В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Клавишни комбинации в Windows

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Кратко изложение
Тази статия съдържа списък на клавишни комбинации, които можете да използвате с Windows.
Допълнителна информация

Системни клавишни комбинации в Windows

 • F1: Помощ
 • CTRL+ESC: Отворете менюто Старт
 • ALT+TAB: Превключване между отворени програми
 • ALT+F4: Затваряне на програмата
 • SHIFT+DELETE: Безвъзвратно изтриване на елемент
 • Клавиш Windows+L: Заключете компютъра (без да използвате CTRL+ALT+DELETE)

Клавишни комбинации в програми под Windows

 • CTRL+C: Копиране
 • CTRL+X: Изрязване
 • CTRL+V: Поставяне
 • CTRL+Z: Отмяна (на действие, команда)
 • CTRL+B: Получер (удебелен) шрифт
 • CTRL+U: Подчертаване
 • CTRL+I: Курсив

Комбинации от натискане на бутон на мишката и клавиш за обекти от тип обвивка

 • SHIFT+натискане на десния бутон на мишката: Извеждане на контекстно меню, съдържащо алтернативни команди
 • SHIFT+двукратно щракване с мишката: Стартиране на алтернативната команда по подразбиране (втория елемент в менюто)
 • ALT+двукратно щракване с мишката: Извеждане на свойствата
 • SHIFT+DELETE: Безвъзвратно изтриване на елемент без поставяне в кошчето

Общи изцяло клавиатурни команди

 • F1: Стартиране на Windows Help (Помощ на Windows)
 • F10: Активиране на опциите на лентата с меню
 • SHIFT+F10 Отваряне на контекстно меню за избрания елемент (същото като натискане с десния бутон на мишката върху елемент)
 • CTRL+ESC: Отваря менюто Старт (с използване на клавишите със СТРЕЛКИ за избор на елемент)
 • CTRL+ESC или ESC: Избира бутона Старт (натиснете TAB, за да изберете лентата със задачи, или SHIFT+F10 за контекстно меню)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Отваря диспечера на задачите на Windows
 • ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ: Отваряне на поле с падащ списък
 • ALT+TAB: Превключване към друга активна програма (задръжте натиснат клавиша ALT и натиснете клавиша TAB, за да се покаже прозорецът за превключване между задачи)
 • SHIFT: Натиснете и задръжте клавиша SHIFT при поставяне на компактдиск, за да избегнете задействането на функцията за автоматично стартиране на диска
 • ALT+SPACE (ИНТЕРВАЛ): Извежда системното меню на основния прозорец (от системното меню можете да възстановявате, премествате, преоразмерявате, минимизирате, максимизирате или затваряте прозореца)
 • ALT+- (ALT+дефис): Извежда системното меню на дъщерен прозорец в програми с многодокументен интерфейс (MDI) (от системното меню на дъщерен прозорец на MDI можете да възстановявате, премествате, преоразмерявате, минимизирате, максимизирате или затваряте прозореца)
 • CTRL+TAB: Превключване към следващия дъщерен прозорец в програма с многодокументен интерфейс (MDI)
 • ALT+подчертаната буква в меню: Отваряне на менюто
 • ALT+F4: Затваряне на активния прозорец
 • CTRL+F4: Затваряне на активния прозорец в програма с многодокументен интерфейс (MDI)
 • ALT+F6: Превключване между няколко прозореца в една и съща програма (например при активиран диалогов прозорец на Търсене в Notepad ALT+F6 превключва между диалоговия прозорец на Търсене и основния прозорец на Notepad)

Клавишни комбинации за обекти тип обвивка, папки и Windows Explorer

За избрания обект:
 • F2: Преименуване на обекта
 • F3: Намиране на всички файлове
 • CTRL+X: Изрязване
 • CTRL+C: Копиране
 • CTRL+V: Поставяне
 • SHIFT+DELETE: Моментално изтриване на избрания елемент без поставяне в кошчето
 • ALT+ENTER: Отваряне на свойствата на текущия обект

За да копирате файл:

Натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато придвижвате файла към друга папка.

За да създадете пряк път

Натиснете и задръжте CTRL+SHIFT, докато придвижвате файл към работния плот или към папка.

Управление на обикновени папки/преки пътища

 • F4: Избира полето Придвижване към друга папка и преместване надолу по записите в полето (ако лентата със задачи в Windows Explorer е активна)
 • F5: Опресняване на активния прозорец.
 • F6: Придвижване из панелите в Windows Explorer
 • CTRL+G: Отваряне на инструмента Go To Folder (Придвижване към папка) (само в Windows Explorer на Windows 95)
 • CTRL+Z: Отмяна на последната команда
 • CTRL+A: Избор на всички елементи в активния прозорец
 • BACKSPACE: Превключване към родителската папка
 • SHIFT+щракване+бутон Close: В случай на папките - затваряне на активната папка и всички родителски папки (папките над нея)

Управление на дървото на Windows Explorer

 • Звездичка (*) от цифрова клавиатура: Разгъване на всичко под текущата селекция
 • Плюс (+) от цифрова клавиатура: Разгъване на текущата селекция
 • Минус (-) от цифрова клавиатура: Свиване на текущата селекция.
 • ДЯСНА СТРЕЛКА: Разгъване на текущата селекция, ако не е разгъната. В противен случай преминаване към първата дъщерна папка
 • ЛЯВА СТРЕЛКА: Сгъване на текущата селекция, ако е разгъната. В противен случай преминаване към родителската папка

Управление на Properties (Свойства)

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Придвижване по разделите със свойства

Клавишни комбинации за опциите на Accessibility (Достъпност)

 • Натискане на SHIFT пет пъти: Включване и изключване на инструмента StickyKeys (Оставащи клавиши)
 • Натискане и задържане на десния клавиш SHIFT натиснат за осем секунди: Включване и изключване на инструмента FilterKeys (Филтриране на клавиши)
 • Натискане и задържане на клавиша NUM LOCK натиснат за пет секунди: Включване и изключване на инструмента ToggleKeys (Озвучаване при смяна на клавиатурния режим)
 • Ляв ALT+ляв SHIFT+NUM LOCK: Включване и изключване на инструмента MouseKeys (Клавиши вместо мишка)
 • Ляв ALT+ляв SHIFT+PRINT SCREEN: Включване и изключване на висококонтрастния режим

Клавиши на Microsoft Natural Keyboard

 • Клавиш с логото на Windows: Меню Старт
 • Windows Logo+R: Диалогов прозорец Изпълнение
 • Windows Logo+M: Минимизиране на всички прозорци
 • SHIFT+клавиш Windows+M: Отмяна на минимизирането на всички прозорци
 • Клавиш Windows+F1: Помощ
 • Windows Logo+E: Windows Explorer
 • Клавиш Windows+F: Търсене на файлове или папки
 • Клавиш Windows+D: Минимизиране на всички отворени прозорци и показване на работния плот (desktop)
 • CTRL+клавиш Windows+F: Търсене на компютри
 • CTRL+клавиш Windows+TAB: Преместване на фокуса от Start (Старт) към лентата с инструменти Quick Launch (Бързо стартиране), към системния панел (използвайте ДЯСНА СТРЕЛКА и ЛЯВА СТРЕЛКА, за да премествате фокуса към лентата с инструменти Quick Launch (Бързо стартиране) и към системния панел)
 • Клавиш Windows+TAB: Циклично придвижване по бутоните на лентата със задачи
 • Клавиш Windows+Break: Диалогов прозорец Свойства на системата
 • Клавиш Приложение: Показване на контекстно менюто за избрания елемент

Клавиатура Microsoft Natural Keyboard и инсталиран софтуер IntelliType

 • Клавиш Windows+L: Излизане от Windows
 • Клавиш Windows+P: Стартиране на диалога за печат
 • Клавиш Windows +C: Отваряне на контролния панел
 • Клавиш Windows +V: Зарежда системния буфер
 • Клавиш Windows+К: Отваря диалоговия прозорец Свойства на клавиатурата
 • Клавиш Windows+I: Отваря диалоговия прозорец Свойства на мишката
 • Клавиш Windows+А: Зарежда Accessibility Options (Опции за достъпност), ако те са налични
 • Клавиш Windows+ИНТЕРВАЛ: Извеждане на списъка с клавишни комбинации на Microsoft IntelliType
 • Клавиш Windows+S: Включване и изключване на режима CAPS LOCK (Само главни букви)

Клавишни комбинации за управление на диалогови прозорци

 • TAB: Преминаване към следващия елемент за управление в диалоговия прозорец
 • SHIFT+TAB: Преминаване към предишния елемент за управление в диалоговия прозорец
 • ИНТЕРВАЛ: Ако активният елемент за управление е бутон, следва натискане на бутона. Ако активният елемент за управление е квадратче (позволяващо поставяне на отметка в него), следва активиране (отбелязване) на квадратчето. Ако активният елемент за управление е опция, следва избор на опцията.
 • ENTER: Еквивалентно на натискане на избрания бутон (бутонът, очертан с контурна линия)
 • ESC: Еквивалентно на натискане на бутона Отказ
 • ALT+подчертаната буква в елемент от диалоговия прозорец: Придвижване към съответния елемент
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 126449 – Последен преглед: 04/02/2014 11:39:00 – Редакция: 3.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 95, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Обратна връзка