Как да върна в начално състояние компонентите на Windows Update?

Ако получите грешка на Windows Update, опитайте Решения за често срещани грешки в Windows Update.
За да върнете автоматично в начално състояние компонентите на Windows Update, изпълнете съответната диагностика на Windows Update и след това следвайте инструкциите на екрана.
Важно
Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да извършите промяна, архивирайте системния регистър с цел възстановяване, ако възникнат проблеми.


За да върнете в начално състояние компонентите на Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете командна среда. За да направите това, използвайте някой от следните методи в зависимост от вашата версия на Windows:
  • Windows 10: Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) клавиша с емблемата на Windows в лентата на задачите, след което изберете Команден прозорец (администраторски права). Щракнете върху Да, когато се покаже полето „Управление на потребителски акаунти“.
  • Windows8.1 и Windows 8: От стартовия екран плъзнете навътре от дясната страна, за да се покажат препратките, изберете Търсене, след което потърсете cmd. (Ако използвате клавиатура и мишка, въведете cmd на стартовия екран.) В резултатите от търсенето натиснете и задръжте или щракнете с десен бутон върху Команден прозорец, след което изберете Изпълнение като администратор.
  • Windows 7 и по-ранни версии: Натиснете клавиша с емблемата на Windows + R, въведете cmd в полето Изпълнение, след което натиснете Enter. Щракнете с десен бутон върху cmd, след което изберете Изпълнение като администратор.
 2. Спрете услугата BITS, услугата Windows Update и криптографската услуга. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Уверете се, че натискате Enter след въвеждането на всяка команда.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Изтрийте файловете qmgr*.dat. За целта въведете следната команда в командния ред, след което натиснете клавиша Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Ако за пръв път се опитвате да отстраните проблеми с Windows Update чрез следване на стъпките в тази статия, трябва да пропуснете стъпка 4 и да преминете към стъпка 5. Трябва да изпълните стъпка 4 на този етап от отстраняването на неизправности само ако не можете да отстраните проблемите с Windows Update чрез изпълнение на всички стъпки с изключение на стъпка 4. (Стъпка 4 се изпълнява в режима „Агресивен“ на решението Fix it, както е споменато по-рано.)
  1. Преименуване на резервните копия на папките за разпространение на софтуер. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Уверете се, че натискате Enter след въвеждането на всяка команда.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Възстановете услугата BITS и услугата Windows Update до дескриптора на защитата по подразбиране. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Уверете се, че натискате Enter след въвеждането на всяка команда.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. При подкана въведете следната команда и натиснете Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Пререгистрирайте файловете на BITS и Windows Update. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Уверете се, че натискате Enter след въвеждането на всяка команда.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Върнете в начално състояние Winsock. За целта въведете следната команда в командния ред, след което натиснете клавиша Enter:
  netsh winsock reset
 8. Ако изпълнявате Windows XP, трябва да конфигурирате настройките на прокси сървъра. За целта въведете следната команда в командния ред, след което натиснете клавиша Enter:

  proxycfg.exe -d
  Ако изпълнявате други версии на Windows, при подкана въведете следната команда и натиснете Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Рестартирайте услугата BITS, услугата Windows Update и криптографската услуга. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Уверете се, че натискате Enter след въвеждането на всяка команда.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Само за Windows Vista: Изчистете опашката на BITS. За целта въведете следната команда в командния ред, след което натиснете клавиша Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Инсталирайте най-новия агент на Windows Update.
 12. Рестартирайте компютъра.

Свойства

ИД на статията: 971058 – Последен преглед: 30.01.2017 г. – Редакция: 4

Обратна връзка