Описание на SharePoint Server 2007 сборния пакет за актуализация (MOSS пакет за сървър): 16 декември 2008 г.


Въведение


Пакетите със сборни актуализации за SharePoint Server 2007 съдържат актуални корекции за SharePoint Server 2007 проблеми, които са определени след издаването на SharePoint Server 2007.

Забележка: Тази компилация на сборния пакет за актуализация е известен още като компилация 12.0.6335.5000.

Ние препоръчваме да проверите актуални корекции, преди да ги разположите в производствена среда. Тъй като компилациите са сборни, всяка нова версия на корекцията съдържа всички актуални корекции и всички корекции на защитата, които са били включени в предишните SharePoint Server 2007 fix съобщение.

Този пакет със сборни актуализации е включена в SharePoint Server 2007 сборния пакет за актуализация (MOSS пакет за сървър): 24 февруари 2009 г. Следователно, можете да инсталирате сборния пакет за актуализация (MOSS пакет за сървър): 24 февруари 2009 за отстраняване на проблеми, които описват в раздела допълнителна информация.

Щракнете върху следната връзка за изтегляне на сборния пакет за актуализация (MOSS пакет за сървър): 24 февруари 2009:

Сборен пакет за SharePoint Server 2007 (MOSS пакет за сървър): 24 февруари 2009 г.


Важни бележки относно сборния пакет за актуализация

 • Актуални корекции за Office 2007 са няколко езика. Затова има само една сборна пакета за всички езици.
 • Една сборна пакета включва всички пакети компонент на сървъра. Сборния пакет за актуализация актуализира само компоненти, които са инсталирани в системата.

Допълнителна информация


Проблеми, които решава този пакет с актуални корекции

Тази актуална корекция решава следните проблеми, които досега не бяха документирани в статии на базата знания на Microsoft:


 • Да разгледаме следния сценарий:
  • Можете да публикувате SharePoint Portal Server 2007 публикуване портален сайт чрез Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006.
  • Уеб приложение, което подслонява публикуване в уеб сайт е конфигуриран да Позволява анонимен достъп и
   Windows удостоверяване (NTLM).
  • За кеширане продукция е разрешена за публикуване портален сайт през ISA Server 2006, но изход кеширане е неуспешно.
  Ако натиснете F5 в обновяване на уеб страницата на Internet Explorer, датата на изхода страницата се актуализира. Датата трябва да остане постоянно за период от време, в който кеш не е невалиден. За да видите датата на изходна страница в Internet Explorer, щракнете с десния бутон на уеб страницата, щракнете върху Редактиранеи Потърсете кода, подобно на следното:
  Извършени използва кеша профил: Публичен интернет (напълно Анонимен) на: 2008-10-10T12:00:57
 • Добавете Планиране на начална дата и полето Крайна дата на планиране на уеб страница. Ако се опитате да публикувате страница, която съдържа незабавно опция, можете да получите следното съобщение за грешка:
  Трябва да зададете валидна дата в рамките на xxx и xxx.
 • Когато преглеждате библиотека с документи с помощта на съдържание и структура, филтриране не работи, когато стойността в колоната съдържа точка и запетая (;).
 • Ако конфигурирате Max. Кеш размернастройка на обект кеш на колекция сайтове към повече от 2000, може да възникне число препълване изключение. Можете да получите съобщение за грешка, подобно на следното:
  Не може да покаже тази уеб част. За да отстраните проблема, отворете тази уеб страница в HTML съвместими с Windows SharePoint Services редактор, например Microsoft Office SharePoint Designer. Ако проблемът продължава, обърнете се към администратора на уеб сървъра.
 • Допълнителни търсене уеб част заявки не са записани в регистрите за използване.
 • Добавете Планиране на начална дата и полето Крайна дата на планиране на уеб страница. Можете да зададете стойностите за полето За планиране на начална дата и
  Планиране на крайната дата и след това изчакайте, докато изтича на уеб страницата. При опит за публикуване на уеб страницата, можете да получите следното съобщение за грешка:
  Крайната дата на страницата трябва да бъде в бъдеще. Моля, редактирайте крайната дата и опитайте отново.
 • Постъпково обхождане не се планира, когато имате няколко доставчици на споделени услуги (SSP) и един SSP съдържа много източници.
 • Използвате шаблон за сайт на екип като шаблон за сайт от високо ниво в Office SharePoint Server 2007. Подсайт собственик на сайт от високо ниво няма разрешения за достъп до сайта от високо ниво. Когато подсайт собственик се опитва да създаде своя подсайт, собственикът може да получите съобщение за грешка "Достъпът отказан".
 • Може да се появи "не е намерен елемент (МЕЖДУОПЕРАЦИОННИ COM):" изключение, когато използвате обхожда това припокриване. Този проблем предизвиква обхождания неуспешно и SharePoint server не е индекс на всички други документи.
 • Когато щракнете върху връзката Локалните сайтове на Office SharePoint Server в Източници на съдържание, можете да получите следното съобщение за грешка:
  Възникнала е неочаквана грешка
 • Търсене връща нулев резултатите по време на процеса за обединяване на индекс.
 • Ако използвате SharePoint правописа уеб услуга за проверка на правописа на текста, услугата ленти форматиране от въвеждане на текст.
 • В сайт, който има място в URL адреса щракнете върху HTML кода да HTML редактор за HTML контрола в изскачащото режим. След като го извади изскачащи режим за проверка на правописа. Когато направите това, проверката на правописа е неуспешно. Освен това получавате следното съобщение за грешка:
  Правописна проверка не завърши правилно. Ако проблемът продължава, уведомете вашия системен администратор.
 • В SharePoint Server 2007 можете да създадете потребителски маршрутизатор, този път документи в конкретна папка в центъра за записи. Маршрутизатора използва метаданни на документа за целта. Не използва типа съдържание. Обаче не можете да промените местоназначението параметър в IRouter.OnSubmitFile метода.
 • В Office Outlook 2007 получавате задачата от Office SharePoint Server 2007 сайт или сайт на Windows SharePoint Services 3.0. В тази задача можете да промените състоянието на работния поток за "В момента." След това можете да забележите, че състоянието на задачата неочаквано се за "Завършени" в сайта на SharePoint. В този случай не може да завърши процеса на задачата, когато състоянието на задачата е настроен на "Завършени" в сайта на SharePoint.
 • В Office SharePoint 2007 сътрудничество портален сайт създавате работен поток, който има стартира този работен поток, когато се промени елемент отметка и има разрешено версии. Когато направите това, състоянието на работния поток е винаги "Обработва се" и на работния поток за одобрение на съдържанието е винаги "Чакащ", е одобрена дори след работния поток.


  Забележка: Само ако е поставена отметка в квадратчето стартиране на този работен поток, когато се създава нов елемент , този проблем не възниква.
 • Да разгледаме следния сценарий:
  1. Добавяне на текстово поле на формуляр на InfoPath 2007.
  2. Отметнете квадратчето не може да е празно в диалоговия прозорец Tex свойства на формуляра.
  3. Публикувате формата Forms Server 2007.
  4. Можете да персонализирате уеб страница да използвате ASP.NET контролата XmlFormView да покажете формуляра.
  5. Можете да отворите уеб страница в Internet Explorer.
  В този случай не може да бъде празен червена звезда може да се покаже извън текстовото поле.
 • В Project Server 2007 получавате следното съобщение за грешка на страницата на предложение, когато въвеждате текст стойност в полето потребителски разходи:
  Неуспешно активиране ограничения. Един или повече редове съдържат стойности нарушаване непразна, уникални или външен ключ ограничения. Отстраняване на проблеми с Windows SharePoint Services.
 • Когато използвате персонализиран инструмент, който се основава на Project Server интерфейс (PSI) за промяна на задача 100 процента пълни, началото и завърши дати се променят неправилно.
 • Можете да създадете потребителски проект ниво поле, което използва формула. Формулата съдържа повече от два други потребителски полета. След това можете да променяте стойностите на полетата по избор в Project Web Access. В този случай полето проект ниво по избор става празно, когато публикувате промените в Project Web Access.

  Забележка: Този проблем възниква в чисто корейски версия на Project Server 2007 среда и чисто японската версия на Project Server 2007 среда.
 • В Project Web Access, когато изберете проект на
  Затвори задачи за актуализиране на страницата, получавате съобщение "System.OutOfMemoryException".
 • В Project Web Access, ако изберете време по график само запис. Потребителите ще се синхронизира с актуализиране на задачи квадратчето за отметка
  Настройки на задача и показване можете да правите актуализации оставаща работа по график. Обаче вече не можете да направите корекции в страницата на моите задачи.
 • Правило за автоматично одобрение за повторно възлагане на задачи не стартира автоматично. Трябва да стартирате ръчно правило.
 • След изтриването на един акаунт за Active Directory справочна услуга от домейн контролера, синхронизиране на Active Directory с Корпоративна ресурсна банка е неуспешно.
 • Ако въведете дата в график, който е извън планираните дати, действителните са загубени за обобщени задачи, когато импортирате график на страницата на моите задачи.
 • Ако промените вече baseline зададена задача, разделени на периоди базови разходи стойностите се изтриват план на проекта и базата данни на Project Server, когато планът е публикувана повторно.

  Този проблем възниква само след като инсталирате актуална корекция 951169 или корекция Project Server 2007, издаден след корекция 951169.
 • Присвояване на ресурси към задача, която е разрешена известия. След това задайте колоната за публикуване
  No. При записване и публикуване на план на проекта, ресурсите се появи уведомление, че имат нова задача. Те обаче не трябва да получите уведомлението защото задачата не е публикуван в Project Server.
 • Когато щракнете върху Добавяне на редове на Моите Timesheet страница, неизвестна грешка възниква, ако задачата няма име.
 • В центъра за проекти ако искате да използвате валута символ, който не е Windows стандарт, трябва да промените Windows регионалните настройки за местоположение е избран в регионалните настройки на сайта на SharePoint.
 • Когато собственик на задание по подразбиране reassigns задача, задачата за пренасочване е неуспешно и получавате следното съобщение за грешка:
  Актуализацията не е приложена поради конфликт.
 • Ако има само задача ниво промени, транзакцията е хвърлено далеч.
 • Потребителски полета с формули не са налични в изгледа Моите задачи .
Тази актуална корекция също отстранява следните проблеми:
 • 955653 ви може да показва слаба производителност, когато използвате много SetCell разговори в Excel Services

Известен проблем

Симптоми

След като приложите тази сборна актуализация, планирани обхождания (пълно или постепенно) никога изпълнение.

Заобикаляне на проблема

Създаване или редактиране на дневен, седмичен или месечен график, както обикновено.
 • Ако квадратчето повтаря ден и вече имате интервал за повторение, не трябва да правите нищо
 • Ако не е отметнато квадратчето повтаря ден , изпълнете следните стъпки:
  1. Въведете 5 минути в изпълни всяко текстово поле.
  2. Въведете часа за текстово поле.

Как да получите пакет със сборни актуализации за SharePoint Server 2007

Поддържана актуална корекция се предлага от Microsoft. Обаче тази актуална корекция е предназначена да коригира само проблемите, описани в тази статия. Прилагайте тази корекция само към системи, изпитващи проблеми, описани в тази статия. Може да се проведат допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващата актуализация на софтуера, който ще съдържа тази корекция.

Ако актуалната корекция е налична за изтегляне, има секция "Налично изтегляне предлага" в горната част на тази статия от базата знания. Ако тази секция не се появява, свържете се с Microsoft за обслужване на клиенти и поддръжка, за да получите актуалната корекция.

Забележка: Ако възникнат допълнителни проблеми или проблеми, трябва да създадете отделна заявка за поддръжка. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към конкретната актуална корекция. За пълен списък на телефонните номера на Microsoft за обслужване на клиенти и поддръжка или да създадете отделна заявка за поддръжка посетете следния уеб сайт на Microsoft:Забележка: Формулярът "Налична актуална корекция изтегляне" показва езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.

SharePoint Server 2007 хотфиксовете, включени в пакет със сборни актуализации за SharePoint Server 2007

Този кумулативен пакет съдържа всички .msp файлове, които са пуснали като спешни корекции или публични актуализации, които са насочени към SharePoint Server 2007.

Сборен пакет информация

Необходими условия:

Няма предварителни изисквания за инсталирането на този пакет със сборни актуализации.

Изискване за рестартиране

Не трябва да рестартирате компютъра след прилагане на този кумулативен пакет освен ако е вече Чакащо рестартиране.

Информация за системния регистър

Инсталирането на този пакет със сборни актуализации не изисква промени в системния регистър. Отделните корекции може да използва системния регистър да промени, които могат да бъдат намерени в съответните им отделни статии.

Файлова информация

Този кумулативен пакет може да не съдържа всички файлове, трябва да актуализирате напълно продукта до най-новата компилация. Този кумулативен пакет съдържа само файловете, които трябва да се коригира проблемите, описани в тази статия.

Глобалната версия на този Сборен пакет използва пакета Microsoft Windows Installer, за да инсталирате сборния пакет за актуализация. Датите и часовете за тези файлове са изброени в координирано световно време (UTC) в следващата таблица. При преглед на информацията за файла, датата се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела часова зона в елемента "дата и час" в контролния панел.

x86

Информация за изтегляне
Име на файлВерсия на файлаРазмер на файлаДатаВремеПлатформа
Office-kb960011-fullfile-x86-glb.exe12.0.6335.5000293,472,35205-Dec-200809:53x86
Microsoft Windows Installer информация за .msp файл
Име на файлВерсия на файлаРазмер на файлаДатаВремеПлатформа
Coreserver-x-none.mspНеприложимо82,013,18404-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-ar-sa.mspНеприложимо6,981,63204-Dec-200819:21Неприложимо
Coreservermui-bg-bg.mspНеприложимо6,715,39204-Dec-200819:21Неприложимо
Coreservermui-ca-es.mspНеприложимо5,994,49604-Dec-200819:21Неприложимо
Coreservermui-cs-cz.mspНеприложимо7,021,05604-Dec-200819:21Неприложимо
Coreservermui-da-dk.mspНеприложимо6,984,70404-Dec-200819:21Неприложимо
Coreservermui-de-de.mspНеприложимо7,105,02404-Dec-200819:22Неприложимо
Coreservermui-el-gr.mspНеприложимо7,139,84004-Dec-200819:22Неприложимо
Coreservermui-en-us.mspНеприложимо6,348,28804-Dec-200819:22Неприложимо
Coreservermui-es-es.mspНеприложимо6,992,38404-Dec-200819:22Неприложимо
Coreservermui-et-ee.mspНеприложимо6,647,80804-Dec-200819:23Неприложимо
Coreservermui-fi-fi.mspНеприложимо6,979,07204-Dec-200819:23Неприложимо
Coreservermui-fr-fr.mspНеприложимо7,051,77604-Dec-200819:23Неприложимо
Coreservermui-he-il.mspНеприложимо6,905,85604-Dec-200819:23Неприложимо
Coreservermui-hi-in.mspНеприложимо6,979,07204-Dec-200819:23Неприложимо
Coreservermui-hr-hr.mspНеприложимо6,329,34404-Dec-200819:24Неприложимо
Coreservermui-hu-hu.mspНеприложимо7,063,04004-Dec-200819:24Неприложимо
Coreservermui-it-it.mspНеприложимо7,063,55204-Dec-200819:24Неприложимо
Coreservermui-ja-jp.mspНеприложимо8,971,26404-Dec-200819:24Неприложимо
Coreservermui-kk-kz.mspНеприложимо5,419,52004-Dec-200819:24Неприложимо
Coreservermui-ko-kr.mspНеприложимо7,004,16004-Dec-200819:25Неприложимо
Coreservermui-lt-lt.mspНеприложимо6,013,44004-Dec-200819:25Неприложимо
Coreservermui-lv-lv.mspНеприложимо6,665,72804-Dec-200819:25Неприложимо
Coreservermui-nb-no.mspНеприложимо6,945,28004-Dec-200819:25Неприложимо
Coreservermui-nl-nl.mspНеприложимо7,045,12004-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-pl-pl.mspНеприложимо7,061,50404-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-pt-br.mspНеприложимо7,017,98404-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-pt-pt.mspНеприложимо6,998,52804-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-ro-ro.mspНеприложимо6,672,38404-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-ru-ru.mspНеприложимо7,111,68004-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-sk-sk.mspНеприложимо6,686,72004-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-sl-si.mspНеприложимо6,343,68004-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-sr-latn-cs.mspНеприложимо6,022,65604-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-sv-se.mspНеприложимо6,956,54404-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-th-th.mspНеприложимо7,060,99204-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-tr-tr.mspНеприложимо9,037,82404-Dec-200819:28Неприложимо
Coreservermui-uk-ua.mspНеприложимо6,722,56004-Dec-200819:28Неприложимо
Coreservermui-zh-cn.mspНеприложимо7,014,91204-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-zh-tw.mspНеприложимо6,984,19204-Dec-200819:29Неприложимо
Dlc-x-none.mspНеприложимо1,829,88804-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-ar-sa.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:21Неприложимо
Dlcmui-bg-bg.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:21Неприложимо
Dlcmui-ca-es.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:21Неприложимо
Dlcmui-cs-cz.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:21Неприложимо
Dlcmui-da-dk.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:22Неприложимо
Dlcmui-de-de.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:22Неприложимо
Dlcmui-el-gr.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:22Неприложимо
Dlcmui-en-us.mspНеприложимо1,340,92804-Dec-200819:22Неприложимо
Dlcmui-es-es.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:22Неприложимо
Dlcmui-et-ee.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:23Неприложимо
Dlcmui-fi-fi.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:23Неприложимо
Dlcmui-fr-fr.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:23Неприложимо
Dlcmui-he-il.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:23Неприложимо
Dlcmui-hi-in.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:23Неприложимо
Dlcmui-hr-hr.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:24Неприложимо
Dlcmui-hu-hu.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:24Неприложимо
Dlcmui-it-it.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:24Неприложимо
Dlcmui-ja-jp.mspНеприложимо2,011,13604-Dec-200819:24Неприложимо
Dlcmui-kk-kz.mspНеприложимо1,331,20004-Dec-200819:25Неприложимо
Dlcmui-ko-kr.mspНеприложимо1,354,24004-Dec-200819:25Неприложимо
Dlcmui-lt-lt.mspНеприложимо673,28004-Dec-200819:25Неприложимо
Dlcmui-lv-lv.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:25Неприложимо
Dlcmui-nb-no.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:25Неприложимо
Dlcmui-nl-nl.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-pl-pl.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-pt-br.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-pt-pt.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-ro-ro.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-ru-ru.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-sk-sk.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-sl-si.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-sr-latn-cs.mspНеприложимо673,28004-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-sv-se.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-th-th.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-tr-tr.mspНеприложимо1,987,07204-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-uk-ua.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-zh-cn.mspНеприложимо1,354,24004-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-zh-tw.mspНеприложимо1,354,24004-Dec-200819:30Неприложимо
Ifswfe-x-none.mspНеприложимо3,671,55204-Dec-200819:28Неприложимо
Lpsrvwfe-x-none.mspНеприложимо1,442,30404-Dec-200819:29Неприложимо
Msxml5s-x-none.mspНеприложимо811,00804-Dec-200819:29Неприложимо
Pjsrvapp-x-none.mspНеприложимо4,878,33604-Dec-200819:28Неприложимо
Pjsrvwfe-x-none.mspНеприложимо6,391,80804-Dec-200819:28Неприложимо
Xlsrvapp-x-none.mspНеприложимо18,829,31204-Dec-200819:28Неприложимо
След инсталирането на актуалната корекция глобалната версия на тази спешна корекция има файлови атрибути или по-нова версия на файлови атрибути, изброени в следващата таблица:

