"Трябва да укажете стойност за това задължително поле" съобщение за грешка при записване на прикачен файл в Office SharePoint Server 2007 списък елемент

Прилага се за: 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2SharePoint Server

Симптоми


Да разгледаме следния сценарий. Можете да инсталирате 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2. Записване на прикачен файл в Microsoft Office SharePoint Server 2007 елемент. Обаче не въвеждате нищо в полето за заглавие. В този случай не можете да запишете прикачения файл. Освен това се извежда следното съобщение за грешка:
"Трябва да зададете стойност за това задължително поле."
Забележка:Този проблем възниква, когато е инсталиран 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1.

Решение


За да разрешите този проблем, приложете следната актуализация:
983307 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2007 (sts-x-none.msp): 29 юни 2010 г.
Забележка Пакета с актуални корекции, описана в статия от базата знания на Microsoft (БЗ) 983307 не са насочени към съществуващи приложения без заглавия. Въпреки това можете да запишете нови приложения без заглавия. Освен това можете да качвате приложения без заглавия в съществуващ елемент от списък.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".