Неуспешно инсталиране на Windows XP Service Pack 3 със съобщение за грешка и в регистрационния файл за инсталиране на сервизния пакет се записва следното съобщение за грешка: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Симптоми

На компютър, работещ под Windows XP Опитвате се да инсталирате Windows XP Service Pack 3 (SP3). Въпреки това получавате едно от следните съобщения за грешка.

Грешка 1

Този сервизен пакет изисква компютърът да е на Променливотоково захранване, преди стартиране на инсталиращата програма.

Грешка 2

Инсталирането на Service Pack 3 е отказано, тъй като Microsoft Shared Computer Toolkit за Windows XP не е съвместима с тази версия на Windows. Преди да продължите, трябва да: 1) деинсталирате Microsoft Shared компютър Toolkit 2 по избор) инсталирате Windows SteadyState – по-нова версия на Microsoft Shared Computer Toolkit. За повече информация отидете на страницата за споделен достъп в уеб сайта на Microsoft.

Грешка 3

Инсталирането на Service Pack 3 е отказано, тъй като Windows XP SP3 не може да се инсталира върху RDP 6.0 MUI PACK (актуализация на Windows XP (KB925877)). Преди да продължите, трябва да деинсталирате KB925877.

Грешка 4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 не се прилагат към Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Уникален пакет за актуализация на SP3 за WinFLP ще бъдат предоставени на адрес download.microsoft.com.

Грешка 5

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 не може да се приложи към Windows Embedded за Point of Service (WEPOS). Уникален пакет за актуализация на SP3 за WEPOS ще бъдат предоставени на адрес download.microsoft.com.

Грешка 6

Инсталиращата програма не може да продължи поради една или повече предпоставки, необходими за инсталирането на Service Pack 3. За повече информация Проверете регистрационния файл
Drive_Letter:\windows\svcpack.log.
Освен това всеки път в следното съобщение за грешка и се записва в регистрационния файл за инсталиране на сервизния пакет:Забележка инсталацията регистрационния файл сервизния пакет (svcpack.log) обикновено се намира в следната папка:
Drive_Letter:\Windows\svcpack.log

Причина

Следните условия трябва да бъдат изпълнени, преди да инсталирате Windows XP SP3. Ако някое от условията не са изпълнени, ще получите една от грешките, описани в раздела "Симптоми". По-долу са описани причините за съответните съобщения за грешки, споменати в раздела "Симптоми":

Причина на грешка 1

Тази грешка се появява при опит да инсталирате сервизния пакет, когато компютърът се захранва от батерия. Тази проверка се извършва, за да се изключи възможността актуализацията да премине неуспешно поради изтощаване на батерията по време на инсталирането.

Причина за грешка 2

Тази грешка се появява при опит да инсталирате сервизния пакет на компютър, който вече е инсталиран "Microsoft Shared Computer Toolkit за Windows XP". Тази версия на набора от инструменти е несъвместима с Windows XP SP3.

Причина за грешка 3

Тази грешка възниква, ако имате "Актуализация за Windows XP (KB925877)", инсталиран на компютъра. Тази актуализация включва многоезичния потребителски интерфейсен пакет (MUI) за Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Този MUI пакет е несъвместим с Windows XP SP3.

Причина за грешка 4

Тази грешка се появява при опит да инсталирате Windows XP SP3 върху операционната система "Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)". Тази версия на сервизния пакет не се отнасят за операционната система WinFLP.

Причина за грешка 5

Тази грешка се появява при опит за инсталиране на Windows XP SP3 върху операционната система "Embedded за точка на услугата (WEPOS)". Тази версия на сервизния пакет не се отнасят за операционната система WEPOS.

Причина на грешка 6

Тази грешка се появява при опит да инсталирате Windows XP SP3 върху Windows XP Media Center Edition или Windows XP Media Center Edition 2003.

Забележка: Тази грешка възниква при опит да инсталирате Windows XP SP3 върху Windows XP Media Center Edition 2004 или по-нови версии.

Решение

За да коригирате тези грешки, трябва да предприемете специфични стъпки, съответстващи на полученото съобщение за грешка. Тези стъпки са описани в следващите раздели.

Разрешение на грешка 1

Свържете компютъра към източник на Променливотоково захранване мрежа. За повече информация относно изискванията за захранването на компютъра се свържете с производителя на компютъра.

Разрешение на грешка 2

Деинсталирате Microsoft Shared Computer Toolkit. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Контролен панели след това щракнете върху Добавяне или премахване на програми.
  2. Щракнете върху Microsoft Shared Computer Toolkitи щракнете върху Премахни.
  3. След премахването на програмата, инсталирайте Windows XP SP3.
Windows SteadyState не поддържа Windows 7; Въпреки това много от неговите компоненти могат да бъдат репликирани чрез основните функции на Windows 7 и безплатни инструменти от Microsoft. За повече информация за изтегляне, посетете следния сайт на Microsoft Download Center Web:

Следният файл е достъпен за изтегляне от центъра на Microsoft за изтегляния:

Download Изтеглете пакета SteadyState_Setup_ENU.exe сега.

Разрешение на грешка 3

Използвайте " Добавяне или премахване на програми ", за да деинсталирате "Актуализация за Windows XP (KB925877)". Тази актуализация включва многоезичния потребителски интерфейсен пакет (MUI) за Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Контролен панели след това щракнете върху Добавяне или премахване на програми.
  2. Щракнете, за да отметнете квадратчето Покажи актуализациите в горната част на страницата.
  3. Щракнете върху Актуализация на Windows XP (KB925877)и след това щракнете върху Премахни.
  4. След премахването на актуализацията KB925877 инсталирайте Windows XP SP3.

Решение за грешка 4 и грешка 5

Тази версия на Windows XP SP3 е несъвместима с WinFLP или WEPOS операционна система, инсталирана на компютъра. Уникален сервизен пакет актуализация пакет за операционната система WinFLP и за операционната система WEPOS се планира да бъде пусната на центъра на Microsoft за изтегляне по-късно.

Повече информация как да изтеглите тази уникална актуализация на Windows XP SP3 от центъра за изтегляния на Microsoft ще бъдат достъпни в следната статия от базата знания на Microsoft:
322389 как да получите най-новия сервизен пакет за Windows XP

Разрешение на грешка 6

За да инсталирате Windows XP SP3 на компютър, работещ под Windows XP Media Center Edition или Windows XP Media Center Edition 2003, трябва първо да инсталирате Windows XP Service Pack 2 (SP2). За да получите Windows XP SP2, можете да използвате автоматичните актуализации или Windows Update.
Свойства

ИД на статията: 949388 – Последен преглед: 14.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка