В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Разрешаване на регистрирането от Windows Installer

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows XP, вижте 314852.
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Windows включва услуга за регистриране, активирана от системния регистър, която помага да се диагностицират проблеми с Windows Installer. Статията описва начините за разрешаване на тази услуга за регистриране.

Забележка Записът в системния регистър в тази статия е валиден за всички операционни системи Windows.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Windows Installer може да използва регистрирането, за да помогне за отстраняване на проблеми при инсталиране на софтуерни пакети. Това регистриране е разрешено чрез добавяне на ключове и стойности в системния регистър. След добавянето и разрешаването на записите можете да се опитате да извършите отново проблемната инсталация и Windows Installer ще проследи хода на изпълнение и ще го публикува в папката Temp. Името на новия регистрационен файл е случайно, но започва с буквите "Msi" и завършва с разширение .log. За да намерите местоположението на папката Temp, въведете следния ред в командна среда:

cd %temp%
За да разрешим или да забраним регистрирането от Windows Installer вместо вас, отидете на раздел "Решете моя проблем". Ако предпочитате да разрешите регистрирането от Windows Installer сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Разрешаване на регистрирането от Windows InstallerЗабраняване на регистрирането от Windows Installer


Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За да разрешите регистрирането от Windows Installer

За да разрешите сами регистрирането от Windows Installer, отворете системния регистър с Regedit.exe и създайте следния път и ключове:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Logging
Value: voicewarmupx
Буквите в полето за стойност могат да бъдат в произволен ред. Всяка буква включва различен режим на регистриране. Действителната функция на всяка буква е, както е посочено по-долу, за MSI версия 1.1:
v - изход с много данни
o - съобщения за липса на дисково пространство
i - съобщения за състоянието
c - първоначални параметри на ПИ
e - всички съобщения за грешка
w - предупреждения, които не са фатални
a - действия при стартиране
r - записи за конкретни действия
m - информация за липса на памет или фатален изход
u - заявки на потребителя
p - свойства на терминала
+ - добавяне към съществуващ файл
! - Извеждане на всеки ред в регистрационния файл
x - Допълнителна информация за отстраняване на грешки. Флагът "x" е наличен само в Windows Server 2003 и по-новите операционни системи и във версията за разпространение на MSI 3.0 и по-новите версии на програмата за разпространение MSI.

"*" - заместващ знак, регистриране на цялата информация, освен за опциите v и x. За да включите опцията v и опцията x, задайте "/l*vx".
Забележка Това трябва да се използва само при отстраняване на проблеми и не трябва да се оставя така, тъй като ще има негативен ефект върху производителността на системата и дисковото пространство. При всяко използване на инструмента за добавяне/премахване на програми от контролния панел се създава нов Msi*.log файл.

Разрешаване на регистрирането от Windows Installer с групови правила

Можете да разрешите регистрирането с групови правила, като редактирате съответните групови правила за ОЕ или директория. Под "Групови правила" разгънете "Компютърна конфигурация", "Административни шаблони", "Компоненти на Windows" и след това изберете Windows Installer.

Щракнете двукратно върху Регистриране и след това щракнете върху Разрешено. В полето Регистриране изберете опциите, които искате да регистрирате. Регистрационният файл Msi.log се показва в папката Temp на системния том.

За повече информация за MSI регистрирането вижте помощта на Windows. За целта извършете търсене за израза "msi регистриране" и изберете "Управление на опции за компютри чрез групови правила".

Забележка По принцип добавянето на флага "x" е възможно само в Windows Server 2003 и по-новите операционни системи и във версията за разпространение на MSI 3.0 и по-новите версии на програмата за разпространение MSI.
voicewarmup fixit fix it
Свойства

ИД на статията: 223300 – Последен преглед: 09/11/2011 16:05:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

  • kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300
Обратна връзка