В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Максималната дължина на URL е 2083 знака в Internet Explorer

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Microsoft Internet Explorer има максимална дължина на еднозначното местоположение на ресурса (URL) от 2083 знака. Internet Explorer също така има максимална дължина на пътя от 2048 знака. Това ограничение се прилага към URL за POST и GET заявки.

Ако използвате GET метода, вие сте ограничени до максимум 2048 знака минус броя на знаците в актуалната пътека.

Обаче POST методът не е ограничен от размера на URL що се касае до предаването на двойки име-стойност. Тези двойки се прехвърлят в горния колонтитул, а не в URL.

RFC 2616, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1", не указва изискване за дължината на URL.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна разбивка на компонентите вж. дефиниционния файл Wininet.

За повече информация вж. "Общ синтаксис" раздел 3.2.1 от RFC 2616, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1", на следната уеб страница на "Интернет общност":
Дължина на URL за POST и GET
Свойства

ИД на статията: 208427 – Последен преглед: 04/28/2010 14:43:47 – Редакция: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Обратна връзка
> html>l>