Coreserver-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Activecrawls.dwpНеприложимо601
25-Mar-200813:32Неприложимо
Addcontentsource.aspxНеприложимо33,69125-Mar-200813:32Неприложимо
Addfederatedlocation.aspxНеприложимо66,13925-Mar-200813:32Неприложимо
Addfiletype.aspxНеприложимо13,434
25-Mar-200813:32Неприложимо
Addservernamemappings.aspxНеприложимо
13,74125-Mar-200813:32Неприложимо
Addsitehitrule.aspxНеприложимо7,247
25-Mar-200813:32Неприложимо
Addsitehitrule.aspxНеприложимо14,94125-Mar-200813:32Неприложимо
Admin.sitemap.search.xmlНеприложимо1,02922-Jun-200610:59Неприложимо
Adodb.dll7.10.2346.0110,59212-Dec-20020:17Неприложимо
Analyticslinks.xmlНеприложимо1540
25-Mar-200813:56Неприложимо
Analyticsschema.sqlНеприложимо84,34303-Jun-200813:53Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо15904-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо15904-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо15928-Mar-200615:24Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо16204-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо16204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо26004-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо26204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо15404-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26004-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26204-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26228-Mar-200615:24Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо15709-Aug-200613:15Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо15804-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо15904-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо16204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26104-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26204-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26209-Aug-200612:43Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26228-Mar-200615:24Неприложимо
Arrowendleft_dark.gifНеприложимо62
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowendleft_light.gifНеприложимо62
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowendright_dark.gifНеприложимо62
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowendright_light.gifНеприложимо6217-Apr-200620:46Неприложимо
Arrowleft_dark.gifНеприложимо64
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowleft_light.gifНеприложимо64
17-Apr-200620:48Неприложимо
Arrowright_dark.gifНеприложимо65
17-Apr-200620:46Неприложимо
Arrowright_light.gifНеприложимо65
17-Apr-200620:46Неприложимо
Basesitestapling.xmlНеприложимо3,43625-Jul-20070:27Неприложимо
Bdcconnector.dll12.0.6300.500026,696
06-Dec-200717:29Неприложимо
Bestbet.aspxНеприложимо8,617
27-Sep-200617:43Неприложимо
Bluegradient.jpgНеприложимо21,930
19-Jul-200714:55Неприложимо
Category.aspxНеприложимо16,756
25-Mar-200813:32Неприложимо
Checkmark.gifНеприложимо568
16-Aug-200714:24Неприложимо
Chsbrkr.dll12.0.6300.50001,692,168
13-Dec-200720:55Неприложимо
Chtbrkr.dll12.0.6300.50006,119,944
13-Dec-200720:55Неприложимо
Collapsibleformsection.ascxНеприложимо
3,81425-Mar-200813:32Неприложимо
Completedcrawls.dwpНеприложимо610
25-Mar-200813:32Неприложимо
Contentaccessaccount.aspxНеприложимо13,72325-Mar-200813:32Неприложимо
Contentdbformsection.ascxНеприложимо7,85330-Aug-200713:30Неприложимо
Copyfederatedlocation.aspxНеприложимо
66,32425-Mar-200813:32Неприложимо
Crawledproperty.aspxНеприложимо17,42125-Mar-200813:32Неприложимо
Cs6mors.lexНеприложимо5,459,146
18-Mar-20004:42Неприложимо
Csstems.lexНеприложимо24522-Oct-200615:08Неприложимо
Cswf32.lexНеприложимо3,218,403
04-Feb-200422:34Неприложимо
Danlr.dll1.0.0.16222,74424-Feb-20063:42Неприложимо
Danlr.lexНеприложимо3,255,267
21-Feb-20068:30Неприложимо
Dashboardssplinks.xmlНеприложимо485
25-Jul-20070:27Неприложимо
Dbghelp.dll6.6.7.51,030,14420-Feb-200720:14x86
Default.aspxНеприложимо3,928
08-Apr-200815:58Неприложимо
Editcontentsource.aspxНеприложимо45,73325-Mar-200813:32Неприложимо
Editcrawlrule.aspxНеприложимо22,801
25-Mar-200813:32Неприложимо
Editfederatedlocation.aspxНеприложимо
66,14025-Mar-200813:32Неприложимо
Editrelevancesettings.aspxНеприложимо
16,15925-Mar-200813:32Неприложимо
Editschedule.aspxНеприложимо50,579
27-Sep-200617:43Неприложимо
Enablealerts.aspxНеприложимо12,655
25-Mar-200813:32Неприложимо
Enhancedsearch.aspxНеприложимо5,555
27-Sep-200617:43Неприложимо
Exportfederatedlocation.aspxНеприложимо
20925-Jul-20070:27Неприложимо
Failure.aspxНеприложимо2,769
25-Mar-200813:18Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо39025-Jul-20070:27Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо40224-Jan-200618:57Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо56625-Mar-200813:32Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо59525-Mar-200813:32Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо59603-Jul-200611:35Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо77325-Mar-200813:32Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо97925-Jul-20070:27Неприложимо
Formsauthenticationproxypage.aspxНеприложимо
32125-Jul-20070:27Неприложимо
Formsauthenticationsuccessconfirmationdialog.aspxНеприложимо22625-Jul-20070:27Неприложимо
Getssploginfo.aspxНеприложимо247
27-Sep-200617:43Неприложимо
Getsspscopes.aspxНеприложимо246
27-Sep-200617:43Неприложимо
Getsspstatus.aspxНеприложимо246
27-Sep-200617:43Неприложимо
Grclr.dll1.0.0.11116,26429-Apr-20069:18Неприложимо
Grcste.dll1.0.0.13112,16829-Apr-20069:19Неприложимо
Grcste.lexНеприложимо10,819,271
06-Nov-200317:31Неприложимо
Greybullet.gifНеприложимо872
20-Oct-200722:07Неприложимо
Huau.lexНеприложимо1,365,850
20-May-200323:33Неприложимо
Huczlr.dll2.0.4.2349,68821-Apr-20062:12Неприложимо
Hugu.lexНеприложимо3,024,833
20-May-200323:33Неприложимо
Hustem.lexНеприложимо1900
22-Oct-200615:08Неприложимо
Importfederatedlocation.aspxНеприложимо
15,18125-Mar-200813:32Неприложимо
Importfile.gifНеприложимо979
10-Aug-200712:08Неприложимо
Indexersection.ascxНеприложимо6,227
25-Mar-200813:18Неприложимо
Information.aspxНеприложимо2,779
25-Mar-200813:18Неприложимо
Keyword.aspxНеприложимо10,616
27-Sep-200617:43Неприложимо
Korwbrkr.dll12.0.6321.5000163,336
25-Jun-200812:57Неприложимо
Korwbrkr.lexНеприложимо11,967,524
21-Apr-200818:28Неприложимо
Layouts.sitemap.search.xmlНеприложимо
827225-Mar-200813:32Неприложимо
Listcontentsources.aspxНеприложимо16,75025-Mar-200813:32Неприложимо
Listkeywords.aspxНеприложимо4,823
27-Sep-200617:43Неприложимо
Listservernamemappings.aspxНеприложимо
13,09625-Mar-200813:32Неприложимо
Loading.gifНеприложимо47323-Jul-200716:27Неприложимо
Logsummary.aspxНеприложимо11,004
25-Mar-200813:32Неприложимо
Logviewer.aspxНеприложимо11 000
25-Mar-200813:32Неприложимо
Lrpolish.dll1.9.0.0106,32026-Mar-200623:08Неприложимо
Managecrawlrules.aspxНеприложимо14,88325-Mar-200813:32Неприложимо
Managedproperty.aspxНеприложимо23,72025-Mar-200813:32Неприложимо
Managefederatedlocations.aspxНеприложимо
16,46925-Mar-200813:32Неприложимо
Managefiletypes.aspxНеприложимо13,27125-Mar-200813:32Неприложимо
Managesearchservice.aspxНеприложимо5,83227-Sep-200617:43Неприложимо
Managesitehitrules.aspxНеприложимо5,87925-Mar-200813:32Неприложимо
Managesitehitrules.aspxНеприложимо13,57325-Mar-200813:32Неприложимо
Managessp.aspxНеприложимо6,327
25-Mar-200813:18Неприложимо
Matchingrule.aspxНеприложимо17,709
25-Mar-200813:32Неприложимо
Matchingrulessp.aspxНеприложимо25,39725-Mar-200813:32Неприложимо
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.08,007,68012-Dec-20020:19Неприложимо
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:40Неприложимо
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:40x86
Microsoft.office.server.intl.dll12.0.6309.5000
177,23225-Mar-200813:47x86
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6300.5000
473,64806-Dec-200715:41x86
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6335.5000
8,529,78426-Nov-20082:47Неприложимо
Microsoft.office.server.search.intl.dll12.0.6322.5000193,56826-Jun-200814:32
Неприложимо
Microsoft.office.server.ui.dll12.0.6309.5000
111,66425-Mar-200813:47x86
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6335.5000
6,507,40826-Nov-20082:47x86
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll12.0.6309.50001,094,73625-Mar-200814:23
x86
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6335.5000
3,595,15226-Nov-20082:41x86
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.013,31212-Dec-20020:17Неприложимо
Mir_fi.dll1.0.0.73,864,12822-May-200712:45Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо1,641
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо1,819
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо2,175
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо3,918
05-Sep-20060:37Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,133
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,207
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,683
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,758
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,477
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,662
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,696
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,709
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,772
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо7,090
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо7,413
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо7,612
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо9,509
15-Sep-200621:08Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо10,274
17-Dec-200718:04Неприложимо
Msdatasrc.dll7.0.9466.04,09612-Dec-20020:18Неприложимо
Msgfilt.dll2008.603.6318.500033,824
03-Jun-200813:57Неприложимо
Mssbanner_ltr.jpgНеприложимо45,188
24-Aug-20079:33Неприложимо
Mssbanner_rtl.jpgНеприложимо44,778
24-Aug-20079:34Неприложимо
Msscntrs.dll12.0.6300.500091,656
13-Dec-200720:56Неприложимо
Mssdmn.exe12.0.6318.5000282,656
03-Jun-200814:53Неприложимо
Mssdmn.exe.localНеприложимо155
16-May-200416:30Неприложимо
Mssearch.exe12.0.6318.5000159,264
03-Jun-200814:53Неприложимо
Mssearch.exe.localНеприложимо171
16-May-200416:30Неприложимо
Mssph.dll12.0.6326.5000700,416
04-Aug-200815:23Неприложимо
Mssrch.dll12.0.6327.50002,063,360
14-Aug-20084:08Неприложимо
Msswelcome.aspxНеприложимо11,287
25-Mar-200813:32Неприложимо
Naturallanguage6.dll6.0.6330.50002,612,61607-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0000.dll6.0.6330.50001,518,504
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0001.dll6.0.6330.50002,595,240
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0002.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0003.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0007.dll6.0.6335.50005,816,744
25-Nov-200819:31Неприложимо
Nlsdata0009.dll6.0.6330.500024,422,312
09-Oct-200822:37Неприложимо
Nlsdata000a.dll6.0.6330.500010,181,544
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata000c.dll6.0.6330.50002,683,304
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata000d.dll6.0.6330.50002,339,240
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata000f.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0010.dll6.0.6330.50004,489,640
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0011.dll6.0.6330.50002,644,392
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0013.dll6.0.6330.50003,460,008
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0018.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0019.dll6.0.6330.50004,491,688
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata001a.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata001b.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata001d.dll6.0.6330.50004,490,152
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0020.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0021.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0022.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0024.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0026.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0027.dll6.0.6330.50001,965,480
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata002a.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0039.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata003e.dll6.0.6330.50001,798,568
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0045.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0046.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0047.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0049.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata004a.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata004b.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata004c.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata004e.dll6.0.6330.50003,099,560
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0414.dll6.0.6330.50004,489,640
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0416.dll6.0.6330.50004,489,640
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0816.dll6.0.6330.50004,490,152
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata081a.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlsdata0c1a.dll6.0.6330.50001,963,944
07-Oct-200823:57Неприложимо
Nlslexicons0009.dll6.0.6323.50002,655,32802-Jul-200810:02Неприложимо
Noiseara.txtНеприложимо364
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseben.txtНеприложимо8413-Sep-20061:34Неприложимо
Noisebul.txtНеприложимо7013-Sep-20061:34Неприложимо
Noisecat.txtНеприложимо182
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisechs.txtНеприложимо1,696
28-Mar-20040:40Неприложимо
Noisecht.txtНеприложимо1,696
28-Mar-20040:40Неприложимо
Noisecro.txtНеприложимо8413-Sep-20061:34Неприложимо
Noisedan.txtНеприложимо2,784
08-Jan-200814:30Неприложимо
Noisedeu.txtНеприложимо9124-Jan-200612:33Неприложимо
Noiseeng.txtНеприложимо6813-Sep-20061:37Неприложимо
Noiseenu.txtНеприложимо6813-Sep-20061:37Неприложимо
Noiseesn.txtНеприложимо148
24-Jan-200612:35Неприложимо
Noisefin.txtНеприложимо12,170
25-Jul-20065:14Неприложимо
Noisefra.txtНеприложимо130
24-Jan-200612:33Неприложимо
Noisegrc.txtНеприложимо9,891
27-Jul-20060:50Неприложимо
Noiseguj.txtНеприложимо7613-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseheb.txtНеприложимо2613-Sep-20061:34Неприложимо
Noisehin.txtНеприложимо7813-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseice.txtНеприложимо2913-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseind.txtНеприложимо106
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseita.txtНеприложимо430
13-Sep-20061:38Неприложимо
Noisejpn.txtНеприложимо6830-Sep-200519:22Неприложимо
Noisekan.txtНеприложимо178
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisekor.txtНеприложимо228-Mar-20040:41Неприложимо
Noiselat.txtНеприложимо3413-Sep-20061:34Неприложимо
Noiselit.txtНеприложимо4613-Sep-20061:34Неприложимо
Noisemal.txtНеприложимо126
24-Jan-200612:33Неприложимо
Noisemar.txtНеприложимо200
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisemly.txtНеприложимо7024-Jan-200612:33Неприложимо
Noiseneu.txtНеприложимо227-Mar-200614:53Неприложимо
Noisenld.txtНеприложимо8805-Jun-200623:05Неприложимо
Noisenor.txtНеприложимо9813-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseplk.txtНеприложимо6,970
25-Jul-20065:04Неприложимо
Noisepol.txtНеприложимо108
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisepor.txtНеприложимо214
24-Jan-200612:34Неприложимо
Noiseptb.txtНеприложимо220
24-Jan-200612:34Неприложимо
Noisepun.txtНеприложимо9013-Sep-20061:34Неприложимо
Noiserom.txtНеприложимо166
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noiserus.txtНеприложимо6413-Sep-20061:39Неприложимо
Noisesbc.txtНеприложимо9424-Jan-200612:34Неприложимо
Noisesbl.txtНеприложимо4024-Jan-200612:34Неприложимо
Noiseslo.txtНеприложимо9824-Jan-200612:34Неприложимо
Noisesve.txtНеприложимо9605-Jun-200623:05Неприложимо
Noisesvk.txtНеприложимо9624-Jan-200612:34Неприложимо
Noisetam.txtНеприложимо7213-Sep-20061:34Неприложимо
Noisetel.txtНеприложимо186
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisetha.txtНеприложимо697
28-Mar-20040:41Неприложимо
Noisetur.txtНеприложимо2,224
25-Jul-20068:21Неприложимо
Noiseukr.txtНеприложимо5013-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseurd.txtНеприложимо9613-Sep-20061:34Неприложимо
Notesph.dll12.0.6329.5000835,432
03-Oct-200813:37Неприложимо
Offfiltx.dll2006.1200.6334.50001,058,18418-Nov-200821:13Неприложимо
Office.odf12.0.6300.50002,855,424
06-Dec-200710:16Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо6,18725-Mar-200813:18Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо32,04025-Mar-200813:32Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо53 988 души25-Mar-200813:56Неприложимо
Osssearchadmin_helpkeymap.xmlНеприложимо
10,66809-Nov-200720:29Неприложимо
Osssearchupgrade.xmlНеприложимо1,38824-Mar-200822:10Неприложимо
Pkmexsph.dll12.0.6318.5000184,328
03-Jun-200814:53Неприложимо
Pkmnpw.dll12.0.6300.500044,032
13-Dec-200720:56Неприложимо
Portal.jsНеприложимо6,59613-Jun-200715:41Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо92
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо93
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:38Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо94
28-Mar-200615:25Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо93
04-Aug-200611:38Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо93
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо93
28-Mar-200615:25Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:38Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо17828-Mar-200615:24Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18304-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18309-Aug-200612:43Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18804-Aug-200611:38Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18804-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18809-Aug-200613:14Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо28604-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо28904-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29404-Aug-200611:38Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29504-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29604-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29904-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо30004-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо31204-Aug-200611:39Неприложимо
