Защитна стена (Wspsrv.exe) може да катастрофа периодично след прилагане на ISA Server 2006 Service Pack 1


Симптоми


След като приложите Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 Service Pack 1 (SP1), защитна стена (Wspsrv.exe) може да блокира периодично. Освен това следните събития са регистрирани в регистрационния файл на приложението: този проблем възниква, когато е разрешена функцията за кеширане и когато има съдържание типа правила.

Причина


Този проблем възниква поради проблем в ISA Server 2006 SP1. След прилагане на ISA Server 2006 SP1, ISA Server неправилно може да обработи отговор, който се обслужва от кеша, когато се използват съдържание типа правила. Този проблем може да доведе до защитната стена да се срине.

Решение


За да разрешите този проблем, приложете актуална корекция 956269. За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
956269 описание на пакета с актуални корекции ISA Server 2006: 28 юли 2008 г.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Повече информация


За повече информация относно терминологията за актуализация на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата данни на Microsoft:
824684 описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft