Как се намира и изпълнява приложението за конфигуриране на Silverlight

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия описва как се намира и изпълнява приложението за конфигуриране на Silverlight.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да намерите и изпълните приложението за конфигуриране на Silverlight, следвайте съответстващата на вашата операционна система процедура.

На операционна система Microsoft Windows

 1. Отворете папката на Silverlight.
  1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
  2. Ако сте в 32-битова среда, въведете %ProgramFiles% в диалоговия прозорец Изпълнение, след което щракнете върху OK.

   Ако сте в 64-битова среда, въведете %ProgramFiles(x86)% в диалоговия прозорец Изпълнение, след което щракнете върху OK.
  3. В появилия се прозорец на Windows Explorer щракнете двукратно върху папката Microsoft Silverlight.
 2. Отворете специфичната за версията папка.
  1. Папката Microsoft Silverlight съдържа една или повече подпапки, чиито имена представляват номера на версиите. Намерете папката, чието име е с най-голям номер на версията.
  2. Щракнете двукратно върху тази папка.
 3. Щракнете двукратно върху файла Silverlight.Configuration.exe.

На операционна система Apple Macintosh

 1. В Spotlight потърсете Silverlight.plugin.
 2. В прозореца с резултати от търсенето погледнете под прозореца на документи, за да намерите „Silverlight.plugin”.
 3. Щракнете върху този елемент, след което върху Показване във Finder.
 4. В появилия се прозорец на Finder задръжте натиснат бутона CTRL и щракнете върху Silverlight.plugin, след което върху Покажи съдържанието на пакета.
 5. Отворете Съдържание, Ресурси и щракнете двукратно върху Предпочитания на Silverlight
Свойства

ИД на статията: 957939 – Последен преглед: 24.02.2009 г. – Редакция: 1

Обратна връзка