Query.dll12.0.6300.500084,480
13-Dec-200720:56Неприложимо
Results.aspxНеприложимо8,558
25-Mar-200813:32Неприложимо
Schema.aspxНеприложимо11,693
25-Mar-200813:32Неприложимо
Schema.xmlНеприложимо304,537
13-Mar-20088:50Неприложимо
Scope.aspxНеприложимо10,552
25-Mar-200813:32Неприложимо
Scopedisplaygroup.aspxНеприложимо9,96425-Mar-200813:32Неприложимо
Scopedisplaygroupssp.aspxНеприложимо17,65225-Mar-200813:32Неприложимо
Scopessp.aspxНеприложимо18,240
25-Mar-200813:32Неприложимо
Searchadmin.asmxНеприложимо204
13-Mar-20067:35Неприложимо
Searchadmin.asmxНеприложимо215
13-Mar-20067:35Неприложимо
Searchadmin.resxНеприложимо65,280
25-Mar-200813:36Неприложимо
Searchadmindashboardprovision.xmlНеприложимо
2,90925-Mar-200813:32Неприложимо
Searchadministration.aspxНеприложимо17,64825-Mar-200813:32Неприложимо
Searchadminlinks.xmlНеприложимо1,05925-Mar-200813:32Неприложимо
Searchcoreresults.webpartНеприложимо1,00725-Mar-200813:42Неприложимо
Searchfarmsettings.aspxНеприложимо12,43825-Mar-200813:32Неприложимо
Searchfarmsettings.aspxНеприложимо20,13225-Mar-200813:32Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо21,983
09-Sep-200712:07Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо21,996
09-Sep-200712:07Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,001
09-Sep-200712:05Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,009
09-Sep-200712:04Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,014
09-Sep-200712:06Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,018
09-Sep-200712:03Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,027
09-Sep-200712:09Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,034
09-Sep-200712:04Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,044
09-Sep-200712:05Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,061
09-Sep-200712:08Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,082
09-Sep-200712:06Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,085
09-Sep-200712:08Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,278
09-Sep-200712:02Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,295
09-Sep-200712:03Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,334
09-Sep-200712:04Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,414
09-Sep-200712:07Неприложимо
Searchmain.aspxНеприложимо4,639
08-Apr-200816:08Неприложимо
Searchreset.aspxНеприложимо12.400
25-Mar-200813:32Неприложимо
Searchresultremoval.aspxНеприложимо13,04925-Mar-200813:32Неприложимо
Searchresults.aspxНеприложимо9,001
08-Apr-200816:08Неприложимо
Searchserverwizard.aspxНеприложимо29,45125-Mar-200813:32Неприложимо
Searchserviceinstanceconfirmation.aspxНеприложимо5,22427-Sep-200617:43Неприложимо
Searchserviceinstancesettings.aspxНеприложимо
32,09525-Mar-200813:32Неприложимо
Searchsspsettings.aspxНеприложимо19,51225-Mar-200813:32Неприложимо
Searchstats.dwpНеприложимо580
16-Jan-200623:56Неприложимо
Searchusagelinks.xmlНеприложимо800
25-Jul-20070:27Неприложимо
Selectcrawledproperty.aspxНеприложимо
8,59027-Sep-200617:43Неприложимо
Selectmanagedproperty.aspxНеприложимо
4,92927-Sep-200617:43Неприложимо
Setup.exe12.0.6309.5000442,408
27-Mar-200812:21x86
Spanishdict.txtНеприложимо879,059
06-Jan-200416:31Неприложимо
Sps.resxНеприложимо76,54425-Mar-200813:56Неприложимо
Spscore.ar-sa.resxНеприложимо103,65525-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.bg-bg.resxНеприложимо116,30125-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.ca-es.resxНеприложимо92,787
25-Mar-200815:11Неприложимо
Spscore.cs-cz.resxНеприложимо90,679
25-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.da-dk.resxНеприложимо89,004
25-Mar-200815:19Неприложимо
Spscore.de-de.resxНеприложимо92,435
25-Mar-200815:11Неприложимо
Spscore.el-gr.resxНеприложимо121,07825-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.en-us.resxНеприложимо85,536
25-Mar-200813:57Неприложимо
Spscore.es-es.resxНеприложимо92,340
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.et-ee.resxНеприложимо87,217
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.fi-fi.resxНеприложимо89,625
25-Mar-200815:10Неприложимо
Spscore.fr-fr.resxНеприложимо94,361
25-Mar-200815:11Неприложимо
Spscore.he-il.resxНеприложимо97,159
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.hi-in.resxНеприложимо127,59625-Mar-200815:16Неприложимо
Spscore.hr-hr.resxНеприложимо90,159
25-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.hu-hu.resxНеприложимо94,104
25-Mar-200815:10Неприложимо
Spscore.it-it.resxНеприложимо92,637
25-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.ja-jp.resxНеприложимо97,682
25-Mar-200815:18Неприложимо
Spscore.ko-kr.resxНеприложимо91,944
25-Mar-200815:16Неприложимо
Spscore.lt-lt.resxНеприложимо91,403
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.lv-lv.resxНеприложимо91,231
25-Mar-200815:16Неприложимо
Spscore.nb-no.resxНеприложимо87,811
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.nl-nl.resxНеприложимо91,213
25-Mar-200815:13Неприложимо
Spscore.pl-pl.resxНеприложимо93,239
25-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.pt-br.resxНеприложимо90,547
25-Mar-200815:14Неприложимо
Spscore.pt-pt.resxНеприложимо92,136
25-Mar-200815:14Неприложимо
Spscore.ro-ro.resxНеприложимо91,637
25-Mar-200815:09Неприложимо
Spscore.ru-ru.resxНеприложимо114,27725-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.sk-sk.resxНеприложимо92,538
25-Mar-200815:08Неприложимо
Spscore.sl-si.resxНеприложимо89,445
25-Mar-200815:09Неприложимо
Spscore.sr-latn-cs.resxНеприложимо90,71525-Mar-200815:08Неприложимо
Spscore.sv-se.resxНеприложимо88,922
25-Mar-200815:09Неприложимо
Spscore.th-th.resxНеприложимо128,03825-Mar-200815:06Неприложимо
Spscore.tr-tr.resxНеприложимо90,855
25-Mar-200815:05Неприложимо
Spscore.uk-ua.resxНеприложимо111,98325-Mar-200815:05Неприложимо
Spscore.zh-cn.resxНеприложимо83,571
25-Mar-200815:04Неприложимо
Spscore.zh-tw.resxНеприложимо83,569
25-Mar-200815:04Неприложимо
Spsimportph.dll12.0.6327.5000329,232
14-Aug-20084:08Неприложимо
Spusageconfig.aspxНеприложимо4,535
27-Sep-200618:03Неприложимо
Spusagesitesearchqueries.aspxНеприложимо
3,09925-Mar-200813:55Неприложимо
Spusagesitesearchresults.aspxНеприложимо
3,30925-Mar-200813:55Неприложимо
Spusagesspsearchqueries.aspxНеприложимо
12,27925-Mar-200813:55Неприложимо
Spusagesspsearchresults.aspxНеприложимо
12,32425-Mar-200813:55Неприложимо
Srchipp.dll12.0.6300.50001,009,680
12-Dec-200717:38Неприложимо
Srchpml.dll12.0.6300.500015,376
12-Dec-200717:38Неприложимо
Stdole.dll7.0.9466.016 38412-Dec-20020:17Неприложимо
Subsystems.dwpНеприложимо595
25-Mar-200813:32Неприложимо
Success.aspxНеприложимо2,769
25-Mar-200813:18Неприложимо
Summaryresults.webpartНеприложимо125825-Mar-200813:42Неприложимо
Svrsetup.dll12.0.6309.50006,510,616
27-Mar-200812:21x86
Systemstatus.dwpНеприложимо601
25-Mar-200813:32Неприложимо
Thawbrkr.dll12.0.6300.5000316,424
13-Dec-200720:56Неприложимо
Topanswer.webpartНеприложимо1,016
25-Mar-200813:42Неприложимо
Tquery.dll12.0.6333.50002,345,800
06-Nov-20082:59Неприложимо
Trklr.dll1.18.0.0792,36822-May-200713:17Неприложимо
Tsara.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsben.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsbul.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tscat.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tschs.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tscht.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tscro.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsdeu.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tseng.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsenu.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsesn.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsfin.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsfra.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsguj.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsheb.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tshin.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsice.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsind.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsita.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsjpn.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tskan.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tskor.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tslat.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tslit.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsmal.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsmar.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsmly.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsneu.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsnld.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsnor.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsplk.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tspol.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tspor.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsptb.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tspun.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsrom.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsrus.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tssbc.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tssbl.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsschema.xmlНеприложимо2,030
22-Mar-200523:16Неприложимо
Tsslo.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tssve.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tssvk.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tstam.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tstel.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tstha.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tstur.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsukr.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsurd.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Updateschedule.aspxНеприложимо5,589
25-Mar-200813:32Неприложимо
Updateschedulessp.aspxНеприложимо13,27725-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopes.aspxНеприложимо9,977
25-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopesettings.aspxНеприложимо6,84325-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopesettingsssp.aspxНеприложимо14,53125-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopesssp.aspxНеприложимо11,617
25-Mar-200813:32Неприложимо
Warning.aspxНеприложимо3,843
25-Mar-200813:18Неприложимо
Wbdbase.plkНеприложимо1,066,742
04-Feb-200422:35Неприложимо
Webconfig.spss.xmlНеприложимо2,082
25-Mar-200813:58Неприложимо
Webpartdwpfiles.xmlНеприложимо1,343
25-Jul-20070:27Неприложимо
Webpartdwpfiles.xmlНеприложимо3,089
25-Mar-200813:32Неприложимо
Coreservermui-en-us.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Cmssitemanager.jsНеприложимо52,517
22-Jan-200822:31Неприложимо
Editingmenu.jsНеприложимо11,844
22-Jan-200822:30Неприложимо
Htmleditor.jsНеприложимо289,410
15-Oct-200823:08Неприложимо
Microsoft.office.server.search.intl.resources.dll12.0.6300.5000349,21613-Dec-200720:56
Неприложимо
Ms.mss.hc.cabНеприложимо284,389
19-Mar-200811:04Неприложимо
Ms.oss.admin.hc.cabНеприложимо438,53524-Mar-200822:10Неприложимо
Mssmsg.dll12.0.6300.5000228,896
13-Dec-200720:56Неприложимо
Notessetup.exe12.0.6300.5000202,272
13-Dec-200720:56Неприложимо
Pickertreedialog.jsНеприложимо2,284
22-Jan-200822:31Неприложимо
Portal.cssНеприложимо35,301
25-Mar-200813:57Неприложимо
Search.jsНеприложимо26,550
06-Sep-200616:59Неприложимо
Searchadmin.en-us.resxНеприложимо65,28025-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdatadb.sqlНеприложимо341,757
25-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdatadbupgrade.sqlНеприложимо180,50125-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdb.sqlНеприложимо343,260
25-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdbupgrade.sqlНеприложимо191,40225-Mar-200813:36Неприложимо
Spellchecker.jsНеприложимо37,676
07-Oct-200822:28Неприложимо
Sps.en-us.resxНеприложимо76,544
25-Mar-200813:56Неприложимо
Spscore.en-us.resxНеприложимо85,536
25-Mar-200813:57Неприложимо
Webtempsrch.xmlНеприложимо1,131
25-Mar-200813:37Неприложимо
Dlc-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2568-Oct-20089:12Неприложимо
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2568-Oct-20089:12x86
Microsoft.office.policy.pages.dll12.0.6300.5000
103,4807-Dec-20071:09x86
Microsoft.office.workflow.pages.dll12.0.6324.5000
74,81614-Jul-200821:04x86
Microsoft.office.workflow.routing.dll12.0.6300.5000156,7287-Dec-20071:09x86
Dlcmui-en-us.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
ReviewRouting_Assoc_1033.xsnНеприложимо
19,41414-Jul-200813:04Неприложимо
Xlate_Complete_1033.xsnНеприложимо16,16719-Aug-20088:49Неприложимо
Ifswfe-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Htmlchkr.dll12.0.6300.5000756280
06-Dec-200713:43Неприложимо
Microsoft.office.infopath.server.dll12.0.6333.5000282916006-Nov-20082:45Неприложимо
Lpsrvwfe-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Schema.xmlНеприложимо154,949
13-Mar-20089:46Неприложимо
Msxml5s-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Msxml5.dll5.20.1087.01,425,912
10-Sep-20089:18Неприложимо
Pjsrvapp-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Addpublishsps12.sqlНеприложимо336,60515-Aug-200821:14Неприложимо
Addpubsps12.sqlНеприложимо744,226
19-Nov-200816:33Неприложимо
Addpubtab12.sqlНеприложимо200,055
18-Oct-20081:22Неприложимо
Addpubvw12.sqlНеприложимо64,677
15-Aug-200821:14Неприложимо
Addqueue1projectsps12.sqlНеприложимо84,04515-Aug-200821:14Неприложимо
Addqueue1timesheetsps12.sqlНеприложимо
85,21915-Aug-200821:14Неприложимо
Addreportingsps12.sqlНеприложимо1,205,33303-Jun-200822:59Неприложимо
Addreptab12.sqlНеприложимо63,749
23-Jul-20080:47Неприложимо
Addshadowtab12.sqlНеприложимо12,441
03-Jun-200822:59Неприложимо
Addsps12.sqlНеприложимо542,552
19-Nov-200816:33Неприложимо
Addversionsps12.sqlНеприложимо140,05815-Aug-200821:14Неприложимо
Addverstab12.sqlНеприложимо148,924
15-Jul-20081:31Неприложимо
Addworkingsps12.sqlНеприложимо51,05010-Mar-20083:56Неприложимо
Addworksps12.sqlНеприложимо69,762
19-Nov-200816:33Неприложимо
Addworktab12.sqlНеприложимо152,907
15-Aug-200821:14Неприложимо
Dataedit.dll12.0.6329.5000418,848
30-Sep-200822:43x86
Delvw12.sqlНеприложимо1,012
24-May-20074:46Неприложимо
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6309.5000
99,36025-Mar-200821:51x86
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54404-Jun-20080:17x86
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-200810:16x86
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-200812:08
x86
Microsoft.office.project.server.queuing.exe12.0.6300.500026,68010-Dec-20072:21x86
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6334.5000310,12019-Nov-200821:24
x86
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6327.5000386,08019-Aug-200817:06
x86
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200823:54x86
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200820:34
x86
Pjsrvwfe-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54403-Jun-200816:17Неприложимо
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6300.500066,59209-Dec-200718:21Неприложимо
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-20082:16Неприложимо
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-20084:08
Неприложимо
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll
12.0.6334.5000793,50419-Nov-200813:24Неприложимо
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6334.50002,231,20019-Nov-200813:24
Неприложимо
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200815:54Неприложимо
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200812:34
Неприложимо
Xlsrvapp-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Atl80.dll8.0.50727.76296,25607-Jun-200716:16Неприложимо
Atl80.dll8.0.50727.762114,688
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,824
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,960
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,056
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265,536
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,344
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,440
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,440
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,440
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,152
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,152
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,120
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,632
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,856
07-Jun-200716:16Неприложимо
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll
12.0.6323.5000357,40802-Jul-200810:05Неприложимо
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll
12.0.6300.5000151,07206-Dec-200717:02Неприложимо
Microsoft.office.excel.server.webservices.dll12.0.6300.500046,09606-Dec-200717:58Неприложимо
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,640
24-May-20078:53Неприложимо
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,432
24-May-20078:53Неприложимо
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,096
24-May-20078:53Неприложимо
Msolui90.dll9.0.3042.0276,336
24-May-20078:53Неприложимо
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,232
07-Jun-200716:16Неприложимо
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,864
07-Jun-200716:16Неприложимо
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,688
07-Jun-200716:16Неприложимо
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,368
07-Dec-200712:59Неприложимо
Xlsrv.dll12.0.6335.50007,724,904
26-Nov-20082:27Неприложимо
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84024-May-20078:53Неприложимо
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,760
24-May-20078:53Неприложимо
x64

