В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

SBS 2008 BPA съобщава, че регистрационният файл на конфигурирането на бази данни в Windows SharePoint Services става прекалено голям (в момента с размер над 1 ГБ)

СИМПТОМИ

Регистрационният файл на Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) може да нарасне до голям размер при инсталиране по подразбиране на Small Business Server 2008 (SBS 2008). Анализаторът на най-добри практики (BPA) на SBS 2008 ще издаде предупредително съобщение с текст:

Регистрационният файл на конфигурирането на бази данни на SharePoint става голям

Регистрационният файл на конфигурирането на бази данни на Windows SharePoint става голям (в момента с размер над 1 ГБ)

ПРИЧИНА
Това ще стане, ако базата данни е конфигурирана за използване на настройката по подразбиране за режим на пълно възстановяване и за базата данни са регистрирани много транзакции.
РАЗРЕШЕНИЕ

За да намалите размера на регистрационния файл, използвайте следните стъпки. Първо се препоръчва пълно архивиране на сървъра.

За да намалим размера на регистрационния файл вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да отстраните автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върхуИзпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.

Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50682Забележка Възможно е този съветник да е само на английски. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, за да можете да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

1. Отворете Notepad и копирайте и поставете в Notepad следващия текст. Запишете файла като c:\logshrink.sql.

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Отворете команден прозорец с повишени привилегии и изпълнете следната команда:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Този скрипт ще създаде два архивни файла (before.bkf и after.bkf) в C:\windows\temp.
Свойства

ИД на статията: 2000544 – Последен преглед: 10/31/2011 16:05:00 – Редакция: 1.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Обратна връзка