Съобщение за грешка "0x80070057", когато архивирате файлове в Windows 7

СИМПТОМИ

Когато архивирате файлове чрез "Архивиране в Windows" на компютър, на който се изпълнява Windows 7, архивирането е неуспешно и получавате следното съобщение за грешка:
Възникна вътрешна грешка: Параметърът е неправилен. (0x80070057)

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите проблема, използвайте някой от следните методи:

Метод 1: Променете настройката за десетичен знак

Този проблем може да възникне, ако десетичният знак не е зададен на "." (точка). Това е често срещано явление в езици и езикови променливи, различни от английски (САЩ), като например немски (Германия).

За да промените настройката за десетичния знак, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете Контролен панел, щракнете върху Часовник, език и регион и след това върху Регион и език.
 2. Щракнете върху раздела Формати и след това върху Допълнителни настройки.
 3. В полето Десетичен знак въведете . (точка) и след това щракнете върху OK два пъти.
 4. Рестартирайте компютъра.
Забележка Софтуер на друг производител може да предизвика промени в езиковата променлива по време на изпълнение и да замести настройката в контролния панел.

Метод 2: Добавяне на стойност към ключа в системния регистър

Предупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте системния регистър на свой собствен риск.

За да изпълним Метод 2 вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

 1. Щракнете върху Стартбутон , въведете Regedit.exe в полето Търсене на програми и файлове, след което натиснете ENTER.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System
 3. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 4. Въведете CopyFileBufferedSynchronousIo и натиснете ENTER.
 5. Щракнете с десния бутон на мишката върху CopyFileBufferedSynchronousIo и изберете Modify (Модифицирай).
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 7. Затворете редактора на системния регистър.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл.
Свойства

ИД на статията: 982736 – Последен преглед: 10.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка