Деинсталиране на SharePoint Workspace 2010

Прилага се за: SharePoint Workspace 2010

ВЪВЕДЕНИЕ


Тази статия описва как да деинсталирате Microsoft SharePoint Workspace 2010. Освен това тя описва как да оставите или да премахнете всички асоциирани данни, когато деинсталирате SharePoint Workspace 2010.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


В определени ситуации може да се наложи да деинсталирате SharePoint Workspace 2010. По подразбиране, когато деинсталирате SharePoint Workspace, всички данни за акаунта и за работната област на Groove остават на компютъра. Тези данни могат да бъдат използвани от следваща инсталация на SharePoint Workspace. Преди обаче да деинсталирате SharePoint Workspace, ви препоръчваме да защитите данните, като извършите едно от следните действия:
 • Запишете вашия акаунт във файл.
 • Запишете в архив всяка работна област на Groove, която няма други членове.
За пълните процедури вж. следните теми в помощната информация на SharePoint Workspace:
 • Записване на архивно копие на вашия акаунт
 • Записване работна област като архив
След като архивирате всички данни, които искате да запишете, използвайте една от следните процедури, за да деинсталирате SharePoint Workspace от компютъра.

Как да деинсталирате SharePoint Workspace, но да оставите всички асоциирани данни

 1. В раздела Файл щракнете върху Изход.

  ЗабележкаАко SharePoint Workspace е спрял поради грешка, отворете диспечера на задачите, за да се уверите, че процесът Groove.exe не се изпълнява.
 2. В контролния панел отворете елемента Програми и функции или отворете елемента Добавяне или премахване на програми.
 3. В списъка с инсталирани програми изберете пакета Microsoft Office 2010, който изпълнявате, и след това щракнете върху Промяна.

  Забележка Ако сте инсталирали самостоятелна версия на SharePoint Workspace, щракнете върху SharePoint Workspace 2010, щракнете върху Деинсталирай и преминете към стъпка 5.
 4. Щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това върху Продължи.
 5. В списъка Microsoft Office SharePoint Workspace щракнете върху Не е наличен и след това върху Продължи.
 6. Когато инсталиращата програма завърши деинсталирането на SharePoint Workspace, щракнете върху Затвори.

Как да деинсталирате SharePoint Workspace и да премахнете всички асоциирани данни

 1. В лентата с основни задачи на Groove щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции и след това щракнете върху Предпочитания.
 2. В раздела Самоличности щракнете върху Без списък за опцията Указателят с контакти за публичното работно пространство и за опцията Локалния мрежов указател.

  Забележка Ако имате множество самоличности от предишна инсталация на Groove, повторете тази стъпка за всяка самоличност.
 3. В раздела Акаунт щракнете върху Изтрий под Изтриване на акаунта от този компютър.

  Забележка Ако изтриете вашия акаунт, текущото инсталиране няма да бъде съхранено.
 4. Щракнете върху OK, за да излезете от Предпочитания и щракнете върху OK, за да излезете от диалоговия прозорец Опции на SharePoint Workspace.
 5. В раздела Файл щракнете върху Изход.
 6. Рестартирайте SharePoint Workspace, за да завършите комуникациите, асоциирани с изтриването на акаунта.
 7. В раздела Файл щракнете върху Изход.
 8. В контролния панел отворете елемента Програми и функции или отворете елемента Добавяне или премахване на програми.
 9. В списъка с инсталирани програми изберете пакета Microsoft Office 2010, който изпълнявате, и след това щракнете върху Промяна.

  Забележка Ако сте инсталирали самостоятелна версия на SharePoint Workspace, щракнете върху SharePoint Workspace 2010, щракнете върху Деинсталирай и преминете към стъпка 11.
 10. Щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това върху Продължи.
 11. В списъка Microsoft Office SharePoint Workspace щракнете върху Не е наличен и след това върху Продължи.
 12. Когато инсталиращата програма завърши деинсталирането на SharePoint Workspace, щракнете върху Затвори.
 13. За да премахнете всички файлове с данни, изтрийте вашите папки с данни на Groove. Тези папки са на едно от следните местоположения в зависимост от операционната система, която изпълнявате:

  Windows Vista и Windows 7
  C:\Потребители\потребителско_име\AppData\Local\Microsoft\Office\Groove
  Windows XP
  C:\Documents and Settings\потребителско_име\Local Settings\Application Data\Microsoft\Office\groove

БИБЛИОГРАФИЯ


За повече информация за Microsoft SharePoint Workspace 2010 посетете следния уеб сайт на Microsoft TechNet: