Иконата "Свързан" не се появява в областта за уведомяване, когато се свържете към отдалечено приложение с използване на Remote Desktop Web Access на компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008 R2

СИМПТОМИ

Когато се свържете към отдалечено приложение с използване на Remote Desktop Web Access на компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008 R2, иконата Свързан не се появява в областта за уведомяване.

Забележка Когато за пръв път изпълните отдалечено приложение, иконата Свързан се появява в областта за уведомяване.

WebSSO (еднократна идентификация в уеб) не работи според очакванията и предизвиква "двойна подкана" за идентификационни данни в приложения, стартирани чрез RemoteApps, публикувани посредством Remote Desktop Web Access в Windows Server 2008 R2.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква, когато на компютъра клиент има повече от една бисквитка, чийто срок не е изтекъл.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да заобиколите проблема, изтрийте бисквитките.

За да заобиколим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.
Забележки
  • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
  • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да изтриете бисквитките в Windows Internet Explorer 8, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Контролен панел, щракнете двукратно върху Мрежови и интернет връзки, след което щракнете върху Опции за интернет.
  2. В раздела Общи щракнете върху Изтриване.
  3. За да изтриете само бисквитките, щракнете, за да отметнете квадратчето Бисквитки, и щракнете, за да премахнете отметките от всички други квадратчетата.
  4. Щракнете върху Изтрий.

Друга възможност освен изтриването на бисквитките е да се промени скриптовият файл C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js на сървъра на RD Web Access.

За да промените скриптовия файл C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js, изпълнете следните стъпки:

1. Влезте в сървъра на Remote Desktop Web Access като член на локалната група "Администратори".
2. Преминете към следния скриптов файл и изберете Редактиране.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. Намерете реализацията на следната функция в този скриптов файл.
function getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Променете кодовете във файла на jscript, така че да са като следните:


Съществуващ код във файла Renderscripts.js:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Променете горната секция във файла Renderscripts.js, така че да изглежда по следния начин:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Добавете функция на име trim като метод на обекта
// prototype на конструктора на низове.
String.prototype.trim = function()
{
// Използвайте редовен израз, за да заместите водещите и крайните
// интервали с празен низ
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Край на новодобавената функция

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Обръщение към на новодобавената функция
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Това реши ли проблема?

  • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
  • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Този проблем може да възникне, когато са налице следните условия:
  • Remote Desktop Web Access е в поддомейн, който има родителски домейн.
  • Родителският домейн или всеки друг поддомейн записва бисквитка, в която домейнът е зададен на нивото на родителския домейн. Това поведение споделя бисквитката между всички поддомейни.
Ако Remote Desktop Web Access е поставен на нивото на родителския домейн, иконата за свързване се появява в областта за уведомяване. Освен това, функцията за управление на еднократна идентификация (SSO), отдалеченото приложение и връзката към работния плот работят според очакванията, когато се свържете към отдалеченото приложение.


Това може също да възникне, когато в бисквитката, представена обратно на клиента от уеб сървъра, се съдържа допълнителна информация.Свойства

ИД на статията: 977507 – Последен преглед: 21.10.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка