с нов ключ MAK или нов ключ KMS, инсталирайте новия ключ в системата и след това активирайте компютрите.

Код на грешка 0xC004F064

Симптом

При опит да използвате ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F064

Услугата за софтуерно лицензиране съобщи, че гратисният период за неоригинално копие е изтекъл.

Причина

Този проблем може да възникне, ако Windows Genuine Advantage установи, че системата не е оригинална.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, следвайте указанията за възстановяване от режима на намалена функционалност след състояние "неоригинален софтуер", в Ръководството за Volume Activation 2.0. За да изтеглите ръководството, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Код на грешка 0xC004F065

Symptom

При опит да използвате ключ KMS или ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F065

Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че приложението работи в рамките на гратисния период за неоригинален софтуер.

Причина

Този проблем може да възникне, ако Windows Genuine Advantage установи, че системата не е оригинална. Системата ще продължи да работи по време на гратисния период за неоригинален софтуер.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, снабдете се с ключ за оригинален продукт, инсталирайте го и след това активирайте системата в рамките на гратисния период. След гратисния период системата ще премине в режима на намалена функционалност "неоригинално копие".

Код на грешка 0xC004F066

Симптом

При опит да използвате MAK или KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F066

Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че не е намерена инвентарната единица на продукта.

Причина

Този проблем може да възникне, ако носител с корпоративен лиценз е използван с ключ за не-корпоративен лиценз.

Заобиколно решение

Използвайте продуктов ключ, съответстващ на изданието на операционната система. Свържете се с телефонния център PA за повече информация.

Код на грешка 0xC004F068

Симптом

При опит да използвате KMS хост, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F068
Услугата за лицензиране на софтуер определи, че се изпълнява виртуална машина. Услугата за управление на ключове (KMS) не се поддържа в този режим.

Причина

KMS за тази операционна система не се поддържа на виртуална машина.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, инсталирайте операционната система извън средата на виртуалната машина.

Код на грешка 0xC004F069 или 0xC004F06C

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0xC004F069
Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че компютърът не може да бъде активиран. Услугата за управление на ключове (KMS) установи, че клеймото на искането е невалидно.
или
0xC004F06C
Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че компютърът не може да бъде активиран. Услугата за управление на ключове (KMS) установи, че клеймото на искането е невалидно.

Причина

Този проблем може да възникне, ако системното време на клиентския компютър се различава от системното време на KMS хоста.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, променете времето на клиентския компютър така, че да съответства на времето на KMS хоста. Препоръчително е да използвате протокола Simple Network Time Protocol (SNTP) като източник на времева информация или директорийната услуга Active Directory, за да синхронизирате времето между двата компютъра. За координиране на времето между KMS хоста и клиентския компютър се използва координираното световно време (UTC). Часовата зона, зададена на клиентския компютър, не оказва влияние върху синхронизацията.

Код на грешка 0x80070005

Симптом

При опит да използвате KMS хост, KMS клиент или ключ MAK, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0x80070005

Достъпът е отказан, това действие изисква повишени привилегии.

Причина

Този проблем възниква, ако функцията за разрешение на потребителски достъп (UAC) не позволи процесът на активиране да се извърши в командна среда без администраторски права за достъп.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, върху Всички програми, върху Принадлежности, щракнете с десния бутон върху Команден ред и след това щракнете върху Изпълни като.
  2. Щракнете върху Следния потребител и изберете Администратор в списъка Потребителско име.
  3. Щракнете върху OK.
  4. В командна среда, въведете следната команда и натиснете ENTER:
    slmgr.vbs

Код на грешка 0x8007232A

Симптом

При опит да използвате KMS хост, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0x8007232A
Грешка в DNS сървъра.

Причина

Този проблем може да възникне, ако системата има проблем с мрежата или с DNS (Domain Name System) сървъра.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, отстранете проблемите с мрежата и DNS сървъра.

Код на грешка 0x8007232B

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0x8007232B

DNS името не съществува.

Причина

Този проблем може да възникне, ако KMS клиентът не може да намери записите за ресурси на KMS SRV в DNS.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, изпълнете стъпките в следната статия от базата знания:
929826 Съобщение за грешка, когато се опитате да активирате Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business или Windows Server 2008: "Код 0x8007232b"

Код на грешка 0x800706BA

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0x800706BA

RPC сървърът не е наличен.

Причина

Този проблем може да възникне, когато настройките на защитната стена не са конфигурирани на KMS хоста или SRV записите в DNS не са актуални. Този проблем може да възникне, ако не е въведен продуктов ключ по време на инсталирането, след което вие правите опит да активирате системата.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, уверете се, че KMS портът има достъп през защитната стена на KMS хоста. Или, уверете се, че SRV записите сочат към валиден KMS хост. Освен това, отстранете проблемите с мрежовата връзка.

Код на грешка 0x8007251D

Симптом

При опит да използвате KMS клиент, за да активирате един или повече компютри, може да получите следното съобщение за грешка:
0x8007251D

Не са намерени записи за DNS заявката.

Причина

Този проблем може да възникне, ако KMS клиентът не може да намери записите за ресурси на KMS SRV в DNS.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, отстранете проблемите с мрежата и DNS сървъра.

Причина: Заобиколно решение: За да заобиколите този проблем, изпълнете стъпките, описани в статия 929826 от БЗ

Код на грешка 0x80092328

Симптом

При опит да активирате KMS клиент, може да получите следното съобщение за грешка:0x80092328 DNS името не съществува.

Причина

Този проблем може да възникне, ако KMS клиентът не може да намери записите за ресурси на KMS SRV в DNS.

Заобиколно решение

За да заобиколите този проблем, изпълнете стъпките в следната статия от базата знания:
929826 Съобщение за грешка, когато се опитате да активирате Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business или Windows Server 2008: "Код 0x8007232b"

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация относно активирането на корпоративни копия, посетете следните уеб сайтове на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 938450 – Последен преглед: 11.09.2011 г. – Редакция: 1

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

Обратна връзка