Нямате достъп до OEM приложения за възстановяване от менюто "Опции за възстановяване на системата" след надстройване от Windows Vista до Windows 7

СИМПТОМИ

Имате компютър, който е с предварително инсталирана Windows Vista от производителя. След като надстроите този компютър от Windows Vista до Windows 7, забелязвате, че инсталираните от производителя приложения за възстановяване вече липсват в менюто Опции за възстановяване на системата.

Забележка На компютри с предварително инсталирана Windows Vista някои производители зареждат на системите си Средата за възстановяване на Windows (Windows RE, известна като "Опции за възстановяване на системата" в потребителския интерфейс и темите за помощ). Много често тези инструменти на Windows RE са персонализирани и включват специфични за производителя приложения за възстановяване, до които има достъп от менюто с инструментите на Windows RE.

ПРИЧИНА

Когато тези системи се надстроят до Windows 7, предварително заредените от производителя опции на Windows RE се заменят с тези на съвместимата с Windows 7 среда за възстановяване на Windows.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да получите инсталираните от производителя приложения за възстановяване за Windows 7, свържете се с производителя на компютъра си. За информация как да се свържете с производителя на хардуера си посетете следния уеб сайт на Microsoft: Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
Свойства

ИД на статията: 975321 – Последен преглед: 27.09.2011 г. – Редакция: 1

Windows 7 Enterprise

Обратна връзка