Надстройване на компютър с инсталиран Windows Server 2008 с Hyper-V роля до Windows Server 2008 R2


ВЪВЕДЕНИЕ


Тази статия описва възможностите за надстройване или мигриране от Windows Server 2008 с разрешена Hyper-V роля до Windows Server 2008 R2. За клъстери за преместване на ресурси при отказ в Windows Server 2008, използващи виртуални машини, вижте раздела "Указания за надстройка на виртуални машини на клъстери за преместване на ресурси при отказ".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Метод 1

Надстройка на главния дял от Windows Server 2008 до Windows Server 2008 R2.

Забележка по време на надстройката, отчетът за съвместимост ще ви информира, че трябва да премахнете ролята Hyper-V чрез Server Manager, преди да продължите с надстройката. Това не е необходимо. Въпреки това е препоръчително, преди да продължите с надстройката, да направите резервно копие на виртуалните машини или да ги експортирате чрез Hyper-V Manager. Освен това, обърнете внимание на следното, преди да продължите с надстройката:
 • Hyper-V трябва да е версия RTM (KB 950050) или по-нов. Ако това изискване не спазено, няма да можете да продължите с надстройката.
 • Всички виртуални машини трябва да бъдат изключени преди надстройката. Записаните състояния в Windows Server 2008 не са съвместиме с Windows Server 2008 R2. Ако главният дял се надстройва, когато някоя от виртуалните машини е в записано състояние, трябва да щракнете с десния бутон върху виртуалната машина и да изберете Анулирай записано състояние, за да включите виртуалната машина.
 • Тъй като функционалността "Онлайн снимка" използва записани състояния, онлайн снимките на са напълно съвместими между Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Онлайн снимките са снимки, направени при включена виртуална машина. Офлайн снимките са снимки, направени при изключена виртуална машина. Офлайн снимките са напълно съвместими с Windows Server 2008 R2. Виртуалните машини ще стартират успешно с онлайн снимката, приложена при изключването на виртуалната машина преди надстройката. Това е показано в Hyper-V Manager със зелена стрелка под снимката, сочеща към Сега.


  За да включите виртуалната машина с друга снимка, изпълнете следните стъпки.

  Забележка Следните стъпки предполагат, че трябва да продължите да използвате всички снимки, конфигуриране за виртуалната машина. Ако вече не са ви необходими снимки, можете да ги изтриете от Hyper-V Manager и да изключите виртуалната машина, за да обедините данните с главния виртуален твърд диск. За повече информация посетете следния уебсайт на Microsoft:
  Снимки на виртуални машини с Hyper-V: Често задавани въпроси:

  http://technet.microsoft.com/bg-bg/library/dd560637(WS.10).aspx
  1. При използване на Hyper-V Manager, щракнете с десния бутон върху снимката, която искате да приложите, и след това Направи снимка и приложи. Това действие ще направи нова снимка от приложената в момента снимка. Новата снимка ще е съвместима с Windows Server 2008 R2. Препоръчително е да преименувате снимката, за да отразите промяната. Ако изберете тази възможност, всички промени, които сте направили по състоянието на виртуалната машина след последното включване, ще бъдат записани.
  2. След като направите нова снимка на R2, снимката, която сте избрали в стъпка 1, ще бъде приложена и виртуалната машина ще премине към запазеното състояние. Щракнете с десния бутон върху виртуалната машина и след това върху Изтрий запазено състояние.
  3. Включете виртуалната машина.
  4. Направете нова снимка, за да заснемете настоящото състояние на виртуалната машина и да имате снимка, съвместима с Windows Server 2008 R2.
  5. Повторете тези стъпки за всяка снимка от Windows Server 2008. След като извършите тези стъпки с всички необходими снимки, изтрийте снимките, направени на Windows Server 2008, и изключете виртуалната машина, за да може процесът на обединяване да започне.
 • След надстройването актуализирайте услугите за интеграция. За да направите това, отворете прозореца Връзка с виртуална машина и след това щракнете върху Поставете инсталационния диск за услуги за интеграция в менюто Действие.

  Забележка На компютър с Windows Server 2008 R2, услугите за интеграция за Windows Vista и Windows Server 2008 ще се намират в списъка Програми и функции с името "KB955484".

Метод 2

Експортиране на виртуална машина от компютър с Windows Server 2008 с разрешен Hyper-V и импортиране в сървър с Windows Server 2008 R2 с разрешен Hyper-V.

Забележка Виртуалната машина трябва да бъде изключена, преди да я експортирате. Ако сте експортирали виртуална машина със записано състояние, няма да можете да възстановите виртуалната машина на Windows Server 2008 R2. За да стартирате виртуална машина, след като сте я импортирали в Windows Server 2008 R2, трябва да анулирате записаното състояние, преди да можете да включите виртуалната машина. Ако виртуалната машина има снимки, те трябва да бъдат обединени преди експортирането или трябва да следвате стъпките от Метод 1, за да възстановите и създадете повторно снимките.

След като импортирате виртуалната машина, актуализирайте услугите за интеграция. За да направите това, отворете прозореца Връзка с виртуална машина и след това щракнете върху Поставете инсталационния диск за услуги за интеграция в менюто Действие.

Забележка На компютърс Windows Server 2008 R2, услугите за интеграция за Windows Vista и Windows Server 2008 ще се намират в списъка Програми и функции с името "KB955484".

Метод 3

Създаване на резервно копие на виртуална машина, работеща на Windows Server 2008, чрез софтуер, използващ Hyper-V VSS Writer, и възстановяване върху Windows Server 2008 R2.

След като възстановите виртуалната машина, актуализирайте услугите за интеграция. За да направите това, отворете прозореца Връзка с виртуална машина и след това щракнете върху Поставете инсталационния диск за услуги за интеграция в менюто Действие.

Забележка На компютър с Windows Server 2008 R2, услугите за интеграция за Windows Vista и Windows Server 2008 ще се намират в списъка Програми и функции с името "KB955484".

Указания за надстройка на виртуални машини на клъстери за преместване на ресурси при отказ

При виртуални машини с висока готовност, конфигурирани като клъстерни ресурси в Windows Server 2008 клъстер, трябва да изпълните следните стъпки, за да надстроите виртуалните машини и клъстери до Windows Server 2008 R2.


Забележка Ако се изпълняват други услуги или приложения с клъстери в главния дял, посетете следния сайт на Microsoft за информация как да преместите тези ресурси към Windows Server 2008 R2: Не е препоръчително за Hyper-V сървъри да се изпълняват допълнителни услуги или приложения в главния дял.
 1. Чрез добавката Failover Cluster Manager (CluAdmin.msc) направете бърза миграция, за да преместите всички виртуални машини в подмножество от възли. Извадете другото подмножество от възли, които не поддържат виртуални машини. За целта щракнете с десния бутон върху възлите във Failover Cluster Manager, щракнете върху Действия за преместване и след това изберете Извади. Размерът на подмножеството трябва да е такъв, че виртуалните машини, поддържани от подмножеството да могат да бъдат съхранени в оставащите възли, на които се изпълнява Windows Server 2008. Например, в клъстер с четири възела извадете два възела, за да могат оставащите възли да задържат виртуалните машини, поддържани от първата група възли. Уверете се, че извадените възли са маскирани, за да не се виждат в споделеното хранилище за данни на първоначалния клъстер.
 2. Направете чиста инсталация на Windows Server 2008 R2 върху подмножеството от извадени възли, след което разрешете ролята Hyper-V и функцията за клъстеризация при преместване на ресурси при отказ.


