Грешка 0xC004E002 по време на активирането на Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2

СИМПТОМИ

Когато опитвате да активирате Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2, може да получите едно от следните съобщения за грешка:
Код: 0xC004C003

Описание: Сървърът за активиране установи, че указаният продуктов ключ е блокиран.
Код: 0xC004E002

Описание: Услугата за лицензиране на софтуер съобщи, че хранилището на лицензи съдържа противоречиви данни.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква, защото са зададени неправилни разрешения във файла Tokens.dat или този файл е повреден.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да отстраните този проблем, опитайте следните методи поред.

Метод 1: Задаване на правилните разрешения на файла Tokens.dat

 1. Щракнете върху Старт и след това въведете cmd в полето Търсене.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху cmd и след това щракнете върху Изпълни като администратор.
 3. В командния прозорец въведете следната команда в зависимост от операционната система, а след това натиснете ENTER:
  За Windows Vista или Windows Server 2008:
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\slsvc:(OI)(CI)(R,W,D)"


  За Windows 7 или Windows Server 2008 R2:
  icacls %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\sppsvc:(OI)(CI)(R,W,D)" "NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)"
 4. Затворете прозореца на командния ред.
Забележки
 • Трябва да въведете тази команда от команден прозорец с повишени привилегии.
 • Следните разрешения за файла Tokens.dat трябва да се наследяват от папката, която го съдържа:
  • NT AUTHORITY\SYSTEM: (I)(F)
  • BUILTIN\Administrators: (I)(F)
  • NT SERVICE:\slsvc: (I)(R,W,D)

Метод 2: Преименуване на файла Tokens.dat

За да преименуваме файла Tokens.dat вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.
 • Не изпълнявайте автоматичното коригиране на компютър, на който няма този проблем.
 • Автоматичното коригиране няма да преименува файла Tokens.dat вместо вас, ако tokens.bar вече съществува.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

 1. Щракнете върху Старт и след това въведете cmd в полето Търсене.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху cmd и след това щракнете върху Изпълни като администратор.
 3. В командния ред въведете следната команда и след това натиснете клавиша ENTER.

  За Windows Vista или за Windows Server 2008
  net stop slsvc

  За Windows 7 или за Windows Server 2008 R2
  net stop sppsvc
  Забележка: Ако получите съобщение, в което се пита дали искате да продължите тази операция, въведете Y и натиснете ENTER.
 4. Въведете следната команда и натиснете ENTER.

  За Windows Vista или за Windows Server 2008
  cd %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing
  За Windows 7 или за Windows Server 2008 R2
  cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
 5. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  ren tokens.dat tokens.bar
 6. Въведете следната команда и натиснете ENTER:

  За Windows Vista или Windows Server 2008
  net start slsvc

  За Windows 7 или Windows Server 2008 R2
  net start sppsvc
 7. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  cd %windir% \System32
 8. Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  cscript slmgr.vbs -rilc
 9. Рестартирайте компютъра два пъти, за да приложи промените.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

Свойства

ИД на статията: 978305 – Последен преглед: 1.10.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка