Изгледът на диаграма на Гант или изгледът на използването се отпечатват на твърде много страници в Project

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
Възможно е при печат или визуализация на печата в Microsoft Project на изглед на диаграма на Гант или изглед на използването, лентите на задачите или колоните с данни да се отпечатат на повече страници от необходимото или да видите допълнителен индикатор на времевия период под края на проекта.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
За да избегнете тази ситуация, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Ръчно нагласяне на индикатора на времевия период

Ако е избрана опцията Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата), изключете я и ръчно променете индикатора на времевия период. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Page Setup (Настройка на страниците).
 2. Щракнете върху раздела View (Изглед).
 3. Щракнете, за да изчистите отметката от квадратчето Fit timescale to end of page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата).
 4. Щракнете върху Print Preview (Визуализация на печата). Ако не получите желания резултат, продължете със следващата стъпка.
 5. Щракнете върху Close (Затвори) на лентата с инструменти във визуализацията на печата.
 6. В менюто Format (Формат) изберете Timescale (Индикатор на времевия период).
 7. В полето Enlarge (Увеличение) намалете процента, за да намалите ширината на индикатора на времевия период. Увеличете процента, за да увеличите ширината на индикатора на времевия период.
 8. Щракнете върху OK.

Метод 2: Побиране на индикатора на времевия период до края на страницата

Опцията Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата) увеличава или намалява ширината на индикатора на времевия период, така че да съвпадне с края на страницата. Това предотвратява отпечатването на страницата с ленти или данни само на малка част от страниците, което води до наличието на празен индикатор на времевия период под последната лента или колона с данни.

За да включите опцията Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата), изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Page Setup (Настройка на страниците).
 2. Щракнете върху раздела View (Изглед).
 3. Щракнете, за да отметнете квадратчето Fit Timescale to End of Page (Побирай индикатора на времевия период до края на страницата).
 4. Щракнете върху OK.

Метод 3: Мащабиране на целия проект

Ако искате да мащабирате целия проект (а не само частта с индикатора на времевия период като в метод 1), мащабирайте целия проект, така че да се побере в желания брой страници. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Page Setup (Настройка на страниците).
 2. Щракнете върху раздела Page (Страница).
 3. Изберете опцията за мащабиране, която желаете да използвате.
 4. Отпечатайте проекта си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато мащабирате вашия проект за отпечатване, данните от проекта се мащабират пропорционално по височина и ширина.
PRJ2002 PRJ2003 PRJ 2007 prj2000
Свойства

ИД на статията: 202164 – Последен преглед: 09/18/2011 01:05:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbbug kbpending kbprint KB202164
Обратна връзка