Информация за изтегляне
Име на файлВерсия на файлаРазмер на файлаДатаВремеПлатформа
Office-kb960011-fullfile-x64-glb.exe12.0.6335.5000313,066,11205-Dec-200809:53x86


Microsoft Windows Installer информация за .msp файл

Име на файлВерсия на файлаРазмер на файлаДатаВремеПлатформа
Coreserver-x-none.mspНеприложимо90,279,42404-Dec-200819:35Неприложимо
Coreservermui-ar-sa.mspНеприложимо6,920,19204-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-bg-bg.mspНеприложимо6,653,95204-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-ca-es.mspНеприложимо5,931,52004-Dec-200819:26Неприложимо
Coreservermui-cs-cz.mspНеприложимо6,957,56804-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-da-dk.mspНеприложимо6,920,19204-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-de-de.mspНеприложимо7,040,51204-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-el-gr.mspНеприложимо7,076,86404-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-en-us.mspНеприложимо6,300,67204-Dec-200819:27Неприложимо
Coreservermui-es-es.mspНеприложимо6,931,45604-Dec-200819:28Неприложимо
Coreservermui-et-ee.mspНеприложимо6,585,34404-Dec-200819:28Неприложимо
Coreservermui-fi-fi.mspНеприложимо6,915,58404-Dec-200819:28Неприложимо
Coreservermui-fr-fr.mspНеприложимо6,988,28804-Dec-200819:28Неприложимо
Coreservermui-he-il.mspНеприложимо6,841,85604-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-hi-in.mspНеприложимо6,912,00004-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-hr-hr.mspНеприложимо6,267,39204-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-hu-hu.mspНеприложимо7,001,08804-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-it-it.mspНеприложимо7,001,08804-Dec-200819:29Неприложимо
Coreservermui-ja-jp.mspНеприложимо8,909,82404-Dec-200819:30Неприложимо
Coreservermui-kk-kz.mspНеприложимо5,363,71204-Dec-200819:30Неприложимо
Coreservermui-ko-kr.mspНеприложимо6,938,62404-Dec-200819:30Неприложимо
Coreservermui-lt-lt.mspНеприложимо5,952,51204-Dec-200819:30Неприложимо
Coreservermui-lv-lv.mspНеприложимо6,604,28804-Dec-200819:30Неприложимо
Coreservermui-nb-no.mspНеприложимо6,885,37604-Dec-200819:31Неприложимо
Coreservermui-nl-nl.mspНеприложимо6,983,16804-Dec-200819:31Неприложимо
Coreservermui-pl-pl.mspНеприложимо6,998,52804-Dec-200819:31Неприложимо
Coreservermui-pt-br.mspНеприложимо6,957,05604-Dec-200819:31Неприложимо
Coreservermui-pt-pt.mspНеприложимо6,938,11204-Dec-200819:31Неприложимо
Coreservermui-ro-ro.mspНеприложимо6,609,92004-Dec-200819:32Неприложимо
Coreservermui-ru-ru.mspНеприложимо7,048,70404-Dec-200819:32Неприложимо
Coreservermui-sk-sk.mspНеприложимо6,623,74404-Dec-200819:32Неприложимо
Coreservermui-sl-si.mspНеприложимо6,280,19204-Dec-200819:32Неприложимо
Coreservermui-sr-latn-cs.mspНеприложимо5,958,65604-Dec-200819:32Неприложимо
Coreservermui-sv-se.mspНеприложимо6,893,56804-Dec-200819:33Неприложимо
Coreservermui-th-th.mspНеприложимо6,996,99204-Dec-200819:33Неприложимо
Coreservermui-tr-tr.mspНеприложимо8,975,87204-Dec-200819:33Неприложимо
Coreservermui-uk-ua.mspНеприложимо6,656,00004-Dec-200819:33Неприложимо
Coreservermui-zh-cn.mspНеприложимо6,950,40004-Dec-200819:35Неприложимо
Coreservermui-zh-tw.mspНеприложимо6,918,65604-Dec-200819:35Неприложимо
Dlc-x-none.mspНеприложимо2,208,25604-Dec-200819:34Неприложимо
Dlcmui-ar-sa.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-bg-bg.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:26Неприложимо
Dlcmui-ca-es.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-cs-cz.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-da-dk.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-de-de.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-el-gr.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:27Неприложимо
Dlcmui-en-us.mspНеприложимо1,340,92804-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-es-es.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-et-ee.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-fi-fi.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-fr-fr.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:28Неприложимо
Dlcmui-he-il.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-hi-in.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-hr-hr.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-hu-hu.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-it-it.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:29Неприложимо
Dlcmui-ja-jp.mspНеприложимо2,011,13604-Dec-200819:30Неприложимо
Dlcmui-kk-kz.mspНеприложимо1,331,20004-Dec-200819:30Неприложимо
Dlcmui-ko-kr.mspНеприложимо1,354,24004-Dec-200819:30Неприложимо
Dlcmui-lt-lt.mspНеприложимо673,28004-Dec-200819:30Неприложимо
Dlcmui-lv-lv.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:30Неприложимо
Dlcmui-nb-no.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:31Неприложимо
Dlcmui-nl-nl.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:31Неприложимо
Dlcmui-pl-pl.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:31Неприложимо
Dlcmui-pt-br.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:31Неприложимо
Dlcmui-pt-pt.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:32Неприложимо
Dlcmui-ro-ro.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:32Неприложимо
Dlcmui-ru-ru.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:32Неприложимо
Dlcmui-sk-sk.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:32Неприложимо
Dlcmui-sl-si.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:32Неприложимо
Dlcmui-sr-latn-cs.mspНеприложимо673,28004-Dec-200819:33Неприложимо
Dlcmui-sv-se.mspНеприложимо1,330,17604-Dec-200819:33Неприложимо
Dlcmui-th-th.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:33Неприложимо
Dlcmui-tr-tr.mspНеприложимо1,987,07204-Dec-200819:33Неприложимо
Dlcmui-uk-ua.mspНеприложимо1,330,68804-Dec-200819:33Неприложимо
Dlcmui-zh-cn.mspНеприложимо1,354,24004-Dec-200819:35Неприложимо
Dlcmui-zh-tw.mspНеприложимо1,354,24004-Dec-200819:35Неприложимо
Ifswfe-x-none.mspНеприложимо4,447,23204-Dec-200819:34Неприложимо
Lpsrvwfe-x-none.mspНеприложимо1,819,13604-Dec-200819:35Неприложимо
Msxml5s-x-none.mspНеприложимо1,009,15204-Dec-200819:34Неприложимо
Pjsrvapp-x-none.mspНеприложимо5,253,12004-Dec-200819:34Неприложимо
Pjsrvwfe-x-none.mspНеприложимо6,766,59204-Dec-200819:34Неприложимо
Xlsrvapp-x-none.mspНеприложимо33,361,40804-Dec-200819:34Неприложимо
След инсталирането на актуалната корекция глобалната версия на тази спешна корекция има файлови атрибути или по-нова версия на файлови атрибути, изброени в следващата таблица:

Coreserver-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Activecrawls.dwpНеприложимо601
25-Mar-200813:32Неприложимо
Addbdcapplication.aspxНеприложимо6,10813-Jun-200715:41Неприложимо
Addcontentsource.aspxНеприложимо33,69125-Mar-200813:32Неприложимо
Addfederatedlocation.aspxНеприложимо66,13925-Mar-200813:32Неприложимо
Addfiletype.aspxНеприложимо13,434
25-Mar-200813:32Неприложимо
Addservernamemappings.aspxНеприложимо
13,74125-Mar-200813:32Неприложимо
Addsitehitrule.aspxНеприложимо7,247
25-Mar-200813:32Неприложимо
Addsitehitrule.aspxНеприложимо14,94125-Mar-200813:32Неприложимо
Admin.sitemap.search.xmlНеприложимо1,02922-Jun-200610:59Неприложимо
Adodb.dll7.10.2346.0110,59212-Dec-20020:17Неприложимо
Analyticslinks.xmlНеприложимо1540
25-Mar-200813:56Неприложимо
Analyticsschema.sqlНеприложимо84,34303-Jun-200813:53Неприложимо
Application_registry.sqlНеприложимо217,57003-Jun-200815:09Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо15904-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо15904-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо15928-Mar-200615:24Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо16204-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо16204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо26004-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersactive.gifНеприложимо26204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо15404-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26004-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26204-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltershoverover.gifНеприложимо26228-Mar-200615:24Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо15709-Aug-200613:15Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо15804-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо15904-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо16204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26104-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26204-Aug-200611:38Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26204-Aug-200611:39Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26209-Aug-200612:43Неприложимо
Applyfiltersinactive.gifНеприложимо26228-Mar-200615:24Неприложимо
Arrowendleft_dark.gifНеприложимо62
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowendleft_light.gifНеприложимо62
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowendright_dark.gifНеприложимо62
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowendright_light.gifНеприложимо6217-Apr-200620:46Неприложимо
Arrowleft_dark.gifНеприложимо64
17-Apr-200620:47Неприложимо
Arrowleft_light.gifНеприложимо64
17-Apr-200620:48Неприложимо
Arrowright_dark.gifНеприложимо65
17-Apr-200620:46Неприложимо
Arrowright_light.gifНеприложимо65
17-Apr-200620:46Неприложимо
Basesitestapling.xmlНеприложимо3,43625-Jul-20070:27Неприложимо
Bdcconnector.dll12.0.6300.500026,696
06-Dec-200716:06Неприложимо
Bestbet.aspxНеприложимо8,617
27-Sep-200617:43Неприложимо
Bluegradient.jpgНеприложимо21,930
19-Jul-200714:55Неприложимо
Category.aspxНеприложимо16,756
25-Mar-200813:32Неприложимо
Checkmark.gifНеприложимо568
16-Aug-200714:24Неприложимо
Chsbrkr.dll12.0.6300.50001,719,304
13-Dec-200720:47Неприложимо
Chtbrkr.dll12.0.6300.50006,132,744
13-Dec-200720:47Неприложимо
Collapsibleformsection.ascxНеприложимо
3,81425-Mar-200813:32Неприложимо
Completedcrawls.dwpНеприложимо610
25-Mar-200813:32Неприложимо
Contentaccessaccount.aspxНеприложимо13,72325-Mar-200813:32Неприложимо
Contentdbformsection.ascxНеприложимо7,85330-Aug-200713:30Неприложимо
Copyfederatedlocation.aspxНеприложимо
66,32425-Mar-200813:32Неприложимо
Crawledproperty.aspxНеприложимо17,42125-Mar-200813:32Неприложимо
Cs6mors.lexНеприложимо5,459,146
18-Mar-20004:42Неприложимо
Csstems.lexНеприложимо24522-Oct-200615:08Неприложимо
Cswf64.lexНеприложимо3,228,955
28-Mar-20065:09Неприложимо
Danlr.dll1.0.0.16299,03224-Feb-20063:43Неприложимо
Danlr.lexНеприложимо3,255,267
21-Feb-20068:30Неприложимо
Dashboardssplinks.xmlНеприложимо485
25-Jul-20070:27Неприложимо
Dbghelp.dll6.6.7.51,319,93620-Feb-200720:14x64
Default.aspxНеприложимо3,928
08-Apr-200815:58Неприложимо
Docxpageconverter.exe12.0.6301.50001,447,49622-Jan-200822:53x64
Editcontentsource.aspxНеприложимо45,73325-Mar-200813:32Неприложимо
Editcrawlrule.aspxНеприложимо22,801
25-Mar-200813:32Неприложимо
Editfederatedlocation.aspxНеприложимо
66,14025-Mar-200813:32Неприложимо
Editrelevancesettings.aspxНеприложимо
16,15925-Mar-200813:32Неприложимо
Editschedule.aspxНеприложимо50,579
27-Sep-200617:43Неприложимо
Enablealerts.aspxНеприложимо12,655
25-Mar-200813:32Неприложимо
Enhancedsearch.aspxНеприложимо5,555
27-Sep-200617:43Неприложимо
Exportbdcapplication.aspxНеприложимо4,11213-Jun-200715:41Неприложимо
Exportfederatedlocation.aspxНеприложимо
20925-Jul-20070:27Неприложимо
Failure.aspxНеприложимо2,769
25-Mar-200813:18Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо39025-Jul-20070:27Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо40224-Jan-200618:57Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо51625-Mar-200813:56Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо56625-Mar-200813:32Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо59525-Mar-200813:32Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо59603-Jul-200611:35Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо77325-Mar-200813:32Неприложимо
Feature.xmlНеприложимо97925-Jul-20070:27Неприложимо
Formsauthenticationproxypage.aspxНеприложимо
32125-Jul-20070:27Неприложимо
Formsauthenticationsuccessconfirmationdialog.aspxНеприложимо22625-Jul-20070:27Неприложимо
Getssploginfo.aspxНеприложимо247
27-Sep-200617:43Неприложимо
Getsspscopes.aspxНеприложимо246
27-Sep-200617:43Неприложимо
Getsspstatus.aspxНеприложимо246
27-Sep-200617:43Неприложимо
Grclr.dll1.0.0.13154,66406-Jun-200719:31Неприложимо
Grcste.dll1.0.0.14154,66406-Jun-200719:31Неприложимо
Grcste.lexНеприложимо10,819,271
06-Nov-200317:31Неприложимо
Greybullet.gifНеприложимо872
20-Oct-200722:07Неприложимо
Huau.lexНеприложимо1,365,850
20-May-200323:33Неприложимо
Huczlr.dll2.0.4.3481,27222-May-200714:51Неприложимо
Hugu.lexНеприложимо3,024,833
20-May-200323:33Неприложимо
Hustem.lexНеприложимо1900
22-Oct-200615:08Неприложимо
Importfederatedlocation.aspxНеприложимо
15,18125-Mar-200813:32Неприложимо
Importfile.gifНеприложимо979
10-Aug-200712:08Неприложимо
Indexersection.ascxНеприложимо6,227
25-Mar-200813:18Неприложимо
Information.aspxНеприложимо2,779
25-Mar-200813:18Неприложимо
Keyword.aspxНеприложимо10,616
27-Sep-200617:43Неприложимо
Korwbrkr.dll12.0.6321.5000263,688
24-Jun-200819:29Неприложимо
Korwbrkr.lexНеприложимо11,967,524
21-Apr-200818:28Неприложимо
Layoutfiles.xmlНеприложимо30,725
25-Mar-200813:56Неприложимо
Layouts.sitemap.search.xmlНеприложимо
827225-Mar-200813:32Неприложимо
Listcontentsources.aspxНеприложимо16,75025-Mar-200813:32Неприложимо
Listkeywords.aspxНеприложимо4,823
27-Sep-200617:43Неприложимо
Listservernamemappings.aspxНеприложимо
13,09625-Mar-200813:32Неприложимо
Loading.gifНеприложимо47323-Jul-200716:27Неприложимо
Logsummary.aspxНеприложимо11,004
25-Mar-200813:32Неприложимо
Logviewer.aspxНеприложимо11 000
25-Mar-200813:32Неприложимо
Lrpolish.dll1.9.0.0114,51226-Mar-200623:08Неприложимо
Managecrawlrules.aspxНеприложимо14,88325-Mar-200813:32Неприложимо
Managedproperty.aspxНеприложимо23,72025-Mar-200813:32Неприложимо
Managefederatedlocations.aspxНеприложимо
16,46925-Mar-200813:32Неприложимо
Managefiletypes.aspxНеприложимо13,27125-Mar-200813:32Неприложимо
Managesearchservice.aspxНеприложимо5,83227-Sep-200617:43Неприложимо
Managesitehitrules.aspxНеприложимо5,87925-Mar-200813:32Неприложимо
Managesitehitrules.aspxНеприложимо13,57325-Mar-200813:32Неприложимо
Managessp.aspxНеприложимо6,327
25-Mar-200813:18Неприложимо
Matchingrule.aspxНеприложимо17,709
25-Mar-200813:32Неприложимо
Matchingrulessp.aspxНеприложимо25,39725-Mar-200813:32Неприложимо
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.08,007,68012-Dec-20020:19Неприложимо
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:44Неприложимо
Microsoft.office.server.dll12.0.6331.5000
2,853,75216-Oct-200810:44x86
Microsoft.office.server.intl.dll12.0.6309.5000
177,23225-Mar-200813:49x86
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6300.5000
1,075,24806-Dec-200715:23x64
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6335.5000
8,646,52026-Nov-20082:47Неприложимо
Microsoft.office.server.search.intl.dll12.0.6322.5000193,56826-Jun-200814:27
Неприложимо
Microsoft.office.server.ui.dll12.0.6309.5000
111,66425-Mar-200813:49x86
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6335.5000
6,507,40826-Nov-20082:48Неприложимо
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6335.5000
6,507,40826-Nov-20082:48x86
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll12.0.6309.50001,094,73625-Mar-200814:32
x86
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.dll12.0.6300.500070,72807-Dec-200714:19Неприложимо
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.dll12.0.6300.500070,72807-Dec-200714:19x64
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.provideradmin.exe
12.0.6300.500017,99206-Dec-200716:06
x86
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.security.dll
12.0.6300.500017,99207-Dec-200714:19
Неприложимо
Microsoft.sharepoint.portal.singlesignon.security.dll
12.0.6300.500017,99207-Dec-200714:19
x86
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll12.0.6324.5000767,04814-Jul-200813:40
Неприложимо
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6335.5000
3,595,15226-Nov-20082:09Неприложимо
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6335.5000
3,595,15226-Nov-20082:09x86
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.013,31212-Dec-20020:17Неприложимо
Mir_fi.dll1.0.0.74,428,86422-May-200712:45Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо1,641
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо1,819
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо2,175
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо3,918
05-Sep-20060:37Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,133
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,207
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,683
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо4,758
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,477
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,662
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,696
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,709
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо6,772
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо7,090
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо7,413
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо7,612
17-Dec-200718:04Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо9,509
15-Sep-200621:08Неприложимо
Mossextension.cssНеприложимо10,274
17-Dec-200718:04Неприложимо
Msdatasrc.dll7.0.9466.04,09612-Dec-20020:18Неприложимо
Msgfilt.dll2008.603.6318.500052,768
03-Jun-200813:56Неприложимо
Mssbanner_ltr.jpgНеприложимо45,188
24-Aug-20079:33Неприложимо
Mssbanner_rtl.jpgНеприложимо44,778
24-Aug-20079:34Неприложимо
Msscntrs.dll12.0.6300.5000438,280
13-Dec-200720:47Неприложимо
Mssdmn.exe12.0.6318.5000797,728
03-Jun-200814:45Неприложимо
Mssdmn.exe.localНеприложимо155
16-May-200416:30Неприложимо
Mssearch.exe12.0.6318.5000575,008
03-Jun-200814:45Неприложимо
Mssearch.exe.localНеприложимо171
16-May-200416:30Неприложимо
Mssph.dll12.0.6326.50001,950,208
31-Jul-200821:35Неприложимо
Mssrch.dll12.0.6327.50004,755,456
14-Aug-20083:12Неприложимо
Msswelcome.aspxНеприложимо11,287
25-Mar-200813:32Неприложимо
Naturallanguage6.dll6.0.6330.50003,977,60807-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0000.dll6.0.6330.50001,694,632
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0001.dll6.0.6330.50002,876,328
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0002.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0003.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0007.dll6.0.6335.50006,171,048
25-Nov-200820:14Неприложимо
Nlsdata0009.dll6.0.6330.500024,813,992
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata000a.dll6.0.6330.500010,576,808
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata000c.dll6.0.6330.50002,994,600
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata000d.dll6.0.6330.50002,621,864
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata000f.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0010.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0011.dll6.0.6330.50002,891,688
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0013.dll6.0.6330.50003,739,560
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0018.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0019.dll6.0.6330.50004,785,064
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata001a.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata001b.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata001d.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:01Неприложимо
Nlsdata0020.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0021.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0022.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0024.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0026.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0027.dll6.0.6330.50002,239,912
