В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

WD2000: Съобщение за грешка: No Printers Are Installed (Няма инсталирани принтери)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
При опит за разпечатване на документ е възможно да получите следното съобщение за грешка:
No printers are installed. (Няма инсталирани принтери.) To install a printer, point to Settings on the Windows Start menu, click Printers, and then double-click Add Printer. (За да инсталирате принтер, насочете мишката към Settings (Настройки) в менюто Start (Старт) на Windows, щракнете върху Printers (Принтери), след което двукратно върху Add Printer (Добавяне на принтер).) Follow the instructions in the wizard. (Следвайте инструкциите на съветника.)
ЗАБЕЛЕЖКА: Microsoft Office 2000 притежава вградени функции, позволяващи получаването на повече информация за сложни предупреждения и съобщения за грешки. Ако искате да активирате тези функции за настоящото или за други съобщения за грешки в Microsoft Office 2000, изтеглете файла Microsoft Office 2000 Customizable Alerts (предупреждения с възможност за потребителски настройки) от уебсайта за актуализации на Microsoft Office на следния адрес: ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте стигнали до тази статия след натискане на бутона Web Info (Web информация) в съобщение за грешка, значи при вас вече са активирани предупрежденията с възможност за потребителски настройки.
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако не е инсталиран драйвер за принтер по подразбиране.

Ако принтер по подразбиране има, възможно е да има проблем с неговия драйвер или с файла Win.ini, съдържащ данни за конфигурацията на системата.
КАКВО ДА ОПИТАТЕ

Не е инсталиран драйвер за принтер по подразбиране

При липса на принтер по подразбиране използвайте Add Printer Wizard (Съветника за добавяне на нов принтер), за да инсталирате такъв. За целта изпълнете стъпките, отнасящи се за операционната система на вашия компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои принтери имат свои инсталационни процедури, които заобикалят Add Printer Wizard (Съветника за добавяне на принтер). Следвайте инструкциите в документацията на принтера.

В Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0 или Microsoft Windows 2000:
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и изберете Printers (Принтери).
 2. Щракнете двукратно върху Add Printer (Добавяне на принтер) и следвайте инструкциите.
В Microsoft Windows XP:
 1. Щракнете върху Start (Старт) и след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 2. Под Printer Tasks (Задачи за принтери), щракнете върху Add a printer (Добавяне на принтер).
Ако имате инсталиран принтер по подразбиране, но Word не може да го открие, премахнете този принтер и го преинсталирайте. За целта изпълнете стъпките, отнасящи се за операционната система на вашия компютър.

В Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 или Windows 2000:
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и изберете Printers (Принтери).
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху иконата на принтера и в контекстното меню изберете опцията Delete (Изтрий). Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да премахнете допълнителни файлове.
 3. Щракнете двукратно върху Add Printer (Добавяне на принтер) и следвайте инструкциите на съветника за добяване на принтер (Add Printer Wizard). Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да смените съществуващи файлове с нови.
В Windows XP:
 1. Щракнете върху Start (Старт) и след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху иконата на принтера и в контекстното меню изберете опцията Delete (Изтрий). Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да премахнете допълнителни файлове.
 3. Под Printer Tasks (Задачи на принтери) щракнете върху Add a printer (Добавяне на принтер) и следвайте инструкциите на съветника за добавяне на принтер. Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да смените съществуващи файлове с нови.
Обратно в началото
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ако описаните по-горе стъпки не разрешават проблема, вероятно той се дължи на една от следните причини:

Повреден е принтерен драйвер и е необходимо той да бъде преинсталиран

За да извършите тази процедура, ви е необходим вашият компактдиск с Microsoft Windows или дискетата с драйверите на принтера, или компактдиск от производителя на принтера.

В Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 или Windows 2000 следвайте следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и изберете Printers (Принтери).
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху иконата на принтера и в контекстното меню изберете опцията Delete (Изтрий). Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да премахнете допълнителни файлове.
 3. Щракнете двукратно върху Add Printer (Добавяне на принтер) и следвайте инструкциите на съветника за добяване на принтер (Add Printer Wizard). Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да смените съществуващи файлове с нови.
В Windows XP изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт) и след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху иконата на принтера и в контекстното меню изберете опцията Delete (Изтрий). Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да премахнете допълнителни файлове.
 3. Под Printer Tasks (Задачи на принтери) щракнете върху Add a printer (Добавяне на принтер) и следвайте инструкциите на съветника за добавяне на принтер. Натиснете Yes (Да), ако се появи подкана да смените съществуващи файлове с нови.
При преинсталиране на принтерния драйвер Windows задава правилните значения в разделите Ports (Портове), Printer Ports (Принтерни портове) и раздела Windows на файла Win.ini.

Ако имате драйвер, предоставен от производителя на принтера, или желаете да получите от него актуализиран такъв, потърсете информация за контакти в една от следните статии от базата знания:
65416 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
60781 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
60782 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Обратно в началото

Инсталиран е софтуер IBM Client Access/400

Тази грешка може да възникне, ако на компютъра е инсталиран софтуерът IBM Client Access/400. Можете да разрешите проблема чрез деинсталиране на IBM Client Access/400, но в повечето случаи това може да не е най-доброто решение.

За допълнителна помощ за разрешаване на този проблем се свържете с IBM, за да установите дали имате най-новите корекции за софтуера. Най-новият сервизен пакет за Client Access можете да получите на следния сайт на IBM: Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

За информация за контакти с IBM щракнете върху съответния номер на статия (от поместените в списъка) в базата знания на Microsoft, за да я прочетете:
65416 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

60781 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

60782 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Обратно в началото

Има проблем с настройките на факса

Ако при опит за изпращане на факс се появи това съобщение за грешка, възможно е да има проблем, дължащ се на начина, по който е настроен факсовият софтуер.

За допълнителна информация щракнете върху номерата по-долу, за да отворите статиите в базата знания на Microsoft, отговарящи на тези номера:
211473 WD2000: Откриване и отстраняване на проблеми с факса в Word (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
199043 WD2000: Грешка при изпращане на факс от WinFax (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Обратно в началото

Има неправилни, дублиращи се или липсващи записи във файла Win.ini в Windows 95 или Windows 98

Необходимо е да коригирате файла Win.ini. Този файл не бива да е с разрешение само за четене (Read Only). За да извършите тази процедура, е необходимо да знаете наименованието на вашия принтерен драйвер.
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Find (Намери) и щракнете върху Files and Folders (Файлове или папки).
 2. В полето Named (С наименование) въведете win.ini.
 3. В списъка Look In (Търси в) щракнете върху вашия твърд диск.
 4. Поставете отметка в квадратчето до Include Subfolders (Включи и подпапките), след което щракнете върху Find Now (Намери сега).
 5. Проверете размера на файла в колоната Size (Размер). В случай, че е над 64 кбайта (KB), това означава, че файлът Win.ini е прекалено голям. Това може да е причината за появяване на съобщението за грешка.
 6. Щракнете двукратно върху файла Win.ini, за да го отворите. Ако файлът е прекалено голям, за да може да се отвори в Notepad (Бележник), се налага това да стане в WordPad; за целта натиснете бутона Yes (Да) в съобщението
  This file is too large for Notepad to open. (Този файл е прекалено голям, за да може да бъде отворен в Notepad (Бележник).
  Would you like to use WordPad to read this file? (Желаете ли да използвате WordPad, за да прочетете този файл?)
 7. Потърсете дублиращи се записи или раздели. Ако намерите такива, изтрийте дубликатите.
 8. Разделът Devices (Устройства) трябва да съдържа лесно запомнящо се име на вашия принтер, последвано от знака за равенство, името на драйвера, запетая и порта или мрежовия път.

  Ако разделът Devices (Устройства) липсва, добавете го. Синтаксисът на раздела [Devices] ([Устройства]) е подобен на следния:
  [Devices]printer friendly name=driver,port or server:

  където [Devices] ([Устройства]) е разделът във файла Win.ini; printer friendly name е името на принтера; driver е името на драйвера на принтера, a port или server отговарят на принтерния порт или наименованието на сървъра.
  Пример:
  [Devices]HP LaserJet 4/4M=HPPCL5MS,LPT1:
  -или-
  [Devices]HP LaserJet IIISi=HPPCL5MS,\\Server\Sharename

  Ако имате няколко принтера, можете да въведете всички в раздела [Devices]. Задължително трябва да отделяте всеки драйвер с интервал.

 9. Ако сте направили някакви промени, изберете Save (Запис) в менюто File (Файл), след което отново опитайте да печатате.
Обратно в началото

Файлът Win.ini в Windows 95 или Windows 98 може да е повреден или е да има други проблеми с него

Ако описаните по-горе методи се окажат неуспешни, ще се наложи да създадете нов Win.ini файл. Използвайте този последен метод само ако вече сте опитали предишните.
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Find (Намери) и щракнете върху Files and Folders (Файлове и папки).
 2. В полето Named (С наименование) въведете win.ini.
 3. В списъка Look In (Търси в) щракнете върху вашия твърд диск.
 4. Поставете отметка в квадратчето до Include Subfolders (Включи и подпапките), след което щракнете върху Find Now (Намери сега).
 5. С десния бутон на мишката щракнете върху файла Win.ini, изберете Rename (Преименувай), след което въведете win.old.
 6. Поставете компактдиска с Windows.
 7. В диалоговия прозорец Run Setup Again? (Повторно инсталиране?) щракнете върху Restore Windows files that are changed or corrupted (Възстановяване на променени или повредени Windows файлове) и следвайте инструкциите на екрана. Чрез този метод се създава нов Win.ini файл с всички необходими раздели.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преименувате или изтриете файла Win.ini и рестартирате компютъра, без да стартирате инсталатора на Windows, операционната система автоматично ще създаде нов Win.ini файл. Новият Win.ini файл обаче ще съдържа само разделите Desktop и Embedding (Вграждане) . Разделът Devices (Устройства) и всички други раздели, които се конфигурират от системата, ще отсъстват. Обратно в началото

БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно проблеми с печата щракнете върху номерата по-долу, за да отворите статиите в базата знания на Microsoft, отговарящи на тези номера:
304422 WD2000: Локализиране и отстраняване на неизправност при печат в Word 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
304433 WD2000: Отстраняване на проблеми с отпечатваните от принтера документи в Word 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
128345 Отстраняване на проблеми с печата в Windows 95/98/Millennium Edition (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
243075 Отстраняване на проблеми при мрежов печат (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
163551 Отстраняване на проблеми с печата в Windows NT 4.0 и 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
поврежда повреден
Свойства

ИД на статията: 224169 – Последен преглед: 07/07/2006 11:15:27 – Редакция: 2.0

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbdownload kbprb KB224169
Обратна връзка