Получаване на най-новия сервизен пакет за SQL Server 2008

ВЪВЕДЕНИЕ

Microsoft разпространява корекции в сервизните пакети. Сервизните пакети поддържат продукта актуален. Те включват актуални корекции и корекции за проблеми, които са описани чрез общността на Microsoft за SQL Server. Сервизните пакети могат също да включват проблеми, които нашата организация по поддръжка счита, че трябва да бъдат поправени. Най-често срещаните метрики, които се прилагат за подреждане на тези неща, са обемът на обаждания на потребители и резултатите за задоволяване на нуждите на клиента. Тези актуализации и компоненти са удобно събрани в един пакет за по-лесно изтегляне.

Сервизните пакети са сборни. Всеки нов сервизен пакет съдържа всички корекции, включени в предишни сервизни пакети, както и нови корекции. Не е необходимо да инсталирате предишен сервизен пакет преди да инсталирате най-новия пакет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Дата на публикуване: 06.10.11

Как да получите сервизния пакет

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 SP3: За да получите Microsoft SQL Server 2008 Express SP3, посетете следния уеб сайт на Microsoft: Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack SP3:Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 Report Builder SP3:Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services SharePoint Add-in SP3:
Забележка Ако имате само клиентски профил за Microsoft .NET Framework 4.0, инсталиран на системата, която хоства SQL Server 2008, вижте статия 2500042 от Базата знания на Microsoft преди да приложите сервизния пакет. За да направите това, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2500042 Съобщение за грешка "SQL Server 2008 Setup requires Microsoft .NET Framework 4.0 to be installed", когато прилагате Service Pack 2 (SP2) за SQL Server 2008 (Това може да е на английски)

Списък с корекции

За списък с грешките, които са коригирани в SQL Server 2008 SP3, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2546951 Списък с грешките, коригирани в SQL Server 2008 Service Pack 3 (Това може да е на английски)

Нови функции и подобрения в SQL Server 2008 SP3

За повече информация относно новите функции и подобрения в SQL Server 2008 SP3 вижте бележките по изданието на Microsoft SQL Server 2008 SP3. За да ги прочетете, посетете следният уеб сайт на Microsoft: :

Помощ за инсталиране

За повече информация относно файла с помощ за инсталиране посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Readme

За повече информация относно файла Readme, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2

Дата на публикуване: 29.09.10

Как да получите сервизния пакет

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 SP2:
За да получите Microsoft SQL Server 2008 Express SP2, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Забележка Ако имате само клиентски профил за Microsoft .NET Framework 4.0, инсталиран на системата, която хоства SQL Server 2008, вижте статия 2500042 от базата знания на Microsoft преди да приложите сервизния пакет. За да направите това, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2500042 Съобщение за грешка "SQL Server 2008 Setup requires Microsoft .NET Framework 4.0 to be installed", когато прилагате Service Pack 2 (SP2) за SQL Server 2008 (Това може да е на английски)

Списък с корекции

За списък с грешките, които са коригирани в SQL Server 2008 SP2, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2285068 Списък с грешките, коригирани в SQL Server 2008 Service Pack 2 (Това може да е на английски)

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

Дата на публикуване: 07.04.2009

Как да получите сервизния пакет

За да получите Microsoft SQL Server 2008 SP1, посетете следния уеб сайт на Microsoft: За да получите Microsoft SQL Server 2008 Express SP1, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Списък с корекции

За списък с грешките, които са коригирани в SQL Server 2008 SP1, щракнете върху следния номер на статия, за да разгледате статията в Базата знания на Microsoft:
968369 Списък с грешките, коригирани в SQL Server 2008 Service Pack 1 (Това може да е на английски)

Важни бележки относно използването на Microsoft Update

Имайте предвид следното, когато използвате Microsoft Update, за да прилагате сервизни пакети на SQL Server:
  • Инсталирането на сервизни пакети ще бъде ненаблюдавано (тихо).
  • Microsoft Update ще приложи сервизния пакет на SQL Server към всички екземпляри на SQL Server, които са инсталирани на целевия компютър.

    Забележка Сервизният пакет се прилага към всички екземпляри на SQL Server, които съвпадат с версията на SQL Server на сервизния пакет.
  • За повече информация относно Microsoft Update посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Нови функции и подобрения в SQL Server 2008 SP1

За повече информация относно новите функции и подобрения в SQL Server 2008 SP1 посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Readme

За повече информация относно файла Readme, посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Този файл Readme съдържа информация за SQL Server 2008 Express.
Свойства

ИД на статията: 968382 – Последен преглед: 10.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка