В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Сравняване на данни в две колони в Excel с цел намиране на дублиращи се стойности

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Кратко изложение
Тази статия съдържа описание на два метода за сравняване на данни в две колони на работен лист на Microsoft Excel и откриване на дублиращи се записи.
Допълнителна информация

Метод 1: Използване на формула на работен лист

Изпълнете следните стъпки, за да сравните данните в две колони по този начин:
 1. Стартирайте Excel.
 2. В нов работен лист въведете следните данни (оставете колоната B празна):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Въведете следната формула в клетка B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Изберете клетките B1:B5.
 5. В Microsoft Office Excel 2003 и в по-ранните версии на Excel насочете мишката към Fill ("Запълване") в менюто Edit ("Редактиране") и щракнете върху Down ("Надолу").

  В Microsoft Office Excel 2007 и Excel 2010 щракнете върху Запълване в групата Редактиране, след което щракнете върху Надолу.

  Дублиращите се номера се показват в колоната B, като в следния пример:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Метод 2: Използване на макрос на Visual Basic

Microsoft предоставя примерни кодове само за илюстративни цели без изрично спомената или подразбираща се гаранция. Това включва като минимум подразбиращи се гаранции за пригодност за продажби или за друга конкретна цел. Подразбира се, че вие сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, използвани за създаване на процедури и отстраняване на грешки в кода на тези процедури. Инженерите по поддръжка на Microsoft могат да ви съдействат с обяснение на функциите на конкретна процедура. Те няма да модифицират тези примери с цел предоставяне на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания. За да използвате макрос на Visual Basic за сравнение на данни в две колони, изпълнете описаните в следния пример стъпки:
 1. Стартирайте Excel.
 2. Натиснете ALT+F11, за да стартирате редактора на програми във Visual Basic.
 3. В менюто Insert ("Вмъкване") щракнете върху Module ("Модул").
 4. Въведете следния код в модула:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Set CompareRange equal to the range to which you will  ' compare the selection.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' ЗАБЕЛЕЖКА: Ако диапазонът от клетки за сравняване се намира в друга работна книга  ' или работен лист, използвайте следния синтаксис.  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Сравнете последователно всяка от избраните клетки с  ' всяка клетка в CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Натиснете ALT+F11, за да се върнете в Excel.
 6. Въведете следните данни (оставете колоната B празна):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Изберете диапазона A1:A5.
 8. В Excel 2003 и в по-ранните версии на Excel насочете мишката към Macro ("Макрос") в менюто Tools ("Инструменти") и щракнете върху Macros ("Макрос").

  В Excel 2007 и Excel 2010 щракнете върху раздела Разработчик, след което щракнете върху Макрос в групата Код.
 9. Щракнете върху Find_Matches и след това натиснете Run ("Изпълни").
Дублиращите се номера се показват в колона B. Съвпадащите номера ще бъдат поместени до първата колона, както е илюстрирано тук:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 213367 – Последен преглед: 04/02/2014 11:40:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Обратна връзка