Най-често срещани проблеми при инсталиране на услуги на Windows Live

СИМПТОМИ

При опит за инсталиране на една или повече услуги на Windows Live инсталирането не започва или инсталиращата програма престава да реагира (увисва) и не завършва инсталацията. Появява се съобщение за грешка, уведомяващо за това, че инсталацията не завърши. Обикновено това съобщение съдържа кода на грешката.

ПРИЧИНА

Когато инсталацията не завършва успешно, това обикновено се дължи на една от следните причини:
 • Системата не отговаря на минималните изисквания за услугата Windows Live.
 • Опитвате се да инсталирате избраната услуга на Windows Live, докато сте в системата като потребител, не притежаващ администраторски права.
 • Имате инсталирана предишна версия на услугата на Windows Live.
 • Файл, който трябва да бъде заместен, се използва от друга програма.
 • Друго софтуерно приложение е блокирало инсталацията на услугата на Windows Live.
 • Липсват задължителни компоненти в инсталационните файлове.

РАЗРЕШЕНИЕ

В тази статия се съдържат стъпки за проверка и корекция на тези проблемни състояния. Изпълнете тези стъпки в последователността, в която са представени. За да проверите дали вашият случай се дължи на една от най-честите причини за инсталационни проблеми, използвайте следните стъпки:
 1. Проверете дали вашата система отговаря на системния изисквания за услугата на Windows Live, която искате да инсталирате.
  1. За да научите системния изисквания, посетете следния сайт на Microsoft:
  2. Изберете услугата, която желаете да инсталирате.
  3. Щракнете върху хипервръзката System Requirements ("Системни изисквания").
  4. Проверете дали системата отговаря на изискванията.
   БележкаАко вашата система не удовлетворява изискванията, няма да можете да инсталирате услугата, докато не надградите системата.
  Например, за да проверите дали системата разполага с достатъчно дисково пространство, изпълнете следните стъпки:
  • За Windows Vista:
   1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете windows explorer в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
   2. В навигационния панел щракнете с десния бутон на мишката върху устройство C и изберете Properties ("Свойства").
   3. Уверете се, че вашата система разполага с поне минималното дисково пространство на устройство C, необходимо за инсталацията.
  • За Windows XP:
   1. Щракнете с десния бутон на мишката върху Start ("Старт") и изберете Explore ("Преглед").
   2. В прозореца на Start Menu ("Меню Старт") щракнете с десния бутон на мишката върху устройство C в навигационния панел и изберете Properties ("Свойства").
   3. Уверете се, че вашата система разполага с поне минималното дисково пространство, необходимо за инсталацията, на устройство C.
 2. Проверете дали сте влезли в системата като потребител с администраторски права.
  1. В Windows Vista натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете windows explorer в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.

   За Windows XP щракнете с десния бутон на мишката върху Start ("Старт") и изберете Explore ("Преглед").
  2. Ако използвате Windows Vista, предвижете се надолу в папката Computer ("Компютър") в навигационния панел.

   Ако използвате Windows XP, предвижете се надолу в папката My Computer ("Моят компютър").
  3. Щракнете с десния бутон върху папката Computer ("Компютър") или My Computer ("Моят компютър") и изберете Manage ("Управление").

   Разрешение за потребителски достъп За потребители на Windows Vista: ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, натиснете Continue ("Продължи").
  4. В навигационния панел на панела Computer Management ("Управление на компютъра") разгънете папката Local Users and Groups ("Локални потребители и групи") и изберете Groups ("Групи").
  5. Щракнете с десния бутон на мишката върху Administrators ("Администратори") и изберете Properties ("Свойства").
  6. Проверете дали вашето потребителско име е в списъка с членовете.
   • Ако то липсва в списъка, затворете всички програми, съхранете данните си и излезте от системата. След това влезте в нея като потребител с администраторски права и преминете към стъпка 4.
   • Ако вашето име е в списъка, отидете на стъпка 3.
 3. Проверете дали случайно нямате инсталирана по-ранна версия на услугата на Windows Live на вашия компютър. За целта изпълнете следните стъпки:
  • За Windows Vista:
   1. Натиснете Start ("Старт") бутон на старт-менюто и въведете programs and features в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
   2. В списъка с програмите изберете името на услугата на Windows Live и щракнете върху Uninstall ("Деинсталиране").
   3. Ако се появи подкана да потвърдите изтриването на програмата, натиснете Yes ("Да"). Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, натиснете Continue ("Продължи").
  • За Windows XP:
   1. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете control appwiz.cpl и натиснете OK.
   2. В прозореца Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") изберете името на услугата на Windows Live и щракнете върху Remove ("Премахни").
   3. Ако се появи подкана да потвърдите изтриването на програмата, натиснете Yes ("Да").
 4. Отстранете всички предишни инсталации на услугата на Windows Live. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Проверете дали сте влезли в системата като потребител с администраторски права.
  2. Уверете се, че следните програми са затворени, преди да продължите:
   • Microsoft Outlook
   • Windows Live Messenger
   • Windows Live Mail

   • Windows Live Writer
  3. Отворете прозорец на браузъра.
  4. Въведете следния URL в адресното поле на браузъра:
  5. В прозореца Download File ("Изтегляне на файла"), който се отваря, щракнете върху Open ("Отвори"), за да отворите компресирания (.zip) файл.
   БележкаРазрешение за потребителски достъп За потребители на Windows Vista: ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, натиснетеContinue ("Продължи").
  6. Изберете файла WL-Beta-Remove.zip, щракнете с десния бутон на мишката върху него и изберете Copy ("Копирай").
  7. Поставете копирания файл на вашия работен плот.
  8. Разархивирайте файла WL-Beta-Remove.zip.
  9. Щракнете с десния бутон върху файла WL-Beta-Remove.cmd, намиращ се на работния плот.
   • Ако вашата операционна система е Windows XP, изберете Open ("Отвори").
   • Ако вашата операционна система е Windows Vista, изберете Run as administrator ("Изпълнявай като администратор").
  10. Ако се появи предупреждение относно защитата, изберете Run ("Изпълни").
   БележкаРазрешение за потребителски достъп За потребители на Windows Vista: ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, натиснете Continue ("Следваща").
   Прозорец на командния ред ще се показва, докато програмата работи. Той ще се затвори автоматично, когато изпълнението на програмата приключи.
  11. Ако искате да премахнете файла WL-Beta-Remove.zip, преместете го в Кошчето.
  12. Рестартирайте компютъра, за да приготвите системата за преинсталиране на услугата на Windows Live.
 5. Преинсталирайте услугата на Windows Live.
  1. Посетете следния сайт за изтегляне на услугите на Windows Live:
  2. Щракнете върху връзката, за да инсталирате желаната услуга на Windows Live.
   Бележка Инсталационните файлове за услугите на Windows Live са големи. Инсталационният процес обикновено отнема между 5 и 15 минути на интервал. Това зависи от скоростта на вашата Интернет връзка и наличното дисково пространство. Можете да забележите, че инсталационният прозорец понякога изчезва. Това е нормално поведение. Инсталационният процес продължава да се изпълнява във фонов режим.
Свойства

ИД на статията: 940065 – Последен преглед: 3.06.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка