Актуализации за Communications Server 2007 R2

Въведение

Тази статия съдържа списък на наличните актуализации за Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2 и установява приложимостта на актуализациите за всяка роля на сървъра.

Допълнителна информация

Актуализации, издадени за Communications Server 2007 R2

 • Актуализация за Application Host
  967832 описание на пакета за актуализация за Communications Server 2007 R2 Application Host: април 2009 г.

 • Актуализация за Application Sharing Server
  2764850 описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Application Sharing Server: декември 2012 г.
 • Актуализация за администриране
  2400402 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, инструменти за администриране: септември 2010 г.
 • Актуализация за аудио/видео
  2590695 описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Server: септември 2011 г.
 • Актуализация за компоненти
  2603289 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, компоненти: септември 2011 г.
 • Актуализация за Communicator Web Access
  2765224 описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access: декември 2012 г.
 • Актуализация за Conferencing Attendant
  2403680 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Conferencing Attendant: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service
  2410679 описание на пакета за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Conferencing Announcement Service: ноември 2010 г.
 • Актуализация за наблюдение на сървър
  971298 описание на пакета за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, наблюдение на сървъра: юли 2009 г.

 • Актуализация за Mediation Server
  2404578 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Mediation Server: ноември 2010 г.
 • Актуализация за Outside Voice Control
  980372 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Outside Voice Control: април 2010 г.

 • Актуализация за Response Group Service
  2400367 описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Response Group Service: септември 2010 г.
 • Актуализация за издание Standard/Enterprise Server
  2695383 Описание на актуализацията за Office Communications Server 2007 R2: април 2012 г.
 • Актуализация за издание Standard/Enterprise Server Back End
  2512777 описание на сборния пакет за актуализация за Office Communications Server 2007 R2 база данни: март 2011 г.
 • Актуализация за Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-битов
  2686823 описание на актуализацията за Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-битова: април 2012Update за уеб конференции сървър
 • Актуализация за Web Conferencing Server
  2603291 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Web Conferencing Server: септември 2011 г.
 • Актуализация за Web Components Server
  2501721 описание на пакета за актуализация за Communications Server 2007 R2, Web Components: март 2011 г.
 • Актуализация за Adoption Reporting Tool
  2501718 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Adoption Reporting Tool за Office Communications Server 2007 R2: март 2011 г.
 • Актуализация за Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist
  2502324 описание на сборната актуализация за Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist: март 2011 г.

Методи на инсталиране

За да инсталирате актуализации за Office Communications Server 2007 R2, използвайте един от следните методи:

Метод 1: Сборни сървър за инсталиране на актуализация

За да инсталирате тези актуализации, трябва да приложите актуализациите с помощта на програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър и след това ръчно да изпълните надстройката на базата данни от юли 2010 г. за Office Communications Server сървърна база данни.

Забележка Инсталиране на сборна актуализация на сървър прилага всички актуализации за съответната роля на сървъра едно щракване.

За да използвате за инсталиране на сборна актуализация на сървър, изпълнете следните стъпки.

Забележка Ако потребителски акаунти (UAC) е включено, трябва да стартирате инсталиране на сборна актуализация на сървър, като използвате повишени разрешения. Това гарантира, че всички актуализации са инсталирани правилно.
 1. Изтеглете актуализацията за инсталиране на сборна сървър. За да направите това, посетете следния сайт на Microsoft Download Center Web:

  Download Изтеглете пакета ServerUpdateInstaller.exe сега.
 2. Стартирайте програмата за инсталиране на сборна актуализация на сървър с помощта на потребителския интерфейс или с помощта на команден ред.

  Забележка Потребителският интерфейс предоставя ясна индикация кои актуализации са инсталирани, когато щракнете върху Инсталирай актуализациите.

  За да стартирате инсталиращата програма с помощта на команден ред, използвайте следната команда заедно с подходящите ключове:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Бележки

  /Silentmode/forcereboot прилага мълчаливо всички приложими актуализации и след това автоматично рестартира сървъра в края на инсталационния процес, ако е необходимо.

  /extractall/Extractall превключва актуализациите от инсталиращата програма и поставя актуализациите в подпапка, наречена "Extracted" в папката, в която изпълнявате командата.
 3. Прилагане на актуализацията за Office Communications Server 2007 R2 сървърна база данни, ако вече не се прилага. За да получите тази актуализация, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  2512777 описание на сборния пакет за актуализация за база данни на Office Communications Server 2007 R2: март 2011 г.

Метод 2: Microsoft Update

Забележка: Можете да използвате Microsoft Update, ако вече сте приложили сборната актуализация за Office Communication Server 2007 R2: септември 2011 г.

