Използване на Skype с вашата LifeCam

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва как се конфигурира LifeCam за използване със Skype. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Стъпка 1: Инсталирайте най-новия софтуер за LifeCam и Skype

Забележка: Ако имате инсталирана най-новата версия на софтуера за LifeCam и Skype, можете да преминете към стъпка 1.

Изтегляне и инсталиране на най-новия софтуер за LifeCam


За да изтеглите най-новия софтуер за LifeCam, изпълнете следните стъпки: 

1. Посетете следния уеб сайт за хардуер на Microsoft: http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=ICE
2. В диалоговия прозорец Select type of product (Изберете типа продукт) изберете Webcams (Уеб камери).
3. В полето Select your product (Изберете своя продукт) изберете своя продукт на LifeCam.
4. В полето Select your operating system (Изберете своята операционна система) изберете своята версия на Windows. 
5. В полето Select your operating system language (Изберете езика на своята операционна система) изберете своя език на Windows. 
6. Щракнете върху Go (Почни).
7. Щракнете върху връзката, за да изтеглите най-новата версия на софтуера за LifeCam. 

Изтегляне и инсталиране на най-новия софтуер за Skype

1. Посетете уеб сайта на Skype: http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/windows
2. Щракнете върху "Изтегли сега".
3. Следвайте указанията на екрана, за да изтеглите и инсталирате софтуера за Skype.

Стъпка 2: Проверка дали камерата работи в софтуера за Lifecam

1. Свържете своята Lifecam към компютъра.
2. Щракнете върху "Старт", посочете "Всички програми", щракнете върху Microsoft Lifecam и щракнете върху Microsoft Lifecam.
3. Уверете се, че се виждате в прозореца на Lifecam, както е показано на снимката по-долу:


Вижте себе си

3. Затворете софтуера на Lifecam.

Забележка: Ако не можете да видите себе си, опитайте да свържете Lifecam към друг USB порт. В случай че проблемът продължава да възниква, продължете със стъпките, изложени в статията от базата знания: 933311.

4.  Ако можете да видите себе си в софтуера на Lifecam, продължете със следващата стъпка.

Стъпка 3: Настройка на Lifecam със Skype

1. За да стартирате Skype, щракнете върху бутона "Старт" или иконата на Windows.
2. Щракнете "Всички програми", щракнете върху Skype и след това щракнете върху Skype.
3. Извършете влизане, ако е необходимо.
4. В менюто Инструменти щракнете върху Настройки.

Инструменти Настройки
5. В раздела "Общи" (лява страна) щракнете върху Устройства.

Устройства

6. Изберете своето устройство LifeCam като микрофон по подразбиране. Изберете например Cinema Microsoft Lifecam. 

Устройства


7.В навигационния панел на прозореца "Настройки" на Skype щракнете върху Видео. Би трябвало да видите себе си във визуализацията на уеб камерата:Забележка: Ако Skype не е открил вашето устройство Lifecam, ще се покаже съобщението "Skype не е в състояние да намери камера, с която можете да провеждате безплатни видеоразговори по Skype с всекиго по света." Ако възникне тази грешка, уверете се, че устройството Lifecam е включено и че имате инсталиран най-новия софтуер. В случай че проблемът продължава да възниква, продължете със стъпките, изложени в статията от базата знания: 933311.

8. Щракнете върху Запиши.
9. Изпробвайте LifeCam, като извършите пробно повикване в Skype. 

За допълнителна информация относно конфигурирането на Skype посетете следния уеб сайт на Skype: http://support.skype.com

Ако все още не можете да видите себе си или да чуете отсрещното лице в Skype, това може да се дължи на следната причина:

·          Има инсталирана/конфигурирана защитна стена на друг производител, която блокира достъпа

·          Вашият интернет доставчик не е отворил определени портове, за да позволи достъпа
микрофон аудио dftsdahomeportal kberrmsg
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 2262196 – Последен преглед: 01/10/2011 11:14:00 – Редакция: 1.0

  • kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb dftsdahomeportal KB2262196
Обратна връзка