Не може да бъде подготвен конструкции. (SQL грешка 37000)


Симптоми


"37000: [Microsoft] [SQL Server конвертирането] [SQL Server] конструкции не може да бъде подготвен" тази грешка се появява при генериране на отчет.

Причина


Референтен код, който има запетая.

Решение


SQL сървърът интерпретира запетая като разделител. Премахнете запетая от референтен код в GL пакет и след това променете вашия отчет формати за да избегнете тази грешка.

Препратки