Internet Explorer увеличава лимита за "бисквитки" от домейн от 20 на 50

ВЪВЕДЕНИЕ

В статията се съобщава за увеличение на лимита на "бисквитки", поставяни от даден домейн и съхранявани от Internet Explorer, от 20 на 50.

По подразбиране Internet Explorer може да съхранява максимум 20 "бисквитки" за всеки домейн. Ако сървър на домейна изпрати повече от 20 "бисквитки" на клиентски компютър, браузърът на него автоматично ще изтрие някои стари "бисквитки".

Всяка "бисквитка" се състои от една двойка име-стойност. Тази двойка може да бъде последвана от двойки атрибут-стойност, разделени с точка и запетая.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Този лимит е увеличен с цел опростяване на разработката и хостинга на уеб приложения, работещи на домейни, които трябва да използват много "бисквитки". След инсталиране на актуализация 937143 броят на "бисквитките", които могат да се съхраняват от Internet Explorer за всеки домейн, се увеличава от 20 до 50.За допълнителна информация относно тази актуализация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

937143 MS07-045: Кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
След като инсталирате тази актуализация следните ограничения остават без промяна:
  • параметърът document.cookie може да извлече само 4 096 байта от "бисквитка" на клиентски компютър. Ако низът на "бисквитка" е с дължина над 4 096 байта, параметърът връща празен низ.
  • Internet Explorer и API на Wininet с HTTP игнорират колонтитула Set-Cookie, ако дължината му превишава 5 118 байта.
Поради съображения, свързани с функционалността и производителността, препоръчваме да използвате възможно най-малко "бисквитки" и те да са колкото може по-малки. Освен това приложенията трябва да могат да отчитат възможността да има загуба на "бисквитка".

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

306070 Ограничения за броя и размера на "бисквитки" в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 941495 – Последен преглед: 9.06.2009 г. – Редакция: 1

Обратна връзка