Как се архивират Hyper-V виртуални машини от родителския дял на компютър с Windows Server 2008, като се използва Windows Server Backup

Описание на проблема

В тази статия се описва как се архивират Hyper-V виртуални машини от родителския дял на компютър с Windows Server 2008, като се използва Windows Server Backup.

За да архивирате Hyper-V виртуални машини от родителския дял на Windows Server 2008, като използвате Windows Server Backup, трябва да регистрирате записващата програма на Microsoft Hyper-V VSS чрез Windows Server Backup.

За да регистрираме записващата програма на Microsoft Hyper-V VSS чрез Windows Server Backup вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да регистрирате сами записващата програма на Microsoft Hyper-V VSS чрез Windows Server Backup, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За автоматично регистриране на записващата програма на Microsoft Hyper-V VSS чрез Windows Server Backup, щракнете върху връзката или бутона Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да регистрирате записващата програма на Hyper-V VSS чрез Windows Server Backup, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. Щракнете с десния бутон върху CurrentVersion, посочете New (Създай) и щракнете върху Key (Ключ).
 4. Въведете WindowsServerBackup и след това натиснете ENTER.
 5. Щракнете с десния бутон върху WindowsServerBackup, посочете New (Създай) и щракнете върху Key (Ключ).
 6. Въведете Application Support и натиснете ENTER.
 7. Щракнете с десния бутон върху Application Support (Поддръжка на приложения), посочете New (Създай) и щракнете върху Key (Ключ).
 8. Въведете {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE} и натиснете ENTER.
 9. Щракнете с десния бутон върху {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, посочетеNew (Създай) и щракнете върху String Value (Стойност на низа).
 10. Въведете Application Identifier и натиснете ENTER.
 11. Щракнете с десния бутон върху Application Identifier (Идентификатор на приложението) и след това върху Modify (Модифицирай).
 12. В полето Value data (Данни за стойността) въведете Hyper-V и след това щракнете върху OK.
 13. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход).

Това реши ли проблема?

Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете тази статия по-нататък. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

Допълнителна информация за архивните файлове на Hyper-V виртуалната машина

Направете архивно копие на виртуалните машини, като използвате Windows Server Backup

 • Когато извършвате архивиране на виртуалните машини, трябва да архивирате всички томове, които хостват файлове за виртуалната машина, включително файла InitialStore.xml (по подразбиране в C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V), както и томовете, съдържащи VHD файловете и конфигурационните XML файлове. Ако например конфигурационните файлове на виртуалната машина се съхраняват на тома D: виртуалният твърд диск (VHD) на виртуалната машина се съхранява на тома E:, а файлът InitialStore.xml се съхранява на тома C:, трябва да архивирате томовете C:, D: и E: .
 • Виртуалните машини, които нямат инсталирани услуги за интегриране, ще бъдат поставени в безопасно състояние, докато бъде създадена VSS снимка.

 • Виртуалните машини с операционни системи, които не поддържат VSS, като например Microsoft Windows 2000 или Windows XP, ще бъдат поставени в безопасно състояние, докато бъде създадена VSS снимка.

 • Виртуалните машини, които съдържат динамични дискове, трябва да бъдат архивирани в офлайн режим.
Забележка: Windows Server Backup не поддържа архивиране на Hyper-V виртуални машини в томове на споделени ресурси за клъстери (CSV томове).

Възстановяване на виртуални машини чрез Windows Server Backup

За да възстановите виртуалните машини, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте Windows Server Backup в "Административни инструменти".
 2. В менюто Actions (Действия) щракнете върху Recover (Възстановяване).
 3. Изберете сървъра, от който искате да възстановите данни, след което щракнете върху Next (Напред).
 4. Изберете датата и часа, от които искате да възстановите, след което щракнете върху Next (Напред).
 5. Изберете Applications (Приложения) и след това щракнете върху Next (Напред).
 6. Изберете Hyper-V и след това щракнете върху Next (Напред).
 7. Изберете местоположението за възстановяването и след това щракнете върху Next (Напред).
 8. Щракнете върху Recover (Възстанови), за да стартирате процеса на възстановяване.
Забележка всички томове, които хостват файлове за виртуалната машина, ще бъдат възстановени. Отделни виртуални машини не могат да бъдат възстановявани чрез Windows Server Backup.

Виртуалните машини, които съдържат две или повече снимки, няма да бъдат възстановени. Изпълнете следните стъпки, за да заобиколите проблема:
 1. Стартирайте Hyper-V Manager в "Административни инструменти".
 2. Изтрийте виртуалната машина, която не е била възстановена.
 3. Стартирайте Windows Server Backup в "Административни инструменти".
 4. В менюто Actions (Действия) щракнете върху Recover (Възстановяване).
 5. Изберете сървъра, от който искате да възстановите данни, след което щракнете върху Next (Напред).
 6. Изберете датата и часа, от които искате да възстановите, след което щракнете върху Next (Напред).
 7. Изберете Files and folders (Файлове и папки) и след това щракнете върху Next (Напред).
 8. Изберете директорията, където се съхраняват снимките, и след това щракнете върху Next (Напред).

  Забележка По подразбиране снимките се намират в следната директория:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. Изберете местоположението, в което трябва да бъдат възстановени снимките, и след това щракнете върху Next (Напред).
 10. Щракнете върху Recover (Възстанови), за да стартирате процеса на възстановяване.
 11. След приключване на възстановяването изпълнете още едно възстановяване. Използвайте обаче типа възстановяване Applications (Приложения) и изберете Hyper-V, за да се извърши правилно възстановяване на виртуалните машини.
Свойства

ИД на статията: 958662 – Последен преглед: 11.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка