Грешка 403 "Access Denied/Forbidden" ("Достъпът е отказан/забранен")

СИМПТОМИ
Когато опитвате достъп до сайта на Windows Update, може да се покаже следното съобщение за грешка:
Грешка 403: Access Denied/Forbidden (Достъпът е отказан/забранен)
ПРИЧИНА
Такова поведение може да възникне, ако е налице едно от следните условия:
 • Ако изпълнявате софтуера за персонална защитна стена AtGuard на WRQ или друг софтуер за защита, помощник за изтегляне или уеб ускорител.
 • Контролата на сайта Windows Update липсва на компютъра ви или е повредена.
 • Файлът Hosts е повреден или съдържа невярна информация.
 • Има липсващи или повредени файлове на Internet Explorer, които предават скрипта върху страницата.
РАЗРЕШЕНИЕ
Използвайте решението, която е подходящо за това, което предизвиква това поведение във вашия случай. Ако не сте сигурни какво предизвиква съобщението за грешка, използвайте следните решения, в посочения ред. Продължете със следващото решение, ако проблемът остане неотстранен.

Забранете софтуера за защита, помощник за изтегляне или уеб ускорител

 1. Microsoft удостоверява, че типовете софтуерни програми от следния списък допринасят за грешки от типа "Unauthorized" ("Неразрешено") или "Access Denied/Forbidden" ("Достъпът е отказан/забранен"). Забранете всеки софтуер от друг производител, който отговаря на описанието в следния списък:
  • Програми за премахване на реклами
  • Уеб ускорители
  • Помощници за изтегляне
  • Софтуер за защита, например "At Guard" или "NetZip"
  • Антивирусен софтуер
 2. Опитайте да се свържете със сайта на Windows Update. За целта посетете следния сайт на Microsoft:.
 3. Ако все още не можете да се свържете, опитайте със следващото решение.

Премахнете контролите за Windows Update (Microsoft Windows 95)

Забележка Преди да дерегистрирате и премахнете контролите за сайта, трябва да затворите Internet Explorer, така че контролите вече да не се използват. За да премахнете контролите за Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Run (Изпълнение), а след това в полето Open (Отвори) въведете следната команда:
  regsvr32 /u c:\windows\system\wuv3is.dll
 2. Изтрийте файла Wuv3is.dll от папката C:\Windows\System. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Find (Търсене) и щракнете върху Files or Folders (Файлове или папки).
  2. В полето Named (Наречени) въведете wuv3is.dll.
  3. Когато файлът бъде намерен, щракнете с десния бутон на мишката върху него и изберете Delete (Изтрий).
 3. Изтрийте съдържанието на папката C:\Program Files\WindowsUpdate.

  Забележка Ако изтриете файла Wuhistv3.log, ще премахнете цялата хронология на изтегляне за Windows Update. Microsoft не препоръчва това, защото ще загубите регистрираните предишни изтегляния. Изпълнете следните стъпки, за да изтриете всички файлове освен файла Wuhistv3.log:
  1. Щракнете върху Start (Старт), а след това върху Run (Изпълнение).
  2. Въведете Explorer и натиснете OK.
  3. В левия екран разгънете Program Files (Програмни файлове).
  4. В левия екран разгънете WindowsUpdate.
  5. В десния екран щракнете, за да изберете файла Wuhistv3.log щракнете върху Edit (Редактиране) и после върху Invert Selection (Обърни селекцията).
  6. Натиснете клавиша DELETE и щракнете върху Yes (Да), за да потвърдите.
 4. Опитайте да се свържете със сайта на Windows Update. За целта посетете следния сайт на Microsoft:.
 5. Ако все още не можете да се свържете, опитайте със следващото решение.

Премахнете контролите за Windows Update ((Windows NT)

Забележка Преди да дерегистрирате и премахнете контролите за сайта, трябва да затворите Internet Explorer, така че контролите вече да не се използват. За да премахнете контролите за Windows Update в Windows NT, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Run (Изпълнение), а след това в полето Open (Отвори) въведете следната команда:
  rregsvr32 /u c:\winnt\system32\wuv3is.dll
 2. Изтрийте файла Wuv3is.dll от папката C:\Winnt\System32. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Find (Търсене) и щракнете върху Files or Folders (Файлове или папки).
  2. В полето Named (Наречени) въведете wuv3is.dll.
  3. Когато файлът бъде намерен, щракнете с десния бутон на мишката върху него и изберете Delete (Изтрий).
 3. Изтрийте съдържанието на папката C:\Program Files\WindowsUpdate.Забележка Ако изтриете файла Wuhistv3.log, ще премахнете цялата хронология на изтегляне на Windows Update. Microsoft не препоръчва това, защото ще загубите записите за предишни изтегляния. Изпълнете следните стъпки, за да изтриете всички файлове освен файла Wuhistv3.log:
  1. Щракнете върху Start (Старт), а след това върху Run (Изпълнение).
  2. В диалоговия прозорец въведете explorer и щракнете върху OK.
  3. В левия екран разгънете Program Files (Програмни файлове).
  4. В левия екран разгънете WindowsUpdate и щракнете върху Delete (Изтрий).
  5. В десния екран щракнете, за да изберете файла Wuhistv3.log щракнете върху Edit (Редактиране) и после върху Invert Selection (Обърни селекцията).
  6. Натиснете клавиша DELETE и щракнете върху Yes (Да), за да потвърдите.
 4. Опитайте да се свържете със сайта на Windows Update. За целта посетете следния сайт на Microsoft:.
 5. Ако все още не можете да се свържете, опитайте със следващото решение.

Редактиране или преименуване на файла Hosts

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
219843 Проблеми при използване на Internet Explorer с неправилен файл Hosts

Инсталиране на нова машина за скриптове

 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 2. Щракнете върху съответната връзка за вашата версия на Windows.
 3. Щракнете върху Download (Изтегли) – намира се на дясната страна на страницата.
 4. Щракнете върху Save to Disk (Запис на диск) и запишете файла в местоположението по подразбиране.
 5. Щракнете двукратно върху иконата на STE56en.exe (за Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition и Windows NT) или Scripten.exe (за Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows XP), която се намира на работния плот.
 6. След завършване на инсталирането може да премахнете файла STE56en.exe или Scripten.exe от работния плот. За целта щракнете с десния бутон на мишката върху иконата и изберете Delete (Изтрий).
 7. Рестартирайте компютъра и после посетете уеб сайта на Windows Update:
Забележка Някои интернет ускорители променят файла на хостовете. За да коригирате това поведение, преименувайте този файл:
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ако не можете да намерите файловете, посочени в тази статия, като търсите с Windows Explorer, уверете се че Folder Options (Опции за папките) е зададено Show All Files (Покажи всички файлове). За да зададете тази опция, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху My Computer (Моят компютър).
 2. Щракнете върху View (Изглед) и след това щракнете върху Folder Options (Опции за папките).
 3. Щракнете върху раздела View (Изглед).
 4. В секцията Hidden files (Скрити файлове) щракнете, за да отметнете квадратчето Show All files (Покажи всички файлове), ако не е отметнато.
 5. Щракнете върху OK.
Свойства

ИД на статията: 245142 – Последен преглед: 09/28/2011 00:23:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Windows Update

 • kbprb kbwindowsupdate KB245142
Обратна връзка