Как да извършите надстройка със заместване (преинсталиране) на Windows XP

ВЪВЕДЕНИЕ

Важно Преинсталирането на операционната система Windows или изпълняването на надстройка със заместване на операционната система е крайна мярка за отстраняване на неизправности, която следва да предприемете само ако наистина разбирате свързаните с нея последствия и рискове. Ако решите да предприемете тази стъпка, първо проверете дали разполагате с първоначалния инсталационен носител на Windows XP и продуктовия ключ на вашата операционна система. Ако не се чувствате готови да преинсталирате или поправите операционната система Windows, можете да се свържете с производителя на компютъра за помощ или да занесете компютъра в специализиран сервиз за компютри.

В тази статия са обяснени два метода за извършване на надстройване на място (преинсталиране) на Windows XP. Ако сте стигнали до тази статия, търсейки друга информация, използвайте полето за търсене в горната част на страницата, за да откриете необходимото съдържание за решаване на вашия проблем.

Надстройката със заместване се нарича още "поправка на инсталацията". Тази операция преинсталира Windows XP в същата папка на вашия компютър, където е бил инсталиран първоначално. Можете по желание да извършите надстройка със заместване, ако е необходимо инсталацията на Windows XP да бъде поправена и ако едно от следните условия е вярно:
 • Не можете да стартирате Windows XP в безопасен режим. За допълнителна информация относно начина на стартиране на компютър с Windows XP в безопасен режим щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

  315222 Описание на опциите за стартиране на Windows XP в безопасен режим

 • Не можете да стартирате Windows XP, след като инсталирате софтуерна актуализация на Microsoft.
 • Съществува проблем със системния регистър, който не може да бъде решен с помощта на други инструменти, като например функцията за възстановяване на системата. За допълнителна информация относно възстановяването на системата щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

  306084 Как да възстановите предишно състояние на операционната система в Windows XP

 • Трябва да приложите разрешенията по подразбиране (за файлове и системния регистър) за вашата инсталация на Windows XP. Това състояние може да настъпи, ако програмните файлове липсват или са повредени, след като направите промени или актуализации на вашия компютър или програми.
 • Необходимо е да регистрирате компонентите на компонентния обектен модел (COM) и файловете от тип Windows File Protection (WFP). Причината за това състояние са липсващи или повредени системни файлове.
 • Трябва отново да изброите Plug and Play устройствата с помощта на инсталиращата програма на Windows. Това включва и маскиращия хардуера слой (HAL).
Тази статия е предназначена за компютърни потребители на средно до напреднало ниво. В тази статия има няколко връзки, които водят към други статии с допълнителна информация. Вероятно ще ви бъде по-лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Отстраняване на неизправности

Преди да стартирате преинсталиране, прегледайте тези статии за отстраняване на неизправности и следния раздел "Кога не бива да преинсталирате", за да определите дали преинсталацията е необходима.

Ако сте готови да извършите отстраняването на неизправности, прегледайте следните статии от базата знания на Microsoft, преди да започнете преинсталирането:
308041 Разширено отстраняване на неизправности при често срещани проблеми при стартиране в Windows XP (за напреднали потребители) (Това може да е на английски)
308029 Разширено отстраняване на неизправности при изключване в Windows XP (Това може да е на английски)
307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP

Ако не сте сигурни, че ще се справите с отстраняването на неизправности, можете да преминете към следващия раздел, да помолите някого за помощ или да се свържете с отдела за техническа поддръжка на Microsoft.

Кога не бива да преинсталирате

Преинсталирането може да не разреши вашия проблем. Прегледайте този раздел, за да разберете дали преинсталирането е подходящо във вашата ситуация.

Поправка на компонент

Не извършвайте преинсталиране за поправяне на компонент или програма, която не са инсталирани в момента. Ако имате необходимите разрешения, използвайте инструмента "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел или преинсталирайте компонента или програмата, а не Windows. За да отворите "Добавяне или премахване на програми" в Windows XP, щракнете върху Старт, изберете Контролен панел, след което щракнете върху Добавяне или премахване на програми.

Проблем с потребителски акаунт

Не изпълнявайте преинсталиране в опит да разрешите проблем с потребителски акаунт, парола или локален профил. За да определите дали проблемът е свързан с потребителски акаунт, парола или локален профил, създайте нов потребителски акаунт (ако имате необходимите разрешения) и влезте с този акаунт, за да видите дали проблемът е разрешен.За допълнителна информация относно създаването на нов потребителски акаунт в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

279783 Начини за конфигуриране и използване на потребителски акаунти в Windows XP

Възстановяване на системата

Ако преинсталирате Windows XP, всички съществуващи точки на възстановяване се премахват и след завършване на преинсталирането автоматично се създава нова точка на възстановяване на системата. Не извършвайте преинсталиране, в случай че може да ви се наложи да използвате "Възстановяване на системата", за да върнете компютъра в предишно състояние.За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

301224 Има липсващи или изтрити точки на възстановяване от "Възстановяване на системата" (Това може да е на английски)

Програми от други производители

Не преинсталирайте, с цел да решите проблем със записи в системния регистър, файлове или програми от други производители. За решаването на проблеми се свържете с производителя на съответната програма.

Проблеми с диска

Не преинсталирайте, ако смятате, че проблемът е в твърдия диск. За допълнителна информация относно проверката за грешки на диска щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

315265 Извършване на проверка за грешки на диска в Windows XP

308041 Разширено отстраняване на неизправности при често срещани проблеми при стартиране в Windows XP (Това може да е на английски)
Можете също така да се свържете с производителя на компютъра за повече информация относно отстраняването на неизправности при проблеми с твърдия диск.

Устройства от други производители

Не преинсталирайте, ако смятате, че проблемът е в устройство от друг производител. Определете дали в момента са инсталирани най-актуалните драйвери за устройството. За решаването на проблеми с устройството се свържете със съответния производителя.

Ако след като прегледате този раздел все още смятате, че трябва да преинсталирате Windows XP, продължете към следващия раздел.

Преди да преинсталирате Windows XP

Преди да преинсталирате Windows XP, прегледайте темите по-долу. Тези теми дават много информация и може да изглеждат сложни, но прочитането им ще ви помогне да разберете ясно какво трябва да направите, преди да преинсталирате Windows XP.

Предварителни условия

Инсталационен компактдиск на Windows
Преди да започнете, трябва да разполагате с инсталационния компактдиск и продуктовия ключ на Windows. Без тях не можете да преинсталирате Windows. Ако Windows е бил предварително инсталиран на вашия компютър, свържете се с производителя на компютъра за помощ относно получаването на инсталационните файлове и продуктовия ключ на Windows.
Драйвери на устройства
Много от драйверите на устройствата за хардуерните компоненти са вградени в Windows. Устройства като принтери, монитори, графични карти, звукови карти, модеми, външни устройства и скенери обаче обикновено имат отделни инсталационни компактдискове. Ако не разполагате с всички драйвери за хардуерните компоненти, можете да изтеглите драйверите от интернет и да ги запишете на компактдиск.

Ако компютърът ви изисква драйвери на устройство за съхранение или маскиращ хардуера слой (HAL) от друг производител, проверете дали имате копие от файловете на отделен носител за съхранение, преди да започнете преинсталирането.
Internet Explorer 7
Ако на компютъра е инсталиран Internet Explorer 7, трябва да го деинсталирате, преди да преинсталирате Windows XP.За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

917964 Извършване на инсталиране с поправяне на Windows XP при наличие на инсталиран Internet Explorer 7

Програми
Събирайте и пазете компактдисковете и продуктовите ключове на програмите, така че да можете да преинсталирате програмите след преинсталирането на Windows. Тези програми може да включват следното:
 • Програми от Microsoft Office
 • Антивирусен софтуер
 • Софтуер за записване на компактдискове
 • Софтуер на доставчика на интернет
Архивиране на данни
Преди да инсталирате Windows, архивирайте всички важни данни на друго място. Данните, които бихте могли да архивирате, може да включват следното:
 • Моите документи (документи, картини, музика, видео)
 • Програмни папки (конфигурационни данни, потребителски данни)
 • Предпочитани
 • Адресни книги
 • Имейл съобщения
 • Шаблони за документи
 • Макроси
 • Данни за многократна употреба
Първоначалните резервни копия на файловете на системния регистър (в папката %systemroot%\Repair) се подменят след приключване на преинсталирането. Тези първоначални файлове на системния регистър в папката Repair са създадени при инсталирането на Windows XP или при последното използване на помощната програма за архивиране, за да архивирате състоянието на системата. Ако смятате, че може да се наложи да използвате архивни копия на системния регистър след приключване на преинсталирането, копирайте архивните файлове на системния регистър на друго местоположение, преди да извършите преинсталирането.
Мрежови настройки
Можете да възстановите някои мрежови настройки, след като преинсталирате Windows. Преди да започнете преинсталирането, запишете мрежовите настройки на компютъра, така че да са лесно достъпни, ако тази стъпка бъде необходима. Тези настройки включват следното:
 • Име на компютъра
 • Работна група или домейн
 • TCP/IP настройки
За да намерите тези настройки, изпълнете следните стъпки:
 1. За да намерите тези настройки, щракнете върху бутона Старт, след което изберете Изпълнение.
 2. Напишете control ncpa.cpl в текстовото поле Отваряне, след което щракнете върху OK.
 3. Щракнете с десния бутон върху Локална връзка, след което щракнете с десния бутон върху Свойства.
 4. Запишете мрежовите настройки.
Информация за доставчика на интернет
За да сте спокойни, че ще можете да се свържете към интернет след преинсталирането на Windows, запишете информацията на доставчика на интернет. Това включва потребителско име, информация за парола, както и имената на сървърите за електронна поща.
Последователност на стартиране
Предупреждение Тази процедура може да включва промяна на настройките на CMOS (комплементарна MOS логика) и промяна на базовата входно-изходна система (BIOS). Неправилните промени в BIOS на компютъра могат да доведат до сериозни проблеми. Microsoft не може да гарантира, че възникналите вследствие на промени в BIOS проблеми могат да бъдат разрешени. Променяйте настройките на CMOS на собствен риск. Неправилните или повредени настройки на CMOS и BIOS могат да доведат до проблеми при стартиране и изключване.

Ако се налага да промените последователността на стартиране на BIOS на компютъра, така че да започва от инсталационния компактдиск, последователността трябва да бъде в следния ред:
 • Компактдисково устройство
 • Твърд диск
 • Флопидисково устройство
По време на стартирането, BIOS търси диск, от който да зареди операционна система. На компютър с инсталирана операционна система това обикновено е твърдият диск. BIOS е конфигуриран да търси дисковете на компютъра в определен ред, наречен "последователност на стартиране". Ако твърдият диск на компютъра е конфигуриран в BIOS като първи диск в последователността на стартиране, компютърът стартира, като използва твърдия диск, и не търси компактдисковото устройство като диск за стартиране.

За да конфигурирате BIOS да търси компактдисковото устройство, преди да търси в твърдия диск, изпълнете следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра.
 2. При първото стартиране на компютъра той изпълнява самодиагностика при включване на захранването (POST). Тази диагностика проверява дали всички свързани устройства функционират. Като част от POST се прави проверка на паметта. По време на диагностиката на паметта ще се появи съобщение, в което е указано как да влезете в BIOS. Например може да видите следното или подобно съобщение, обясняващо как да стартирате настройката на BIOS:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP (НАТИСНЕТЕ КЛАВИША DEL, ЗА ДА ВЛЕЗЕТЕ В НАСТРОЙКАТА)
  В този пример трябва да натиснете клавиша DEL непосредствено след приключването на диагностиката на паметта, за да стартирате процеса на настройка. Може да е необходимо да натиснете клавиша няколко пъти, за да сте сигурни, че ще влезете в настройката на BIOS.

  Съвет Има и други клавиши, които може да предоставят достъп до BIOS. Те включват следното:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL+ENTER
  • ALT+ENTER
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  Ако не сте сигурни как да влезете в настройката на BIOS, вж. ръководството за потребителя на дънната платка на компютъра.
 3. Потърсете настройките за последователност на стартиране (наричат се още ред на стартиране). Обикновено можете да използвате клавишите със стрелки, за да се придвижвате през менютата и настройките.
 4. Когато откриете настройката на последователността за стартиране, обикновено можете да я променяте с натискане на клавиша ENTER. Натиснете клавиша със знак плюс (+) или минус (-), докато избраният диск за стартиране стане компактдисковото устройство.

  Съвет Повече информация за това как да променяте BIOS можете да намерите в ръководството за потребителя. Обикновено то съдържа описания на менютата и инструкции за начина на промяна на опциите. Самият BIOS обикновено съдържа контекстно зависима помощ за отделните стъпки.
 5. След като укажете компактдисковото устройство като първо местоположение за търсене на диск за стартиране, можете да натиснете клавиша ESC, за да се върнете към менютата. В главното меню изберете опцията SAVE AND EXIT SETUP (ЗАПИСВАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ НАСТРОЙКИТЕ) или съответната подобна опция. Когато се появи потвърждението SAVE TO CMOS AND EXIT (ЗАПИСВАНЕ В CMOS И ИЗЛИЗАНЕ) или подобна опция, изберете YES (ДА).
 6. Ако не можете да изберете YES (ДА), натиснете клавиша с латинската буква y.

  Забележка BIOS използва клавиатурната подредба QWERTY. Ако вашите настройки на клавиатура са с друга подредба, трябва да натиснете този клавиш, който отговаря на клавиша Y в подредбата QWERTY.
 7. След като излезете от настройката на BIOS, компютърът ще се рестартира.
 8. Проверете дали компютърът стартира от компактдисковото устройство. Поставете инсталационния компактдиск на Windows XP и рестартирайте компютъра. Ако това е успешно, можете да започнете преинсталирането на Windows XP.
Ако не сте сигурни, че ще се справите с тази задача, може да помолите някой познат за помощ. Може също така да се свържете с отдела за техническа поддръжка на Microsoft за съдействие при разрешаване на този проблем.
Windows XP е предварително инсталиран
Ако Windows XP е предварително инсталиран на вашия компютър, преди да продължите с преинсталирането, прегледайте следната статия:
312369 Възможна e загуба на данни или програмни настройки след преинсталиране, поправяне или надстройване на Windows XP (Това може да е на английски)
Забележка Ако Windows XP е предварително инсталиран на компютъра, може да нямате опцията "Поправяне", която може да е необходима по време на процеса на преинсталиране. Свържете се с производителя на компютъра, за да получите инсталационен компактдиск за инсталиране с поправяне.
Windows XP Service Pack 2
Ако на компютъра вече е инсталиран Windows XP Service Pack 2 (SP2), трябва да преинсталирате и SP2, след като преинсталирате Windows XP. Един от начините е да обедините файловете на SP2 с файловете на Windows XP и да ги преинсталирате едновременно. Следвайте връзките в този раздел, за да опитате този метод.

Забележка Има също така два метода за преинсталиране на SP2 отделно, след като сте преинсталирали Windows XP. Можете да намерите тези два метода в раздела "След като преинсталирате Windows XP".

Забележка Сервизните пакети са кумулативни. Всеки нов сервизен пакет съдържа всички корекции, включени в предишните сервизни пакети, както и нови корекции. Не се налага да инсталирате по-ранна версия на сервизен пакет, преди да инсталирате най-новата. Например, трябва просто да инсталирате Windows XP Service Pack 2 (SP2), а не е необходимо да инсталирате и Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Преинсталиране на Windows XP

За да преинсталирате Windows XP, опитайте някой от методите по-долу. Ако първият метод не работи, опитайте следващия и т. н.

Забележка По време на инсталирането е препоръчително да прекъснете връзката с интернет. Това помага за предпазване от злонамерени потребители.

Метод 1: Започнете преинсталирането от Windows XP

За да преинсталирате Windows XP с помощта на компактдиск на Windows XP, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте компютъра.
 2. Поставете компактдиска с Windows XP в CD или DVD устройството на компютъра.
 3. На страницата "Добре дошли в Windows XP" щракнете върху Инсталиране на Windows XP.
 4. На страницата "Добре дошли в инсталиращата програма на Windows" щракнете върху Надстройване (препоръчва се) в полето Тип инсталация (ако опцията не е вече избрана), след което натиснете Напред.
 5. На страницата с лицензионното споразумение щракнете върху Приемам споразумението, след което щракнете върху Напред.
 6. На страницата "Вашият продуктов ключ" въведете 25-знаковия продуктов ключ в полетата Продуктов ключ, след което щракнете върху Напред.
 7. На страницата "Получаване на актуализираните инсталационни файлове" изберете желаната опция и щракнете върху Напред.
 8. Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да преинсталирате Windows XP.
Ако сте приключили успешно преинсталирането, поздравления. Почти сте готови. Преминете към раздела "След като преинсталирате Windows XP", за да приключите.

Ако сте получили съобщение за грешка или ако преинсталирането не е завършило, опитайте метод 2.

Метод 2: Инсталирайте с поправяне Windows XP чрез стартиране на компютъра от компактдиска с Windows XP

Забележка Ако Windows XP е бил предварително инсталиран на компютъра, е необходим инсталационен компактдиск, за да преинсталирате. Свържете се с производителя на компютъра, за да получите инсталационен компактдиск за инсталиране с поправяне.

За да преинсталирате Windows XP чрез стартиране на компютъра от компактдиск с Windows XP, извършете следните действия:
 1. Поставете компактдиска с Windows XP в CD или DVD устройството, след което рестартирайте компютъра.
 2. Когато на екрана се появи съобщението "Press any key to boot from CD" ("Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от компактдиск"), натиснете някой клавиш, за да стартирате компютъра от компактдиска с Windows XP.
 3. На екрана "Добре дошли в инсталиращата програма" ще се изпише следното съобщение:
  This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: (Тази част на инсталиращата програма подготвя Microsoft Windows XP за работа на вашия компютър:) To setup Windows XP now, press ENTER. (За да инсталирате Windows XP сега, натиснете ENTER.) За да поправите инсталация на Windows XP с помощта на конзолата за възстановяване, натиснете R. За да напуснете инсталиращата програма, без да инсталирате Windows XP, натиснете F3.
 4. Натиснете клавиша ENTER, за да инсталирате Windows XP.
 5. На екрана Лицензионно споразумение за Windows XP натиснете F8, за да приемете лицензионното споразумение.
 6. Проверете дали в полето е избрана текущата инсталация на Windows XP, след което натиснете R, за да поправите Windows XP.
 7. Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да преинсталирате Windows XP. След приключване на поправянето на Windows XP е възможно да се наложи да активирате повторно копието на Windows XP.За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

  310064 Отстраняване на проблеми при инсталирането на Windows XP при надстройване от Windows 98 или Windows Millennium Edition (Това може да е на английски)
Ако сте приключили успешно преинсталирането, поздравления. Почти сте готови. Преминете към раздела "След като преинсталирате Windows XP", за да приключите.

Ако сте получили съобщение за грешка или ако преинсталирането не е завършило, за съжаление тази статия не е разрешила вашия проблем. За следващите стъпки можете да помолите някой познат за помощ. Може също така да се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft за съдействие при разрешаване на този проблем.

След като преинсталирате Windows XP

След като приключите с преинсталирането, изпълнете някои последни задачи.

Забележка: Можете също така да активирате защитната стена в Internet Explorer. За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

283673 Включване и изключване на защитната стена в Windows XP

Преинсталиране на Windows XP Service Pack 2

Ако преди да преинсталирате Windows XP на компютъра е бил инсталиран Windows XP Service Pack 2 (SP2), тогава следва да преинсталирате и SP2. Ако не сте преинсталирали SP2 заедно с Windows XP в предишния раздел, използвайте някой от методите по-долу, за да преинсталирате SP2 сега.
Метод 1: Снабдете се с компактдиска със сервизния пакет и го преинсталирайте след преинсталирането на Windows XP
За да поръчате Windows Service Pack 2 на компактдиск, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Метод 2: Изтеглете сервизния пакет, след като преинсталирате Windows XP
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Преинсталиране на всички актуализации на Windows

След като преинсталирате Windows XP, трябва да преинсталирате също така и всички актуализации на Windows. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Преинсталиране на Internet Explorer 7

Когато Windows XP бъде поправен и се изпълнява правилно, преинсталирайте Internet Explorer 7. За целта ще ви е необходим пакетът за инсталиране на Internet Explorer 7. Този пакет можете да изтеглите чрез Windows Update. Освен това пакетът може все още да се съхранява на компютъра от първото инсталиране на Internet Explorer 7. Намерете инсталационния пакет в папката, в която сте съхранили файловете, и преинсталирайте програмата.

Забележка Този пакет може да бъде открит в папката "Временни Интернет файлове". Ако не можете да откриете инсталационния пакет на Internet Explorer 7, посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да се сдобиете с него: За да се свържете със сайта на Microsoft за изтегляне на файлове, е необходимо да притежавате функциониращ уеб браузър. Ако Internet Explorer 6 не работи на компютъра след деинсталирането на Internet Explorer 7, няма как да изтеглите инсталационния пакет на Internet Explorer 7. В този случай можете да използвате компютър с функциониращ уеб браузър, за да изтеглите инсталационния пакет на Internet Explorer 7. След това използвайте споделено мрежово устройство, за да инсталирате програмата на поправения компютър. Ако не можете да използвате споделено мрежово устройство за тази цел, копирайте инсталационния пакет на Internet Explorer 7 на компактдиск и го инсталирайте на поправения компютър от компактдиска.

Ако срещнете трудности при изпълнението на тези последни стъпки, за съжаление това съдържание не може да ви бъде полезно с допълнителна информация. Може да помолите някого за помощ или да се свържете с отдела за техническа поддръжка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно отстраняването на конкретни неизправности с инсталирането на Windows XP щракнете върху следните номера на статии, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:

312369 Възможна e загуба на данни или програмни настройки след преинсталиране, поправяне или надстройване на Windows XP (Това може да е на английски)
312368 След преинсталиране, поправяне или надстройване на Windows XP възниква загуба на данни (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно инсталиращата програма на Windows XP щракнете върху следните номера на статии, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:

286463 Бележки към инсталиращата програма на Windows XP, съдържащи се във файла Pro.txt (Това може да е на английски)
306824 Бележки към инсталиращата програма на Windows XP, съдържащи се във файла Home.txt

286647 Съдържание на файла Read1st.txt на Windows XP (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 978788 – Последен преглед: 10.06.2013 г. – Редакция: 1

Обратна връзка