В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Неуспешно преглеждане или редактиране в Office Online

Симптоми
Когато щракнете върху файл, съхранен в уеб сайт на Microsoft SharePoint Server 2010 или на Microsoft SharePoint Foundation 2010, получавате следното съобщение:

Отваряне на документ
Предстои да отворите:
                Име: <име на файла>
                От: <име на сайт>
Как бихте желали да отворите този файл?


Или получавате следното съобщение, когато щракнете двукратно върху файл, съхранен в OneDrive, за да разгледате файла в Office Online:

Изтегляне на файл
Искате ли да отворите или запишете този файл?

                Име: <име на файла>
                Тип: <Тип на файла>
                От: livefilestore.com


Причина
Този проблем възниква, тъй като исканата от вас операция в Office Online не поддържа формата на файла.

Разрешение
За да прегледате или редактирате файла чрез Office Online, отворете файла в Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 или Microsoft Office Word 2010 и след това го запишете, като използвате един от поддържаните формати. В следващата таблица са показани препоръчителните файлови формати за Office Online.

ПродуктФайлов формат
Microsoft Excel 2010 Web AppРаботна книга на Excel (*.xlsx)
Двоична работна книга на Excel (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppДокумент на Word (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppПрезентация на PowerPoint (*.pptx)
Допълнителна информация
За да преглеждате или редактирате в продуктите от Office Online, използвайте следващата таблица, за да проверите кои са поддържаните файлови формати.

Microsoft Word
Файлов форматПреглед в Word OnlineРедактиране в Word Online
Open XML (.docx)ДаДа
Двоичен (.doc)ДаДа, Word Online конвертира .doc файла в .docx файл, за да ви даде възможност да редактирате файла, но трябва да запишете файла като .docx, за да запазите промените си.
Макрос (.docm)ДаДа, но макросите не работят.
Шаблони (.dotm, .dotx)ДаНе, трябва да отворите шаблона в клиента.
Други файлови формати (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)НеНе

Microsoft Excel
Файлов форматПреглед в Excel OnlineРедактиране в Excel Online
Open XML (.xlsx)ДаДа
Двоичен (.xlsb)ДаДа
Двоичен (.xls)Да в OneDrive

Не в SharePoint
Да в OneDrive.

Не в SharePoint.
Макрос (.xlsm)ДаДа. Получавате обаче подкана да създадете копие на файла с премахнати макроси, когато записвате направените от вас промени.
Други файлови формати (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)НеНе

Microsoft PowerPoint
Файлов форматПреглед в PowerPoint OnlineРедактиране в PowerPoint Online
Open XML (.pptx, .ppsx)ДаДа
Двоичен (.ppt, .pps)ДаДа, PowerPoint Online конвертира .ppt или .pps файла в .pptx или.ppsx файл, за да ви даде възможност да редактирате файла, но трябва да запишете файла като .pptx или .ppsx, за да запазите промените си.
Макрос (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)ДаНе
Други файлови формати (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)НеНеЗабележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 2028380 – Последен преглед: 02/24/2015 10:28:00 – Редакция: 2.2

Microsoft Excel Online, Microsoft Word Online, Microsoft PowerPoint Online

  • kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380
Обратна връзка
>html>> ps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">t=">>/html>html>&t=">