  Важно Не се поддържа надстройване върху клъстери за преместване на ресурси при отказ, така че е необходима чиста инсталация.
 3. Създайте нов клъстер с извадените възли и изпълнете всички тестове от съветника за проверка на конфигурация. Ако е приложимо, разрешете споделени ресурси за клъстери (CSV) върху клъстера на Windows Server 2008 R2 и създайте CSV дискове.
 4. Пригответе виртуалните машини в първоначалния клъстер за надстройване. Извършете следните действия, в зависимост от състоянието на виртуалната машина:
  • Ако виртуалната машина е в състояние Изпълнение, използвайте Hyper-V Manager, за да я изключите.
  • Ако виртуалната машина е в състояние Записано, използвайте Hyper-V Manager, за да я стартирате от записаното състояние, и след това я изключете. Записаните състояния не се поддържат, когато надстройвате вашия хост до Windows Server 2008 R2.
  • Ако виртуалната машина има онлайн снимка, която ви е нужна, приложете подходящата снимка и след това изключете виртуалните машини.
 5. Изпълнете една от следните стъпки, за да приготвите вашата виртуална машина за надстройване:

  Важно Ако местите виртуални машини на CSV диск, изпълнете стъпките от раздела "Мигриране на виртуална машина от не-CSV към CSV диск" по-нататък в тази статия.
  1. Експортирайте виртуалните машини. Ако ще използвате същото SAN устройство за съхранение на данни за клъстера на Windows Server 2008 R2, можете да използвате експорт само за конфигурация. Експортирайте виртуалната машина от Windows Server 2008 Hyper-V Manager, като изберете Експортиране от менюто Действие. Погрижете се да поставите отметка в квадратчето Експортиране само на конфигурацията на виртуалната машина.

  2. Направете резервно копие на виртуалните машини с приложение за архивиране по ваш избор.
 6. Отворете Failover Cluster Manager на първоначалния клъстер и сложете ресурсите за конфигуриране на виртуалната машина в режим Офлайн.
 7. Ако ще използвате същия диск за новия клъстер, маскирайте го от първоначалния клъстер и дайте на новия клъстер (Windows Server 2008 R2) достъп до него.
 8. В зависимост от това, което сте направили в стъпка 5, изпълнете една от следните стъпки, за да преместите виртуалните машини в новия клъстер на Windows Server 2008 R2.

  Важно Ако местите виртуални машини на CSV диск, изпълнете стъпките от раздела "Мигриране на виртуална машина от не-CSV към CSV диск".
  1. Ако сте използвали стъпка 5a, за да експортирате горните виртуални машини, импортирайте виртуалните машини обратно във възлите на клъстерите. За да импортирате виртуалните машини, следвайте стъпките в раздела "Експортиране и импортиране на виртуални машини в среда с клъстери".
  2. Ако сте използвали стъпка 5b, за да създадете резервно копие на виртуалните машини, използвайте приложение за архивиране, за да възстановите виртуалната машина на клъстерния диск.
 9. За всяка виртуална машина в клъстера на Windows Server 2008 R2 актуализирайте услугите за интеграция. За да направите това, отворете прозореца "Връзка с виртуална машина" и след това щракнете върху Поставете инсталационния диск за услуги за интеграция в менюто Действие.


  Забележка На компютър с Windows Server 2008 R2, услугите за интеграция за Windows Vista и Windows Server 2008 ще се намират в Програми и функции под името "KB955484".
 10. Когато всички виртуални машини се изпълняват на клъстера Windows Server 2008 R2 и всичко е тествано и проверено, използвайте Failover Cluster Manager, за да премахнете стария клъстер. За целта щракнете с десния бутон върху клъстера във Failover Cluster Manager, изберете Още действия, и след това изберете Унищожаване на клъстер.
 11. За останалите възли от стария клъстер направете чиста инсталация на Windows Server 2008 R2 и разрешете ролята Hyper-V и функцията за клъстеризация при преместване на ресурси при отказ. Присъединете тези възли към новия клъстер.