Можете да използвате само Microsoft Update, за да приложите актуализациите за Office Communications Server 2007 R2, ако сте инсталирали септември 2011 г. актуализациите за Office Communications Server 2007 R2 и актуализацията на Office Communication Server 2007 R2 за сървърната база данни, описана в статия от базата знания (KB) на Microsoft 2512777.

Ако всички актуализации от септември 2011 г. вече са приложени, Microsoft Update актуализира сървъра до най-новите актуализации за Office Communication Server 2007 R2 (януари 2012).

Метод 3: Ръчно инсталиране

Ако сте избрали да инсталирате ръчно тези актуализации, тази статия ви помага да определите съответствието между актуализациите и другите роли на сървъра. Въпреки това трябва да имате предвид следните препоръки за ръчно разполагане:
 • Всички актуализации за една роля трябва да бъдат разположени. Освен това всички актуализации в една и съща роля на сървъра трябва да бъде в най-новото ниво на актуализация.
 • Communications Server Standard Edition и Communications Server Enterprise Edition Consolidated изискват също всички актуализации за всички роли, които са разположени на сървъра. Всички актуализации трябва също да бъдат на най-новото ниво на актуализация.
 • Освен това, следните препоръки се прилагат за за Office Communication Server 2007 R2 Distributed Enterprise Edition:
  • Актуализирайте цялата топология с най-новите актуализации за всеки компонент едновременно. Това е възможно в по-малки среди.
  • Първо актуализирайте набора и управляващите програми, които обслужват набора. Актуализацията е възможно допълнителните набори с управляващите програми за тези набори едновременно. Ако една управляваща програма обслужва повече от един набор, тя се актуализира, докато се актуализира първият набор, който обслужва. Сървърите на външния набор трябва да се актуализира след групата, че те обслужват се актуализира.
  • (CWA и носител) Ако сървър на външен набор услуги повече от един набор, той ще бъде актуализиран, след като се актуализират всички набори, които обслужва.

Списък с роли на сървъри и актуализациите, които се отнасят за тях.

Communications Server 2007 R2 – стандартно издание сървър

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Application Sharing Server - KB 2764850
 • Актуализация за Outside Voice Control - KB 980372
 • Актуализация за Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service-KB 2410679
 • Актуализация за Response Group Service - KB 2400367
 • Актуализация за Application Host-KB 967832
 • Актуализация за Standard Edition Server-KB 2590698
 • Актуализация за Standard Edition база данни – KB 979857
 • Актуализация за Web Conferencing Server-KB 2603291
 • Актуализация за аудио/видео Server-KB 2590695
 • Актуализация за Web Components Server - KB 2501721

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition Consolidated

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Application Sharing Server - KB 2764850
 • Актуализация за Outside Voice Control - KB 980372
 • Актуализация за Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service-KB 2410679
 • Актуализация за Response Group Service - KB 2400367
 • Актуализация за Application Host-KB 967832
 • Актуализация за Enterprise Edition Server-KB 2590698
 • Актуализация за Web Conferencing Server-KB 2603291
 • Актуализация за аудио/видео Server-KB 2590695
 • Актуализация за Web Components Server - KB 2501721

Communications Server 2007 R2 – вътрешен Enterprise Edition

 • Актуализация за Enterprise Edition сървъра-KB 2512777

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition Distributed – външен

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Outside Voice Control - KB 980372
 • Актуализация за Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Актуализация за Conferencing Announcement Service-KB 2410679
 • актуализация за Response Group Service - KB 2400367
 • Актуализация за Application Host-KB 967832
 • Актуализация за Enterprise Edition Server-KB 2590698

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition Distributed – Application Sharing MCU

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Application Sharing Server - KB 2764850

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition Distributed – Web Conferencing MCU

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Web Conferencing Server-KB 2603291

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition Distributed-Audio Video Conferencing MCU

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за аудио/видео Server-KB 2590695

Communications Server 2007 R2-Enterprise Edition Distributed – Web Components Server

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Web Components Server - KB 2501721

  Забележка: Уеб компонент на сървъра актуализация ще неуспешно, ако премахнете http привързването по подразбиране уеб сайт. Следователно трябва да обвържете порт за http протокол, преди да инсталирате пакета с актуални корекции във всички сървъри за уеб компоненти.

Communications Server 2007 R2 – сървър за мониторинг

 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Monitoring Server-KB 971298

Communications Server 2007 R2-Edge сървър

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Edge Server-KB 2590698

Communications Server 2007 R2-Communicator Web Access

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Communicator Web Access-2765224 KB

Communications Server 2007 R2-Mediation Server

 • Актуализация за Communications Server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2647091
 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за Mediation Server-KB 2404578

Communications Server 2007 R2-инструменти за администриране

 • Актуализация за Core Components - KB 2603289
 • Актуализация за администриране – KB 2400402
Свойства

ИД на статията: 968802 – Последен преглед: 13.01.2017 г. – Редакция: 2

Обратна връзка