В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

"550 5.1.3" Съобщение за недоставяне, когато потребител на Exchange Server 2007 изпраща имейл съобщение до получател

СИМПТОМИ
Потребител на Microsoft Exchange Server 2007 опитва да изпрати имейл съобщение до получател, чийто SMTP адрес прилича на "ime.@contoso.com" или "ime..familia@contoso.com". В тази ситуация имейл съобщението не се доставя. Освен това потребителят получава следното съобщение с отчет за недоставяне (NDR):

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address (невалиден адрес на получател) #SMTP#

Забележка Потребителят не може също и да получава имейл съобщения от този вид от SMTP адрес.
ПРИЧИНА
Проблемът възниква, защото засегнатите SMTP адреси са в съответствие с RFC (без искане за коментар).
РАЗРЕШЕНИЕ
За да решите този проблем, инсталирайте следния сборен пакет за актуализация:
2407025 Описание на сборния пакет за актуализация 2 за Exchange Server 2007 Service Pack 3
След като приложите актуализацията, трябва да добавите нов запис във файла Edgetransport.exe.config, за да разрешите актуализацията на сървъра. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. На сървър, базиран на Exchange 2007, който изпълнява ролята Hub Transport, отворете Windows Explorer и намерете файла EdgeTransport.exe.config. Файлът се намира в поддиректорията Bin на директорията на Exchange Server. Например файлът се намира в C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Създайте резервно копие на файла EdgeTransport.exe.config и наименувайте резервното копие EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Отворете файла EdgeTransport.exe.config и добавете следния ред в раздела <appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Запишете файла.
  5. Рестартирайте услугата Exchange Transport.
Забележки
  • След като приложите актуализацията и добавите записа във файла Edgetransport.exe.config, форматът на адреса на подателя, който не е съответстващ на RFC, се превръща в "ime."@contoso.com. Тази промяна на формата ви позволява да отговаряте на имейл съобщения.
  • Актуализацията не ви разрешава да изпращате ново имейл съобщение до адрес, който не съответства на RFC. За да правите и това, трябва да поставите локалната част на имейл адреса в двойни кавички (например "ime."@contoso.com). Някои пощенски сървъри може да не разпознаят, че SMTP адресът "ime."@contoso.com всъщност е ime.@contoso.com. В този случай може да се върне съобщение NDR.
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно RFC посетете следния уеб сайт на IETF:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 2282570 – Последен преглед: 05/17/2011 12:23:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew KB2282570
Обратна връзка