Мигриране на виртуална машина от не-CSV диск към CSV диск

 1. Експортирайте виртуалните машини. Използвайте една от следните опции, в зависимост от желаното ниво на контрол върху мястото на съхраняване на виртуалните ви дискове:
  1. Ако искате Hyper-V Manager да премести виртуалните твърди дискове заедно с конфигурацията на виртуалната машина, изберете Експортиране от менюто Действие в Hyper-V Manager и укажете папката, в която искате да експортирате виртуалната машина. Ако сте пуснали Windows Server 2008 Hyper-V, уверете се, че в квадратчето Експортиране само на конфигурацията на виртуалната машина няма отметка.


  2. Ако искате пълен контрол върху местоположението на виртуалните дискове по време на миграцията, експортирайте виртуалната машина в CSV папката, като изберете Експортиране от менюто Действие в Hyper-V Manager. Изберете Експортиране само на конфигурацията на виртуалната машина.


 2. От Virtual Machine Manager, изтрийте виртуалната машина.

 3. За да добавите диск към групата "Налично свободно място" на клъстера, изберете възела Памет за съхраняване в левия навигационен екран и щракнете върху Добавяне на памет за съхраняване. За да превърнете диск в споделен ресурс за клъстери, разрешете функцията "споделени ресурси за клъстери" от страницата Преглед на клъстер за преместване на ресурси при отказ, изберете възела Споделени ресурси за клъстери в левия навигационен екран, изберете Добавяне на памет за съхраняване и укажете диск. Този диск ще бъде добавен към групата "Споделени ресурси за клъстери" и ще бъде създадена папка (напр. C:\ClusterStorage\Volume4) за групата.

 4. Ако сте използвали стъпка 1b, за да експортирате вашата виртуална машина, изпълнете стъпките в раздела "Експортиране и импортиране на виртуални машини в среда с клъстери". В противен случай, импортирайте виртуалните машини чрез интерфейса за импортиране в Hyper-V Manager.


 5. От Failover Cluster Manager, направете виртуалната машина да е с висока готовност

Експортиране и импортиране на виртуални машини в среда с клъстери

За да експортирате виртуални машини, изпълнете следните стъпки:
 1. Ако извършвате експорт само на конфигурация на виртуални машини, изпълнете скрипта GetAssociatedVHDLocations, за да получите списък с файлове .avhd за снимки и .vhd файлове, свързани с виртуалната машина. За да получите този скрипт, посетете следния уеб сайт на Microsoft: Използвайте следната команда, за да изпълните скрипта:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:NameOfVM
  Изпълнете например следната команда:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Резултатът ще е:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd

  ########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhd

  Предишен път към ресурса = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Копирайте .avhd файловете от списъка “ChildPaths” в резултата от скрипта в .vhd папката, посочена под ”ParentPath” в резултата.
За за импортирате виртуални машини, изпълнете следните стъпки:
 1. За да получите скрипта importVM, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 2. Импортирайте виртуалната машина, като подадете Път за експортиране, указан след като изберете Експортиране от менюто Действие. Задайте резултата от "Предишен път към ресурса", показан в стъпка 1 на процедурата по експортиране, като входен параметър в скрипта importVM. Например нека предположим, че резултатът от "Предишен път към ресурса" е:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"

  Ако мигрирате от една не-CSV среда към друга не-CSV среда, заменете "K" с новата буква на устройството, монтирано в новия клъстер. Ако томът е бил монтиран като "K:", а сега е монтиран като "Z:", пътят към ресурса става:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd" 
  Ако мигрирате от не-CSV среда към друга CSV среда, заменете "K:\" с "C:\ClusterStorage\Volume4", така че пътищата към ресурсите да станат:


  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"

  В този пример, след като изпълните скрипта, би трябвало да видите следния резултат:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"


  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 (C) Microsoft Corporation. Всички права запазени.

  Пътища към ресурсите C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd

  В ход... 10% завършено. Готово

  Забележка Предишните пътища към ресурси трябва да са оградени с кавички. Например, използвайте:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"