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata002a.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0039.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata003e.dll6.0.6330.50002,064,808
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0045.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0046.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0047.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0049.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata004a.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata004b.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata004c.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata004e.dll6.0.6330.50003,372,456
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0414.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0416.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0816.dll6.0.6330.50004,783,016
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata081a.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlsdata0c1a.dll6.0.6330.50002,238,376
07-Oct-200823:02Неприложимо
Nlslexicons0009.dll6.0.6323.50002,655,32802-Jul-200810:02Неприложимо
Noiseara.txtНеприложимо364
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseben.txtНеприложимо8413-Sep-20061:34Неприложимо
Noisebul.txtНеприложимо7013-Sep-20061:34Неприложимо
Noisecat.txtНеприложимо182
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisechs.txtНеприложимо1,696
28-Mar-20040:40Неприложимо
Noisecht.txtНеприложимо1,696
28-Mar-20040:40Неприложимо
Noisecro.txtНеприложимо8413-Sep-20061:34Неприложимо
Noisedan.txtНеприложимо2,784
08-Jan-200814:30Неприложимо
Noisedeu.txtНеприложимо9124-Jan-200612:33Неприложимо
Noiseeng.txtНеприложимо6813-Sep-20061:37Неприложимо
Noiseenu.txtНеприложимо6813-Sep-20061:37Неприложимо
Noiseesn.txtНеприложимо148
24-Jan-200612:35Неприложимо
Noisefin.txtНеприложимо12,170
25-Jul-20065:14Неприложимо
Noisefra.txtНеприложимо130
24-Jan-200612:33Неприложимо
Noisegrc.txtНеприложимо9,891
27-Jul-20060:50Неприложимо
Noiseguj.txtНеприложимо7613-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseheb.txtНеприложимо2613-Sep-20061:34Неприложимо
Noisehin.txtНеприложимо7813-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseice.txtНеприложимо2913-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseind.txtНеприложимо106
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseita.txtНеприложимо430
13-Sep-20061:38Неприложимо
Noisejpn.txtНеприложимо6830-Sep-200519:22Неприложимо
Noisekan.txtНеприложимо178
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisekor.txtНеприложимо228-Mar-20040:41Неприложимо
Noiselat.txtНеприложимо3413-Sep-20061:34Неприложимо
Noiselit.txtНеприложимо4613-Sep-20061:34Неприложимо
Noisemal.txtНеприложимо126
24-Jan-200612:33Неприложимо
Noisemar.txtНеприложимо200
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisemly.txtНеприложимо7024-Jan-200612:33Неприложимо
Noiseneu.txtНеприложимо227-Mar-200614:53Неприложимо
Noisenld.txtНеприложимо8805-Jun-200623:05Неприложимо
Noisenor.txtНеприложимо9813-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseplk.txtНеприложимо6,970
25-Jul-20065:04Неприложимо
Noisepol.txtНеприложимо108
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisepor.txtНеприложимо214
24-Jan-200612:34Неприложимо
Noiseptb.txtНеприложимо220
24-Jan-200612:34Неприложимо
Noisepun.txtНеприложимо9013-Sep-20061:34Неприложимо
Noiserom.txtНеприложимо166
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noiserus.txtНеприложимо6413-Sep-20061:39Неприложимо
Noisesbc.txtНеприложимо9424-Jan-200612:34Неприложимо
Noisesbl.txtНеприложимо4024-Jan-200612:34Неприложимо
Noiseslo.txtНеприложимо9824-Jan-200612:34Неприложимо
Noisesve.txtНеприложимо9605-Jun-200623:05Неприложимо
Noisesvk.txtНеприложимо9624-Jan-200612:34Неприложимо
Noisetam.txtНеприложимо7213-Sep-20061:34Неприложимо
Noisetel.txtНеприложимо186
13-Sep-20061:34Неприложимо
Noisetha.txtНеприложимо697
28-Mar-20040:41Неприложимо
Noisetur.txtНеприложимо2,224
25-Jul-20068:21Неприложимо
Noiseukr.txtНеприложимо5013-Sep-20061:34Неприложимо
Noiseurd.txtНеприложимо9613-Sep-20061:34Неприложимо
Offfiltx.dll2006.1200.6334.50001,739,65618-Nov-200821:31Неприложимо
Office.odf12.0.6300.50002,841,088
06-Dec-200710:22Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо6,18725-Mar-200813:18Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо8,71723-May-200722:17Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо17,33811-Feb-200814:55Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо32,04025-Mar-200813:32Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо33,58323-May-200722:17Неприложимо
Onet.xmlНеприложимо53 988 души25-Mar-200813:56Неприложимо
Ossadmin.xmlНеприложимо24,942
24-Mar-200822:10Неприложимо
Osssearchadmin_helpkeymap.xmlНеприложимо
10,66809-Nov-200720:29Неприложимо
Osssearchupgrade.xmlНеприложимо1,38824-Mar-200822:10Неприложимо
Person.aspxНеприложимо8,222
13-Jun-200715:41Неприложимо
Pkmexsph.dll12.0.6318.5000654,344
03-Jun-200814:45Неприложимо
Portal.jsНеприложимо6,59613-Jun-200715:41Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо92
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо93
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:38Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabhover.gifНеприложимо94
28-Mar-200615:25Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо93
04-Aug-200611:38Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо93
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо93
28-Mar-200615:25Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:38Неприложимо
Portaltabselected.gifНеприложимо94
04-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо17828-Mar-200615:24Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18304-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18309-Aug-200612:43Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18804-Aug-200611:38Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18804-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо18809-Aug-200613:14Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо28604-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо28904-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29404-Aug-200611:38Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29504-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29604-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо29904-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо30004-Aug-200611:39Неприложимо
Portraitbackground.gifНеприложимо31204-Aug-200611:39Неприложимо
Profilesrp.sqlНеприложимо549,538
14-Aug-20084:15Неприложимо
Profilup.sqlНеприложимо617,218
14-Aug-20084:15Неприложимо
Provisionedfiles.xmlНеприложимо1,25622-Jan-200822:31Неприложимо
Provisionedfiles.xmlНеприложимо489622-Jan-200822:31Неприложимо
Provisionedfiles.xmlНеприложимо8,67722-Jan-200822:31Неприложимо
Provisionedfiles.xmlНеприложимо20,53622-Jan-200822:31Неприложимо
Query.dll12.0.6300.5000223,232
13-Dec-200720:47Неприложимо
Results.aspxНеприложимо8,558
25-Mar-200813:32Неприложимо
Rte2etable.aspxНеприложимо40,908
17-Jul-200718:56Неприложимо
Rte2pueditor.aspxНеприложимо20,466
17-Jul-200718:56Неприложимо
Schema.aspxНеприложимо11,693
25-Mar-200813:32Неприложимо
Schema.xmlНеприложимо156,033
13-Mar-200812:51Неприложимо
Schema.xmlНеприложимо261,166
13-Mar-200812:51Неприложимо
Schema.xmlНеприложимо304,537
13-Mar-20088:50Неприложимо
Schema.xmlНеприложимо341,092
13-Mar-200812:51Неприложимо
Schema.xmlНеприложимо355,159
13-Mar-20088:38Неприложимо
Scope.aspxНеприложимо10,552
25-Mar-200813:32Неприложимо
Scopedisplaygroup.aspxНеприложимо9,96425-Mar-200813:32Неприложимо
Scopedisplaygroupssp.aspxНеприложимо17,65225-Mar-200813:32Неприложимо
Scopessp.aspxНеприложимо18,240
25-Mar-200813:32Неприложимо
Searchadmin.asmxНеприложимо204
13-Mar-20067:35Неприложимо
Searchadmin.asmxНеприложимо215
13-Mar-20067:35Неприложимо
Searchadmin.resxНеприложимо65,280
25-Mar-200813:36Неприложимо
Searchadmindashboardprovision.xmlНеприложимо
2,90925-Mar-200813:32Неприложимо
Searchadministration.aspxНеприложимо17,64825-Mar-200813:32Неприложимо
Searchadminlinks.xmlНеприложимо1,05925-Mar-200813:32Неприложимо
Searchcoreresults.webpartНеприложимо1,00725-Mar-200813:42Неприложимо
Searchfarmsettings.aspxНеприложимо12,43825-Mar-200813:32Неприложимо
Searchfarmsettings.aspxНеприложимо20,13225-Mar-200813:32Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо21,983
09-Sep-200712:07Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо21,996
09-Sep-200712:07Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,001
09-Sep-200712:05Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,009
09-Sep-200712:04Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,014
09-Sep-200712:06Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,018
09-Sep-200712:03Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,027
09-Sep-200712:09Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,034
09-Sep-200712:04Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,044
09-Sep-200712:05Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,061
09-Sep-200712:08Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,082
09-Sep-200712:06Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,085
09-Sep-200712:08Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,278
09-Sep-200712:02Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,295
09-Sep-200712:03Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,334
09-Sep-200712:04Неприложимо
Searchgradient.jpgНеприложимо22,414
09-Sep-200712:07Неприложимо
Searchmain.aspxНеприложимо4,639
08-Apr-200816:08Неприложимо
Searchreset.aspxНеприложимо12.400
25-Mar-200813:32Неприложимо
Searchresultremoval.aspxНеприложимо13,04925-Mar-200813:32Неприложимо
Searchresults.aspxНеприложимо9,001
08-Apr-200816:08Неприложимо
Searchserverwizard.aspxНеприложимо29,45125-Mar-200813:32Неприложимо
Searchserviceinstanceconfirmation.aspxНеприложимо5,22427-Sep-200617:43Неприложимо
Searchserviceinstancesettings.aspxНеприложимо
32,09525-Mar-200813:32Неприложимо
Searchsspsettings.aspxНеприложимо19,51225-Mar-200813:32Неприложимо
Searchstats.dwpНеприложимо580
16-Jan-200623:56Неприложимо
Searchusagelinks.xmlНеприложимо800
25-Jul-20070:27Неприложимо
Selectcrawledproperty.aspxНеприложимо
8,59027-Sep-200617:43Неприложимо
Selectmanagedproperty.aspxНеприложимо
4,92927-Sep-200617:43Неприложимо
Setup.exe12.0.6309.5000442,408
27-Mar-200812:21x86
Smtcommentsdialog.aspxНеприложимо3,82617-Jul-200718:56Неприложимо
Spanishdict.txtНеприложимо879,059
06-Jan-200416:31Неприложимо
Sps.resxНеприложимо76,54425-Mar-200813:56Неприложимо
Spscore.ar-sa.resxНеприложимо103,65525-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.bg-bg.resxНеприложимо116,30125-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.ca-es.resxНеприложимо92,787
25-Mar-200815:11Неприложимо
Spscore.cs-cz.resxНеприложимо90,679
25-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.da-dk.resxНеприложимо89,004
25-Mar-200815:19Неприложимо
Spscore.de-de.resxНеприложимо92,435
25-Mar-200815:11Неприложимо
Spscore.el-gr.resxНеприложимо121,07825-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.en-us.resxНеприложимо85,536
25-Mar-200813:57Неприложимо
Spscore.es-es.resxНеприложимо92,340
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.et-ee.resxНеприложимо87,217
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.fi-fi.resxНеприложимо89,625
25-Mar-200815:10Неприложимо
Spscore.fr-fr.resxНеприложимо94,361
25-Mar-200815:11Неприложимо
Spscore.he-il.resxНеприложимо97,159
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.hi-in.resxНеприложимо127,59625-Mar-200815:16Неприложимо
Spscore.hr-hr.resxНеприложимо90,159
25-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.hu-hu.resxНеприложимо94,104
25-Mar-200815:10Неприложимо
Spscore.it-it.resxНеприложимо92,637
25-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.ja-jp.resxНеприложимо97,682
25-Mar-200815:18Неприложимо
Spscore.ko-kr.resxНеприложимо91,944
25-Mar-200815:16Неприложимо
Spscore.lt-lt.resxНеприложимо91,403
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.lv-lv.resxНеприложимо91,231
25-Mar-200815:16Неприложимо
Spscore.nb-no.resxНеприложимо87,811
25-Mar-200815:15Неприложимо
Spscore.nl-nl.resxНеприложимо91,213
25-Mar-200815:13Неприложимо
Spscore.pl-pl.resxНеприложимо93,239
25-Mar-200815:12Неприложимо
Spscore.pt-br.resxНеприложимо90,547
25-Mar-200815:14Неприложимо
Spscore.pt-pt.resxНеприложимо92,136
25-Mar-200815:14Неприложимо
Spscore.resxНеприложимо85,536
25-Mar-200813:57Неприложимо
Spscore.ro-ro.resxНеприложимо91,637
25-Mar-200815:09Неприложимо
Spscore.ru-ru.resxНеприложимо114,27725-Mar-200815:17Неприложимо
Spscore.sk-sk.resxНеприложимо92,538
25-Mar-200815:08Неприложимо
Spscore.sl-si.resxНеприложимо89,445
25-Mar-200815:09Неприложимо
Spscore.sr-latn-cs.resxНеприложимо90,71525-Mar-200815:08Неприложимо
Spscore.sv-se.resxНеприложимо88,922
25-Mar-200815:09Неприложимо
Spscore.th-th.resxНеприложимо128,03825-Mar-200815:06Неприложимо
Spscore.tr-tr.resxНеприложимо90,855
25-Mar-200815:05Неприложимо
Spscore.uk-ua.resxНеприложимо111,98325-Mar-200815:05Неприложимо
Spscore.zh-cn.resxНеприложимо83,571
25-Mar-200815:04Неприложимо
