Импортиране на структура на Project

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Когато импортирате файлове от различно приложение в Microsoft Project, можете да включите информация, която ще позволи на Microsoft Project да създаде структура на проекта за импортирания файл.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не можете направо да импортирате полето с номера на структурата от файл, записан във формат, който не е стандартният формат на Microsoft Project. Възможно е обаче да импортирате различно поле, което ще създаде правилно същата структура.


Microsoft Project използва поле на задача, наречено Outline Level (Структурно ниво), заедно с реда, по който се импортират задачите, за да определи къде в структурата на проекта попадат задачите. Задачите със структурно ниво=1 се намират в най-високото ниво на структурата на проекта. Задачите със структурно ниво =2 са подчинени на задачите с ниво 1, задачите с ниво 3 са подчинени на задачите с ниво 2 и т. н. Например:


Във файл, съдържащ стойности, разделени със запетая, (CSV) се съдържа следният текст:

1,Обобщена задача 1
2,Задача А
2,Задача Б
2,Обобщена задача 2
3,Задача В
3,Задача Г
1,Обобщена задача 3
2,Задача Д
2,Задача Е
Ако този файл се импортира в Microsoft Project, като се използва таблица на задачите със структурно ниво и име, като първите й две полета, задачите ще се импортират със следната структура:

Структурно
ниво Име
--------------------------
1 1 Обобщена задача 1
2 1.1 Задача А
2 1.2 Задача Б
2 1.3 Обобщена задача 2
3 1.3.1 Задача В
3 1.3.2 Задача Г
1 2 Обобщена задача 3
2 2.1 Задача Д
2 2.2 Задача Е
ЗАБЕЛЕЖКА: Номерът на структурата и отстъпът на името са показани за ясно показване на структурата.
Свойства

ИД на статията: 97831 – Последен преглед: 18.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка