В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Приложението на Office се отваря празно от Sharepoint, WebDAV или сайт, когато е HTTP

Симптоми
Когато възникне този проблем, можете да наблюдавате и следните допълнителни симптоми:
 • Не получавате парола за базово удостоверяване, когато опитвате да отворите или изтеглите файла.
 • Не получавате съобщение за грешка, когато опитате да отворите файла. Свързаното приложение на Office се стартира, но избраният файл не се отваря.

Причина
Този проблем възниква при наличие на следните условия:
 • Сървърът е конфигуриран за базово удостоверяване.
 • Връзката между вашия компютър и уеб сървъра не използва слой със защитени сокети (SSL).
По подразбиране операциите с файлове, които използват базово удостоверяване по HTTP връзка, която не е SSL, са забранени в приложенията от Office 2010 и Office 2013.

Когато базовото удостоверяване е забранено, възниква една от следните грешки:
 • Клиентското приложение използва друг метод на удостоверяване. Това се случва, ако сървърът поддържа друг метод на удостоверяване.
 • Заявката е неуспешна (за подробности за това, какво се случва при неуспешна заявка, вижте списъка в секцията "Подробности за допълнителни симптоми").
Разрешение
Ако заобиколното решение с използване на HTTPS вместо HTTP не работи, решението е да разрешите SSL шифроване на уеб сървъра, за да позволите клиентски достъп по HTTPS.

Забележка По подразбиране приложенията от Office 2010 могат да отварят и изтеглят файлове от уеб сървър, който използва базово удостоверяване само по SSL връзка.
Заобикаляне
За да заобиколите този проблем, оставете приложенията от Office 2013 и Office 2010 да се свързват към уеб сървър с използване на базово удостоверяване по връзка, която не е SSL.

Предупреждение Когато разрешите базовото удостоверяване без SSL, вие сте подложени на значителен защитен риск.

За базово удостоверяване и свързаните с него рискове за сигурността
Базово удостоверяване изисква потребителите да имат валидно потребителско име и парола за достъп до съдържание. Този метод на удостоверяване не изисква конкретен браузър и всички основни браузъри го поддържат. Базовото удостоверяване работи и през защитни стени и прокси сървъри. Поради тези причини това е добър избор, когато искате да ограничите достъпа до част, но не до цялото съдържание на даден сървър.

Недостатъкът на базовото удостоверяване обаче е, че то предава нешифрован кодирани според base64 пароли по мрежата. Ако паролата бъде прихваната по мрежата от подслушващ софтуер, неупълномощен потребител може да разбере потребителското име и паролата и да използва отново тези идентификационни данни. Поради този риск за защитата приложенията от Office 2010 забраняват базово удостоверяване по връзка, която не е SSL, в конфигурацията по подразбиране.

Трябва да използвате базовото удостоверяване само когато знаете, че връзката между клиента и сървъра е сигурна. Връзката може да се създаде или по специализирана линия или с помощта на SSL шифроване и Transport Layer Security (TLS). За да използвате базовото удостоверяване с WebDAV например, трябва да конфигурирате SSL шифроване.

За повече информация за базовото удостоверяване вижте Базово удостоверяване и Конфигуриране на базово удостоверяване (IIS 7).

За повече информация за SSL и сертификатите вижте SSL и сертификати.
Разрешаване на базово удостоверяване по връзка, която не е SSL
Двете стъпки, които следват, описват как да разрешите на приложенията на Office 2013 и Office 2010 да отварят типове файлове на Office директно от сървър, който поддържа само базово удостоверяване по връзка, която не е SSL. Трябва да следвате тези стъпки само ако сте уверени, че връзката между потребителя и уеб сървъра е защитена. Директна връзка с кабел или специализирана линия се смятат за най-добър избор за защитени връзки.

Забележка За приложения от Office 2013 и Office 2010 се изискват и двете стъпки. За други приложения от Office се изисква само стъпка 1.

Стъпка 1: Конфигуриране на WebDAV Redirector в клиента
Забележка Тази стъпка е задължителна за приложения в пакета Office 2007, както и в Office 2013 и Office 2010.

На клиентския компютър конфигурирайте WebDAV Redirector да разрешава базово удостоверява по връзки, които не са SSL.

Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.

Windows XP и Windows Server 2003

За да разрешите базово удостоверяване на компютъра клиент, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 4. Въведете UseBasicAuth и след това натиснете Enter.
 5. Щракнете с десния бутон върху UseBasicAuth и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.

  Забележка Базовото удостоверяване е разрешено, ако записът UseBasicAuth е установен на ненулева стойност. Базово удостоверяване е забранено, ако записът UseBasicAuth от системния регистър не съществува или ако този запис е зададен на 0 (нула)..

  Съответствието е следното:
  0 – Базовото удостоверяване е забранено
  1 – Базовото удостоверяване е разрешено само за SSL връзки
  2 – Базовото удостоверяване е разрешено за SSL и връзки, които не са SSL
 7. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра.

Windows Vista, Windows 7 и Windows 8

За да разрешите базово удостоверяване на компютъра клиент, изпълнете следните стъпки:
 1. В Windows Vista или Windows 7 щракнете върху Старт, въведете regedit в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter.

  В Windows 8 задръжте копчето Windows (WINKEY) + F, маркирайте Приложения в лентатаМеню, въведете regedit в полето Търсене , след което натиснете Enter.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 4. Въведете BasicAuthLevel и след това натиснете Enter.
 5. Щракнете с десния бутон върху BasicAuthLevel и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 2 и след това щракнете върху OK.

  Забележка Съответствието е следното:
  0 - Базовото удостоверяване е забранено
  1 - Базовото удостоверяване е разрешено само за SSL връзки
  2 - Базовото удостоверяване е разрешено за SSL и връзки, които не са SSL
 7. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра.

За повече информация относно как да конфигурирате пренасочването WebDAV, за да разрешите базовото удостоверяване, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата за знания на Microsoft:
841215 Съобщение за грешка при опит да се свържете към библиотека на Windows SharePoint: "Възникна система грешка 5" (Това може да е на английски)
Стъпка 2: Актуализирайте системния регистър на клиента
Забележка Тази стъпка е задължителна за приложения на Office 2013 и Office 2010.

На компютъра клиент добавете ключа в системния регистър BasicAuthLevel и съответна стойност. За целта следвайте тези стъпки.

Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
  • В Windows 8 задръжте копчето Windows (WINKEY) + F, маркирайте Приложения в лентатаМеню, въведете regedit в полето Търсене и след това натиснете Enter. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
  • В Windows 7 или Windows Vista щракнете върху Старт, въведете regedit в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете regedit и след това щракнете върху OK.

 2. Намерете един от следните подключове в системния регистър и щракнете върху него:

  За Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  За Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 4. Въведете BasicAuthLevel и след това натиснете Enter.
 5. Щракнете с десния бутон върху BasicAuthLevel и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 2 и след това щракнете върху OK.

  Забележка Съответствието е следното:
  0 - Базовото удостоверяване е забранено
  1 - Базовото удостоверяване е разрешено само за SSL връзки
  2 - Базовото удостоверяване е разрешено за SSL и за връзки, които не са SSL
 7. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 2123563 – Последен преглед: 08/11/2014 13:31:00 – Редакция: 10.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Обратна връзка
/html>&t=">esListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
m/c.gif?DI=4050&did=1&t=">d=1&t=">js"> ;did=1&t="> + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">