След инсталиране на Windows XP Service Pack 3 при всяко рестартиране на компютъра се появява следното съобщение за грешка: "The procedure entry point apsSearchInterface could not be located in the dynamic link library wlanapi.dll".

СИМПТОМИ

След инсталиране на Windows XP Service Pack 3 (SP3) е възможно да се се появява едно от следните съобщения за грешка при всяко рестартиране на компютъра:

The procedure entry point apsSearchInterface could not be located in the dynamic link library wlanapi.dll. ("Процедурната входна точка apsSearchInterface не може да бъде открита в библиотеката от динамични връзки wlanapi.dll.")

The procedure entry point apsInitialize could not be located in the dynamic link library wlanapi.dll. ("Процедурната входна точка apsInitialize не може да бъде открита в библиотеката от динамични връзки wlanapi.dll.")

ПРИЧИНА

Windows XP SP3 съдържа нов .dll файл с името Wlanapi.dll. Този файл се инсталира в папката %ДИРЕКТОРИЯ_НА_WINDOWS%\System32. Определени инсталации на драйвъри за мрежови карти за безжични мрежи, производство на други компании, също инсталират файла Wlanapi.dll в папката %ДИРЕКТОРИЯ_НА_WINDOWS%\System32. Ако подобен файл вече е инсталиран в тази папка, преди да инсталирате Windows XP SP3, то съпоставяният с мрежовата карта файл Wlanapi.dll се замества с файла от инсталацията на Windows XP SP3.

Бележки
  • Този проблем възниква също и при инсталиране на същия драйвър за мрежова карта за безжична мрежа, производство на друга компания, след инсталиране на Windows XP SP3.
  • Променливата %ДИРЕКТОРИЯ_НА_WINDOWS% обикновено е C:\Windows.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, потърсете най-новите драйвъри за устройства, предназначени за системи с Windows XP SP3, на уеб сайта на производителя на картата за безжична мрежа. След това изтеглете и инсталирайте тези драйвъри.
Свойства

ИД на статията: 950720 – Последен преглед: 5.05.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка