В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

OL2000: Съобщение за грешка: There Was an Error When Printing Started. ("При започване на разпечатването възникна грешка.")

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
При опит за печат в Outlook е възможно да получите следното съобщение за грешка:
There was an error when printing started. (При започване на разпечатването възникна грешка.)
ЗАБЕЛЕЖКА: Microsoft Office 2000 притежава вградени функции, позволяващи получаването на повече информация за сложни предупреждения и съобщения за грешки. Ако искате да активирате тези функции за настоящото или за други съобщения за грешки в Microsoft Office 2000, изтеглете файла Microsoft Office 2000 Customizable Alerts (Предупреждения за Microsoft Office 2000 с възможност за потребителски настройки) от уебсайта за актуализации на Microsoft Office на следния адрес: ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте стигнали до тази статия след натискане на бутона Web Info (Web информация) в съобщение за грешка, значи при вас вече са активирани предупрежденията с възможност за потребителски настройки.
КАКВО ДА ОПИТАТЕ

Принтерът е недостъпен

Ако принтерът е свързан с компютъра директно, проверете дали първият е включен и свързването е осъществено правилно. Ако принтерът се намира в мрежа, проверете, дали той е достъпен от друг компютър в същата мрежа.

Обратно в началото

Присвояване на порт за мрежовия принтер

Преди да започнете осъществяването на тази процедура, уточнете при мрежовия администратор правилния път до мрежовия принтер.

 1. Щракнете върху "Старт" (Start), посочете "Настройки" (Settings) и изберете "Принтери" (Printers).
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху иконата на принтера и в контекстното меню изберете опцията "Свойства" (Properties).
 3. В раздела "Подробни данни" (Details) щракнете върху "Задаване на принтерен порт" (Capture Printer Port).
 4. В списъка с устройства (Device) щракнете с мишката, за да изберете порт, който не се използва от друг принтер.
 5. В "Път" (Path) въведете мрежовия път към принтера и натиснете OK.
 6. В списъка с "Печатай към следния порт" (Print to the Following Port) щракнете върху порта, който сте избрали в стъпка 4, след което натиснете "OK".
Обратно в началото

Преинсталиране на принтерния драйвер или извършване на проверка на мрежовите услуги за печат

 1. Щракнете върху "Старт" (Start), посочете "Настройки" (Settings) и изберете "Принтери" (Printers).
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху принтера по подразбиране и изберете "Изтрий" (Delete) от контекстното меню. Ако получите съобщение с въпрос дали искате да премахнете оставащите в системата излишни файлове, натиснете "Да" (Yes).
 3. Щракнете двукратно върху "Добавяне на принтер" (Add Printer) и следвайте инструкциите на Съветника за добавяне на принтер, за да преинсталирате принтерния драйвер. Ако получите съобщение с въпрос дали искате да отстраните наличните файлове, натиснете "Да" (Yes).
 4. Освен това осъществяващият споделянето на принтера компютър може да се нуждае от намеса по отношение на услугите за печат. Свържете се с мрежовия администратор, за да определите, дали функционират услугите за печат.
Обратно в началото
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно проблемите с печата при използване на Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 или Microsoft Windows Millennium щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
128345 Отстраняване на проблеми с печата в Windows 95/98/Millennium Edition (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно проблеми с печата, характерни за Outlook 2000, щракнете върху номерата по-долу, за да отворите статиите в базата знания на Microsoft, отговарящи на тези номера:
195861 OL2000: (IMO) Грешка 1120 при разпечатване на ФАКС (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
196683 OL2000: Outlook "увисва" при печат, стартиран от изгледа с подробни адресни карти (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
197724 OL2000: (IMO) Съобщение за грешка: Неуспешен опит за автоматично разпечатване на файла (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
212911 OL2000: Проблем при разпечатването на адресни карти на контакти (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
212942 OL2000: Опитите за печат на принтера HP LaserJet 5Si/Si MX PS предизвикват грешка "Невалидна страница" (Invalid Page) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
212946 OL2000: Съобщение за грешка: При печат в стил "карта" се появява съобщение за грешка 'OUTLOOK caused a General Protection Fault in module HPBLA2.DLL' ("Програмата OUTLOOK е предизвикала грешка на защитата от общ характер в модула HPBLA2.DLL") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
212958 OL2000: Печатът на запис от "Контакти" на принтера Epson LP-9200S предизвиква срив в работата на принтерния драйвер (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
218370 OL2000: (IMO) Грешка в разпечатване на факс: Could not start print job ("Неуспешен опит за стартиране на задание за печат") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
222419 OL2000: (CW) Грешка при разпечатване на неотворено съобщение с молба за среща (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
223410 OL2000: Съобщение за грешка: Error obtaining print settings. (Грешка при получаване на настройките за печат.) Your print settings have been reset to default. (Вашите настройки за печат са били сменени с настройките по подразбиране.) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
234623 OL2000: Съобщение за грешка: 'Cannot retrieve printer information. ("Информацията за принтера не може да се извлече. To check the printer setup, double-click the Printers icon in Windows Control Panel' (За да проверите настройките на принтера, щракнете двукратно върху иконата "Принтери" (Printers) в контролния панел на Windows".) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
238473 OL2000: (IMO) Съобщение за грешка: Разпечатва се грешка PCL XL Error при печат на факс (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
253966 OL2000: Грешка в Outlprnt при печат или дефиниране на стил за печат (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
OFF2000
Свойства

ИД на статията: 223414 – Последен преглед: 08/17/2006 13:29:50 – Редакция: 4.3

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbdownload kbprb KB223414
Обратна връзка