В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

КОПИРАНЕ, КОПИРАНЕ и ПРЕМЕСТВАНЕ замести функционалност промени в Windows

ВАЖНО: Тази статия е преведена с използване на софтуер за машинен превод на Microsoft и може да бъде коригирана чрез технологията Рамка за превод от общността (CTF). Microsoft предлага статии, преведени машинно, допълнително редактирани от общността, и статии, преведени от хора, за да може да предостави достъп на много езици до всички статии в нашата База знания. Статиите, преведени машинно и редактирани допълнително, може да съдържат грешки в лексиката, синтаксиса и/или граматиката. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било неточности, грешки или вреди, предизвикани от неправилен превод на съдържанието или използването му от нашите клиенти. Повече за CTF – на http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/bg.

Щракнете тук, за да видите версия на тази статия на английски: 240268
Уведомление
Тази статия се отнася за Windows 2000. Подкрепа за Windows 2000 завършва на 13 юли 2010 г. На Windows 2000 край-на разтвор център за разширена поддръжка е отправна точка за планирането стратегията си миграция Препоръчано от Windows 2000. За Още действия информация вижте Правила за жизнен цикъл на разширена поддръжка на Microsoft.
Кратко изложение
Да приведе Cmd.exe в съответствие с Microsoft MS-DOS 6.x и Microsoft Windows 95 команда черупки (Command.com), Microsoft has прибавка разширена поддръжка за замени предупреждения. Когато копирате или местене на файлове Препоръчано от едно място на друго, ако файловете вече съществуват в папката местоназначение, получавате "Замести" предупреждение, че пита за потвърждение преди презаписване на файла.

Това поведение е контролирано с /y ключа.
Допълнителна информация
Тази информация в момента е документиран в непълно копиране /?, xcopy /?, и се движат /? команди. Switch информацията за всяка команда включва:

Премести

Moves files and renames files and directories.To move one or more files:MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destinationTo rename a directory:MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2 [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file             or files you want to move. destination       Specifies the new location of the file. Destination             can consist of a drive letter and colon, a             directory name, or a combination. If you are moving             only one file, you can also include a filename if             you want to rename the file when you move it. [drive:][path]dirname1 Specifies the directory you want to rename. dirname2        Specifies the new name of the directory. /Y           Suppresses prompting to confirm you want to             overwrite an existing destination file. /-Y           Causes prompting to confirm you want to overwrite             an existing destination file.The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.This may be overridden with /-Y on the command line. Default isto prompt on overwrites unless MOVE command is being executed fromwithin a batch script.				

Xcopy

Copies files and directory trees.XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]              [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]              [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]              [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...] source    Specifies the file(s) to copy. destination Specifies the location and/or name of new files. /A      Copies only files with the archive attribute set,        doesn't change the attribute. /M      Copies only files with the archive attribute set,        turns off the archive attribute. /D:m-d-y   Copies files changed on or after the specified date.        If no date is given, copies only those files whose        source time is newer than the destination time. /EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...        Specifies a list of files containing strings. When any of the        strings match any part of the absolute path of the file to be        copied, that file will be excluded from being copied. For        example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude        all files underneath the directory obj or all files with the        .obj extension respectively. /P      Prompts you before creating each destination file. /S      Copies directories and subdirectories except empty ones. /E      Copies directories and subdirectories, including empty ones.        Same as /S /E. May be used to modify /T. /V      Verifies each new file. /W      Prompts you to press a key before copying. /C      Continues copying even if errors occur. /I      If destination does not exist and copying more than one file,        assumes that destination must be a directory. /Q      Does not display file names while copying. /F      Displays full source and destination file names while copying. /L      Displays files that would be copied. /H      Copies hidden and system files also. /R      Overwrites read-only files. /T      Creates directory structure, but does not copy files. Does not        include empty directories or subdirectories. /T /E includes        empty directories and subdirectories. /U      Copies only files that already exist in destination. /K      Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes. /N      Copies using the generated short names. /O      Copies file ownership and ACL information. /X      Copies file audit settings (implies /O). /Y      Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an        existing destination file. /-Y     Causes prompting to confirm you want to overwrite an        existing destination file. /Z      Copies networked files in restartable mode.The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.This may be overridden with /-Y on the command line.				

непълно копиране

Copies one or more files to another location.COPY [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] source [/A | /B]   [+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]] source    Specifies the file or files to be copied. /A      Indicates an ASCII text file. /B      Indicates a binary file. destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s). /V      Verifies that new files are written correctly. /N      Uses short filename, if available, when copying a file with a        non-8dot3 name. /Y      Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an        existing destination file. /-Y     Causes prompting to confirm you want to overwrite an        existing destination file. /Z      Copies networked files in restartable mode.The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.This may be overridden with /-Y on the command line. Default isto prompt on overwrites unless COPY command is being executed fromwithin a batch script.To append files, specify a single file for destination, but multiple filesfor source (using wildcards or file1+file2+file3 format).				

Предупреждение: Тази статия е преведена машинно

Свойства

ИД на статията: 240268 – Последен преглед: 04/16/2014 06:18:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo kbmt KB240268 KbMtbg
Обратна връзка
/html>>tml>">html>