أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

OFF2010: Грешка "<Име_на_приложение> Starter 2010 не може да се отвори. Опитайте отново или поправете продукта от контролния панел"

Симптоми
След като възстановите вашата система с помощта на функцията "Възстановяване на системата на Windows" и след това инсталирате Microsoft Office Starter 2010, забелязвате, че Microsoft Excel Starter 2010 и Microsoft Word Starter 2010 дават следната грешка при стартиране:

"<Име_на_приложение> Starter 2010 не може да се отвори. Опитайте отново или поправете продукта от контролния панел.",

където <Име_на_приложение> е или Microsoft Excel Starter 2010, или Microsoft Word Starter 2010.
Причина
Този проблем се проучва от Microsoft и ще бъде публикувана повече информация, когато има такава.
Разрешение
За да коригирате проблема, се уверете, че компютърът ви е свързан към интернет, и след това предприемете следните стъпки:

  1. Стартирайте "Програми и компоненти" от контролния панел
  2. Щракнете с десния бутон върху Microsoft Office Starter издание 2010 и изберете "Промени"
  3. На следващия екран щракнете върху "Да", за да започнете поправянето
  4. След приключване на поправянето щракнете върху OK

Office Starter 2010 Excel Word OEM Restore
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
خصائص

رقم الموضوع: 2465140 - آخر مراجعة: 10/21/2012 16:31:00 - المراجعة: 3.0

Microsoft Office Starter 2010

  • KB2465140
تعليقات
ad')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">