Spscore.zh-tw.resxНеприложимо83,569
25-Mar-200815:04Неприложимо
Spsimportph.dll12.0.6327.5000791,056
14-Aug-20083:12Неприложимо
Spusageconfig.aspxНеприложимо4,535
27-Sep-200618:03Неприложимо
Spusagesitesearchqueries.aspxНеприложимо
3,09925-Mar-200813:55Неприложимо
Spusagesitesearchresults.aspxНеприложимо
3,30925-Mar-200813:55Неприложимо
Spusagesspsearchqueries.aspxНеприложимо
12,27925-Mar-200813:55Неприложимо
Spusagesspsearchresults.aspxНеприложимо
12,32425-Mar-200813:55Неприложимо
Srchipp.dll12.0.6300.50002,071,056
06-Dec-200710:19Неприложимо
Srchpml.dll12.0.6300.500015,376
06-Dec-200710:19Неприложимо
Ssocli.dll12.0.6300.5000100,352
06-Dec-200714:51Неприложимо
Ssoperf.dll12.0.6300.500070,192
07-Dec-200714:19x64
Ssosrv.exe12.0.6300.5000698,928
07-Dec-200714:19Неприложимо
Stdole.dll7.0.9466.016 38412-Dec-20020:17Неприложимо
Stsadmcommands.portal.xmlНеприложимо2,91511-Feb-200814:17Неприложимо
Subsystems.dwpНеприложимо595
25-Mar-200813:32Неприложимо
Success.aspxНеприложимо2,769
25-Mar-200813:18Неприложимо
Summaryresults.webpartНеприложимо125825-Mar-200813:42Неприложимо
Svrsetup.dll12.0.6309.50006,510,616
27-Mar-200812:21x86
Systemstatus.dwpНеприложимо601
25-Mar-200813:32Неприложимо
Tasksandtools.webpartНеприложимо8,78123-May-200722:17Неприложимо
Thawbrkr.dll12.0.6300.5000378,376
13-Dec-200720:48Неприложимо
Topanswer.webpartНеприложимо1,016
25-Mar-200813:42Неприложимо
Topsiteswebpart.webpartНеприложимо1,86114-Aug-20084:15Неприложимо
Tquery.dll12.0.6333.50004,767,560
06-Nov-20089:40Неприложимо
Trklr.dll1.18.0.01,113,90422-May-200713:17Неприложимо
Tsara.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsben.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsbul.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tscat.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tschs.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tscht.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tscro.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsdeu.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tseng.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsenu.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsesn.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsfin.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsfra.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsguj.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsheb.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tshin.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsice.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsind.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsita.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsjpn.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tskan.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tskor.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tslat.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tslit.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsmal.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsmar.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsmly.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsneu.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsnld.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsnor.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsplk.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tspol.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tspor.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsptb.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tspun.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsrom.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsrus.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tssbc.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tssbl.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsschema.xmlНеприложимо2,030
22-Mar-200523:16Неприложимо
Tsslo.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tssve.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tssvk.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tstam.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tstel.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tstha.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tstur.xmlНеприложимо1,14222-Mar-200523:11Неприложимо
Tsukr.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Tsurd.xmlНеприложимо1,14227-Mar-200614:53Неприложимо
Updateschedule.aspxНеприложимо5,589
25-Mar-200813:32Неприложимо
Updateschedulessp.aspxНеприложимо13,27725-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopes.aspxНеприложимо9,977
25-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopesettings.aspxНеприложимо6,84325-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopesettingsssp.aspxНеприложимо14,53125-Mar-200813:32Неприложимо
Viewscopesssp.aspxНеприложимо11,617
25-Mar-200813:32Неприложимо
Warning.aspxНеприложимо3,843
25-Mar-200813:18Неприложимо
Wbdbase.plkНеприложимо1,066,742
04-Feb-200422:35Неприложимо
Webconfig.spss.xmlНеприложимо2,082
25-Mar-200813:58Неприложимо
Webpartdwpfiles.xmlНеприложимо1,343
25-Jul-20070:27Неприложимо
Webpartdwpfiles.xmlНеприложимо3,089
25-Mar-200813:32Неприложимо
Webpartdwpfiles.xmlНеприложимо6,795
25-Mar-200813:56Неприложимо
Welcomelayout2.aspxНеприложимо3,788
13-Jun-200715:41Неприложимо
Coreservermui-en-us.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Cmssitemanager.jsНеприложимо52517
22-Jan-200822:31Неприложимо
Editingmenu.jsНеприложимо11,844
22-Jan-200822:30Неприложимо
Htmleditor.jsНеприложимо289,410
15-Oct-200823:08Неприложимо
Microsoft.office.server.search.intl.resources.dll12.0.6300.5000349,21613-Dec-200720:48
Неприложимо
Ms.mss.hc.cabНеприложимо284,389
19-Mar-200811:04Неприложимо
Ms.oss.admin.hc.cabНеприложимо438,53524-Mar-200822:10Неприложимо
Mssmsg.dll12.0.6300.5000233,504
13-Dec-200720:48Неприложимо
Pickertreedialog.jsНеприложимо2,284
22-Jan-200822:31Неприложимо
Portal.cssНеприложимо35,301
25-Mar-200813:57Неприложимо
Search.jsНеприложимо26,550
06-Sep-200616:59Неприложимо
Searchadmin.en-us.resxНеприложимо65,28025-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdatadb.sqlНеприложимо341,757
25-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdatadbupgrade.sqlНеприложимо180,50125-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdb.sqlНеприложимо343,260
25-Mar-200813:36Неприложимо
Searchdbupgrade.sqlНеприложимо191,40225-Mar-200813:36Неприложимо
Spellchecker.jsНеприложимо37,676
07-Oct-200822:28Неприложимо
Sps.en-us.resxНеприложимо76,544
25-Mar-200813:56Неприложимо
Spscore.en-us.resxНеприложимо85,536
25-Mar-200813:57Неприложимо
Webtempsrch.xmlНеприложимо1,131
25-Mar-200813:37Неприложимо
Dlc-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2569-Oct-20087:50Неприложимо
Microsoft.office.policy.dll12.0.6330.5000
400,2569-Oct-20087:50x86
Microsoft.office.policy.pages.dll12.0.6300.5000
103,4807-Dec-20070:02x86
Microsoft.office.workflow.pages.dll12.0.6324.5000
74,81614-Jul-200821:04x86
Microsoft.office.workflow.routing.dll12.0.6300.5000156,7287-Dec-20070:03x86
Dlcmui-en-us.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
ReviewRouting_Assoc_1033.xsnНеприложимо
19,41414-Jul-200813:04Неприложимо
Xlate_Complete_1033.xsnНеприложимо16,16719-Aug-20088:49Неприложимо
Ifswfe-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Htmlchkr.dll12.0.6300.50002141240
06-Dec-200713:41Неприложимо
Microsoft.office.infopath.server.dll12.0.6333.5000282916006-Nov-20089:49Неприложимо
Lpsrvwfe-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Schema.xmlНеприложимо154,949
13-Mar-20089:46Неприложимо
Msxml5s-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Msxml5.dll5.20.1087.02,465,272
10-Sep-200810:23Неприложимо
Pjsrvapp-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Addpublishsps12.sqlНеприложимо336,60515-Aug-200821:14Неприложимо
Addpubsps12.sqlНеприложимо744,226
19-Nov-200816:33Неприложимо
Addpubtab12.sqlНеприложимо200,055
18-Oct-20081:22Неприложимо
Addpubvw12.sqlНеприложимо64,677
15-Aug-200821:14Неприложимо
Addqueue1projectsps12.sqlНеприложимо84,04515-Aug-200821:14Неприложимо
Addqueue1timesheetsps12.sqlНеприложимо
85,21915-Aug-200821:14Неприложимо
Addreportingsps12.sqlНеприложимо1,205,33303-Jun-200822:59Неприложимо
Addreptab12.sqlНеприложимо63,749
23-Jul-20080:47Неприложимо
Addshadowtab12.sqlНеприложимо12,441
03-Jun-200822:59Неприложимо
Addsps12.sqlНеприложимо542,552
19-Nov-200816:33Неприложимо
Addversionsps12.sqlНеприложимо140,05815-Aug-200821:14Неприложимо
Addverstab12.sqlНеприложимо148,924
15-Jul-20081:31Неприложимо
Addworkingsps12.sqlНеприложимо51,05010-Mar-20083:56Неприложимо
Addworksps12.sqlНеприложимо69,762
19-Nov-200816:33Неприложимо
Addworktab12.sqlНеприложимо152,907
15-Aug-200821:14Неприложимо
Dataedit.dll12.0.6329.5000418,848
30-Sep-200822:43x86
Delvw12.sqlНеприложимо1,012
24-May-20074:46Неприложимо
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6309.5000
99,36025-Mar-200821:52x86
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54404-Jun-20080:06x86
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-200810:46x86
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-200810:51
x86
Microsoft.office.project.server.queuing.exe12.0.6300.500026,68010-Dec-20072:11x86
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6334.5000310,12019-Nov-200821:24
x86
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6327.5000386,08015-Aug-200821:33
x86
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200823:36x86
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200820:43
x86
Pjsrvwfe-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6318.5000
3,904,54403-Jun-200816:06Неприложимо
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6300.500066,59209-Dec-200718:11Неприложимо
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6335.5000
4,369,25626-Nov-20082:46Неприложимо
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6327.50001,250,33614-Aug-20082:51
Неприложимо
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll
12.0.6334.5000793,50419-Nov-200813:24Неприложимо
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6334.50002,231,20019-Nov-200813:24
Неприложимо
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6316.5000
119,84015-May-200815:36Неприложимо
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6334.5000842,60019-Nov-200812:43
Неприложимо
Xlsrvapp-x-none.msp
Име на файл
Версия на файла
Размер на файла
Дата
Време
Платформа
Atl80.dll8.0.50727.762113,152
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,320
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,280
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,792
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,272
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,104
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,712
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,736
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,224
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,912
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,400
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,736
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfcm80.dll8.0.50727.76265,536
07-Jun-200716:16Неприложимо
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264 000
07-Jun-200716:16Неприложимо
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll
12.0.6323.5000357,40802-Jul-200810:06Неприложимо
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll
12.0.6300.5000224,80006-Dec-200716:00Неприложимо
Microsoft.office.excel.server.webservices.dll12.0.6300.500046,09606-Dec-200717:58Неприложимо
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,640
24-May-20078:53Неприложимо
Msmdlocal.dll9.0.3042.030,798,192
24-May-20078:54Неприложимо
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,432
24-May-20078:53Неприложимо
Msmgdsrv.dll9.0.3042.09,100,656
24-May-20078:54Неприложимо
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,096
24-May-20078:53Неприложимо
Msolap90.dll9.0.3042.05,847,920
24-May-20078:54Неприложимо
Msolui90.dll9.0.3042.0276,336
24-May-20078:53Неприложимо
Msolui90.dll9.0.3042.0321,392
24-May-20078:54Неприложимо
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,096
07-Jun-200716:16Неприложимо
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,376
07-Jun-200716:16Неприложимо
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,672
07-Jun-200716:16Неприложимо
Xlsrv.dll12.0.6335.500014,469,992
26-Nov-20082:33Неприложимо
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84024-May-20078:53Неприложимо
Xmlrw.dll2.0.3609.0282,48024-May-20078:54Неприложимо
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,760
24-May-20078:53Неприложимо
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0199,536
24-May-20078:54Неприложимо

Препратки


За повече информация за модела на постъпково обслужване за Office 2007 и Office 2003 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
953878 сборни актуализации са достъпни от екипа на Microsoft Office за предоставяне на спешни корекции за съобщени проблеми

За повече информация относно терминологията за актуализация на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата данни на Microsoft:
824684 описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft