В Windows 7 иконите за WSD устройства може да се показват неправилно като различен клас под "Устройства и принтери"

СИМПТОМИ
Устройство от Уеб услуги за устройства (WSD) може да показват неправилна икона, когато се гледа в Устройства и принтери. Например WSD принтер може да се показва с икона за сървър и да се появява под Устройства, вместо да показва икона на принтер под Принтери и факсове.
ПРИЧИНА
Този проблем е предизвикан от неправилен пакет Device Stage, издаден от Microsoft и предлаган между 8 юни и 22 юни 2010.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да отстраните този проблем, изчистете хранилището на метаданни на Device Stage и изтеглете нови пакети. За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, за да можете да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да отстраните сами този проблем, изпълнете следните стъпки:

1.       Отворете команден прозорец с администраторски права.

2.       Въведете del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" и натиснете Enter.

3.       Въведете Y на подканата Are you sure (Y/N) (Сигурни ли сте (Д/Н) и натиснете Enter.

4.       Може да е необходимо да въведете Y, за да потвърдите още няколко изтривания, в зависимост от броя на пакетите Device Stage, които в момента има на вашия компютър. (всички те ще са скоро изтеглени от Windows)
 

Тези стъпки ще изтрият съдържанието на кеша, съдържащо неправилния пакет, и ще подканят Windows 7 да изтегли отново съответните пакети с правилните метаданни за устройства.
fixit fix it
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 2403006 – Последен преглед: 06/30/2011 21:48:00 – Редакция: 1.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme KB2403006
Обратна връзка