Актуализация на функцията за автоматично изпълнение (AutoPlay) в Windows

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия описва актуализация, която променя функционалността за автоматично изпълнение в Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista и Windows Server 2008. Статията съдържа и връзки към актуализацията в Центъра за изтегляния на Microsoft.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В Windows XP, Windows Vista и Windows Server 2003 елементите за автоматично изпълнение съществуват за всички устройства за съхранение на данни и имат валидно форматиран файл на име AutoRun.inf в главната директория. Това включва компактдискове, DVD, USB устройства с памет, външни твърди дискове и всеки том, който бива разпознат като устройство за съхранение. Тази актуализация деактивира записите в AutoRun за автоматично изпълнение и показва само записи, създадени от компактдискове и DVD устройства. По същество това не позволява автоматичното изпълнение за USB носители.


Доколко това се отнася до крайните потребители и софтуера, предназначен за тях

  • Много от устройствата на пазара и много бъдещи устройства използват функцията за автоматично изпълнение чрез диалоговия прозорец Автоматично изпълнение, за да представят и инсталират софтуер при поставяне на компактдискове, DVD и USB флаш устройства.
  • Потребителите, които инсталират тази актуализация, повече няма да получават конфигурационно съобщение, поканващо ги да инсталират програми, разпространявани чрез USB флаш устройства. Потребителите ще трябва да инсталират софтуера ръчно. За да направят това, потребителите щракват върху Отвори папката, за да прегледат файловете, да отидат на програмата за инсталиране на софтуера и да щракнат двукратно върху нея, за да я стартират ръчно.
  • Някои USB флаш устройства притежават фърмуер, който ги представя като CD устройства, когато ги поставите в компютър. Тази актуализация не променя нищо по отношение на тези USB флаш устройства.

Отражение върху функциите в Windows

Тази промяна в автоматичното изпълнение ще се отрази на функцията "Безжично свързване в момента" (Съветник за копиране на мрежовите настройки) в Windows. Тази функция позволява на даден потребител да копира своите мрежови настройки на USB флаш устройство и да пренесе тези мрежови настройки в друг компютър. След като даден потребител успешно пусне функцията "Безжично свързване в момента", той ще получи съобщение, наподобяващо следното:

Копиране на мрежови настройки Мрежовите настройки са копиране на USB устройството с памет

Ето какво следва да направите по-нататък:

1. Свалете от този компютър USB флаш устройството.

2. При компютри: поставете USB флаш устройството в USB порт на компютъра, който искате да конфигурирате. На компютрите трябва да се изпълнява Windows 7, Windows Vista или Windows XP.

или

При устройства: следвайте инструкциите в получената с устройството информация, която при някои устройства може да бъде показвана на екран.

3. Повторете тези стъпки, за да конфигурирате допълнителни компютри или устройства.

Показване на по-подробни указания

След инсталирането на тази актуализация потребителите повече няма да виждат този диалогов прозорец. Потребителите трябва да намерят изпълнимия файл на инсталиращата програма, който се намира на USB флаш устройството, за да стартират процеса "Копиране на мрежови настройки".


Връзки за изтегляне

От центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:

Актуализация за Windows Server 2008 (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB971029-x86.msu.

Актуализация за Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB971029-ia64.msu.

Актуализация за Windows Server 2008 издание x64 (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB971029-x64.msu.

Актуализация за Windows Vista (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB971029-x86.msu.

Актуализация за Windows Vista за x64-базирани системи (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB971029-x64.msu.

Актуализация за Windows Server 2003 издание x64 (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003.WindowsXP-KB971029-x64-ENU.exe.

Актуализация за Windows Server 2003 за Itanium-базирани системи (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003-KB971029-ia64-ENU.exe.

Актуализация за Windows Server 2003 (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003-KB971029-x86-ENU.exe.

Актуализация за Windows XP (KB971029)

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsXP-KB971029-x86-ENU.exe.

Дата на издаване: 25 август 2009 г.

За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.


За повече информация относно тази актуализация посетете следната уеб страница на Microsoft:

За допълнителна информация относно функцията за автоматично изпълнение в Windows щракнете върху следния номер на статия, за да видите съответната статия в базата знания на Microsoft:
967715 Как да се забрани автоматичното изпълнение в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Как да определите дали изпълнявате 32-битово или 64-битово издание на Windows

Ако не сте сигурни каква версия на Windows се изпълнява на компютъра ви или дали тя е 32-битова версия или 64-битова версия, отворете "Системна информация" (Msinfo32.exe) и вижте какво е написано за Тип на системата. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

  1. Щракнете върху Старт, после щракнете върху Изпълни или щракнете върху Начало на търсене.
  2. Въведете msinfo32.exe и натиснете ENTER.
  3. В Системна информация вижте стойността за Тип на системата.

    • За 32-битовите издания на Windows стойността на Тип на системата е x86-базиран компютър.
    • За 64-битовите издания на Windows стойността на Тип на системата е x64-базиран компютър.
Ако желаете научите повече за това, как да определите дали вашият компютър работи с 32-битово или 64-битово издание на Windows, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
827218 Как да определите дали вашият компютър работи под 32-битова или 64-битова версия на операционната система Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАЙЛОВЕТЕ

ERROR: PhantomJS timeout occurred